น้ำใจธรรม.เนต

รายการซีดีธรรม => ซีดีธรรมมาใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: prapoj ที่ ?ՉҤ? 08, 2014, 10:12:27 PM

หัวข้อ: ซีดีธรรมมาใหม่ 08-03-2557
เริ่มหัวข้อโดย: prapoj ที่ ?ՉҤ? 08, 2014, 10:12:27 PM
ซีดีธรรมมาใหม่ 08-03-2557
(ลงรายการซีดีแล้ว)
            

ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๑ บท ๕ กรรม - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M039   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๒ ความสุข แบบแผน - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M040   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ถาค ๓ บท ๒๓ ความสุข ประมวลความ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์ เสียงพระกฤช นิมมโล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M041   ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M042   ธรรมบรรยาย เรื่องชวยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A06 -   M043   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมถูกทาง สร้างบุญก็ได้ ไปนิพพานก็ถึง - โดยพระพรหมคุณาภรณ์   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M027   ธรรมบรรยาย เรื่องสัมพันธภาพรูปนาม&การเดินทางในวัฎฎะ - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M028   ธรรมบรรยาย เรื่องอัศจรรย์ของง้วนดิน - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M029   ธรรมบรรยาย เรื่องรัตนอุบาสกเสวนา - โดยปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M030   ธรรมบรรยาย เรื่องริงโทนธรรม สคส 2557 - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A46 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องความว่าง แน่นหนักดั่งขุนเขา บางเบาดุจสายลม - โดยพระปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องฉลาด- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M008   ธรรมบรรยาย เรื่องคิดแบบโสดาบัน- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M009   ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ โพชฌงค์๗- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A41 -   M010   ธรรมบรรยาย เรื่องอธิฐานบันดาลสุข- โดยพระครูใบฎีฎา อำนาจ โอภาโส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A55 -   M001   ธรรมบรรยาย เรื่อวิปัสสนาปรารมภ์- โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (แผ่นที่1-2)   (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M006   ธรรมบรรยาย เรื่องบันได ๕ ขั้นสู่การปฎิบัติ- โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A02 -   M015   ธรรมบรรยาย เรื่องมรดกธรรม แผ่นที่๑๐ชุดความถูกต้องแห่งธรรม- โดยท่านพุทธทาส   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M007   ธรรมบรรยาย เรื่องงานยุ่งทั้งวัน..จะปฎิบัติธรรมได้อย่างไร โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B03 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องอยู่เหนือกรรม- โดยอ.กำพล ทองบุญนุ่ม   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A22 -   M012   ธรรมบรรยายเรื่องชั่วโมงทองคำ ชุดธรรมะประยุกต์ โดย ว.วชิรเมธี   (1)
            
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M038   ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ ภาคปฎิบัติ- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M031   ธรรมบรรยาย เรื่องพรหมจรรย์ แผ่นที่ 2- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020   ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่21-22)   (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M026   ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนาที่ฐณิชาฌ์รีสอร์ท โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง(แผ่นที่5)   (1)
            
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D010   ธรรมบรรยายรวมวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา ชุดที่๓ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25มก-28กค56 (แผ่นที่1-10)   (10)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D011   ธรรมบรรยายเรื่องงานธรรมไร้พรมแดนครั้งที่1 วัดถ้ำผาจม เชียงรายโดยพระอ.ปราโมทย์,หลวงพ่อวิชัย,พระอ.สุรศักด์,พระอ.นวลจันทร์   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D012   ธรรมบรรยายเรื่องการเรียนรู้กาย-ใจ มหาวิทยาลัยชีวิต พิชิตความทุกข์ โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A01 -   D013   ภาพยนต์แอนนิเมชั่น เรื่องแนวทางการปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B18 -   D002   ธรรมบรรยายเรื่องชีวิต ไม่ใช่ของเล่น โรงแรมตวันนา 9สค55 โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D002   รายการธรรมปทีปเรื่องสุข-ทุกข์โดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D003   รายการธรรมรู้ตามความเป็นจริงโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D004   รายการธรรมปทีปเรื่องน้ำตาหยดสุดท้ายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D005   รายการธรรมปทีปเรื่องวาง ว่างโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A09 -   D006   รายการธรรมปทีปเรื่องเกิด-ตายโดยพระครูเกษมธรรมทัต   (1)