น้ำใจธรรม.เนต

รายการซีดีธรรม => ซีดีธรรมมาใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: prapoj ที่ มีนาคม 22, 2013, 09:32:58 pm

หัวข้อ: ซีดีธรรมมาใหม่ 22.03.2556
เริ่มหัวข้อโดย: prapoj ที่ มีนาคม 22, 2013, 09:32:58 pm
ซีดีธรรมมาใหม่ 22.03.2556

ลงรายการซีดีแล้ว

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M006   ธรรมธรรยาย เรื่องหลักสูตรตัดภพตัดชาติ -หลักสูตรวิเวก - โดย พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A20 -   M006   ธรรมธรรยาย เรื่องรวมปฎิบัติธรรม โยมผู้ปกครองปี2554 - โดยพระอาจารย์ชยสาโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A07 -   M011   ธรรมธรรยายชุด16ปีวันละสังขาร - โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A09 -   M022   ธรรมธรรยาย เรื่อง หลักธรรมจากพระไตรปิฎก การฝึกวิปัสสนากัมมัฎฐาน- โดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M035   เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม ฉ.ปรับขยาย ภาค3 บท 21 ฉันทะ -พระพรหมคุณาภรณ์ โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M036   เสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม ฉ.ปรับขยาย ภาค3 บท19 วินัย -พระพรหมคุณาภรณ์ โดยพระกฤช นิมฺมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M026   ธรรมธรรยาย เรื่องไม่ต้องเสียใจ ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ - โดยพระปิยลักษณ์ ปญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A21 -   M002   รวมธรรมเทศนา เรื่อง15กัณฑ์ในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ - โดยวัดสังฆทาน   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B12 -   M010   ธรรมธรรยาย เรื่องชุด28 - โดยดร.สนอง วรอุไร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B12 -   M011   ธรรมธรรยาย เรื่องปัญญาเห็นถูก - โดยดร.สนอง วรอุไร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M032   ธรรมธรรยาย เรื่องปรมัตถธรรม - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A49 -   M004   รวมธรรมบรรยาย 19.ธค.54 - 31.มค.56 โดยหลายพระอาจารย์ วัดป่าทรัพย์ทวี- พระอาจาย์กัณหา สุขกาโม (แผ่นที่1-2)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A49 -   M005   รวมธรรมบรรยาย ชุด อบรมพระ - พระอาจาย์กัณหา สุขกาโม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M082   ธรรมธรรยาย เรื่องรวมธรรมชุด4 - โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A20 -   D001   ธรรมบรรยาย เรื่องนำปฎิบัติ ตอบปัญหา พระอาจารย์ชยสาโร   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A30 -   D002   ธรรมบรรยาย เรื่องความสุขอันประเสริฐ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B16 -   D002   ธรรมธรรยาย เรื่องกายคตาสติ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   MO16   ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่8- 9)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M018   ธรรมบรรยาย ชุดพุทธธรรมสวนหลวง โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 11)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 18-19)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่3) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M024   ธรรมธรรยาย เรื่องธรรมกถาในปี2554 แผ่นที่ 2/3 - โดยพระปิยลักษณ์ ปญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M034   รวมธรรมบรรยายเรื่อง ธรรมอารีย์ โดย มูลนิธิบ้านอารีย์ (แผ่นที่ 4)   (1)