น้ำใจธรรม.เนต

หนังสือธรรม => บุคคล => ข้อความที่เริ่มโดย: shad ที่ ????¹ 29, 2011, 10:14:53 AM

หัวข้อ: หนังสือธรรม : หมวดบุคคล
เริ่มหัวข้อโดย: shad ที่ ????¹ 29, 2011, 10:14:53 AM
                  B12 ดร. สนอง วรอุไร    
B12 -   E001-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e001.pdf)      เรื่องมหัศจรรย์แห่งจิต โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (8.26*11.69 นิ้ว)/72หน้า   
B12 -   E002-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e002.pdf)      เรื่องชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่าโดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (4.92*7.28นิ้ว)/72หน้า   
B12 -   E003-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e003.pdf)      เรื่องชีวิตหลังความตาย-ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (8.25*11.00)/64หน้า   
B12 -   E004-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e004.pdf)      เรื่องอธิฐานบารมี โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/49หน้า   
B12 -   E005-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e005.pdf)      เรื่องคนดีที่โลกต้องการ โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (5.83*8.26นิ้ว)/80หน้า   
B12 -   E006-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e006.pdf)      เรื่องมองชีวิตด้วยจิตว่าง โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (5.83*8.26นิ้ว)/80หน้า   
B12 -   E007-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e007.pdf)      เรื่องอิคิวกับผู้สูงอายุ โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/53หน้า   
B12 -   E008-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e008.pdf)      เรื่องธรรมภาคปฎิบัติโดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/49หน้า   
B12 -   E009-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e009.pdf)      เรื่องการปฎิบัติคือบทพิสูจน์ โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/64หน้า   
B12 -   E010-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e010.pdf)      เรื่องศีลและปัญญา โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/49หน้า   
B12 -   E011-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e011.pdf)      เรื่องบริหารใจ..เพื่อสร้างจิตสำนึกโดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/49หน้า   
B12 -   E012-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e012.pdf)      เรื่องอุบายทำจิตให้สงบและกระจกส่องกรรมฐาน โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/86หน้า   
B12 -   E013-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b12-e013.pdf)      เรื่องการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา โดย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม (11.69*8.26นิ้ว)/64 หน้า   
หัวข้อ: Re: หนังสือธรรม : หมวดบุคคล
เริ่มหัวข้อโดย: shad ที่ ????¹ 29, 2011, 10:15:10 AM
                  B16 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง    
B16 -   E001-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b16-e001.pdf)      เรื่องปฎิบัติในชีวิตประจำวัน โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง ชมรมกัลยาณธรรม (11.69 *8.26นิ้ว)/41หน้า   
B16 -   E002-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b16-e002.pdf)      เรื่องเริ่มต้นภาวนา โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง ชมรมกัลยาณธรรม (11.69 *8.26นิ้ว)/89หน้า   
B16 -   E003-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b16-e003.pdf)      เรื่องมหาสติปัฎฐานสูตร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง ชมรมกัลยาณธรรม (11.69 *8.26นิ้ว)/127หน้า   
หัวข้อ: Re: หนังสือธรรม : หมวดบุคคล
เริ่มหัวข้อโดย: shad ที่ ?Զع?¹ 08, 2011, 06:34:04 PM
   B18 อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   
B18 -   E001-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e001-01.pdf)      เรื่องชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นเล่นกับชีวิต  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง(5.71* 8.27นิ้ว)/ 248หน้า   
B18 -   E002-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e002-01.pdf)      เรื่องทำไมต้องไปอินเดีย?  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง(5.71* 8.27นิ้ว)/ 230หน้า
B18 -   E003-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e003-01.pdf)      เรื่องสอนแม่หัดปฎิบัติธรรม ภาษาไทย  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 5.83*8.50นิ้ว)/ 106หน้า
B18 -   E003-02      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e003-02.pdf)      เรื่องสอนแม่หัดปฎิบัติธรรม ภาษาจีน  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 8.27*11.69นิ้ว)/ 85หน้า
B18 -   E003-03      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e003-03.pdf)      เรื่องสอนแม่หัดปฎิบัติธรรม ฉบับวัยรุ่น  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 5.51*6.50นิ้ว)/ 112หน้า
B18 -   E003-04      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e003-04.pdf)      เรื่องสอนแม่หัดปฎิบัติธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 8.26*11.69นิ้ว)/ 47หน้า
B18 -   E004-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e004-01.pdf)      เรื่องปลูกต้นธรรมงอกงามที่ใจ  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 5.71* 8.27นิ้ว)/ 32หน้า
B18 -   E005-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e005-01.pdf)      เรื่องลุงยุทธสะดุดคิด   โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 6.3*8/.46นิ้ว)/ 218หน้า
B18 -   E006-01      [เปิดอ่าน]    (http://namjaidham.net/book/B/b18-e006-01.pdf)      เรื่องใหม่แกะกล่อง  โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง( 5.86*8.50นิ้ว)/ 106หน้า