น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => แนะนำเสียงธรรม วิทยุธรรม ทางเนต => ข้อความที่เริ่มโดย: prapoj ที่ เมษายน 26, 2014, 01:59:08 pm

หัวข้อ: เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร 1
เริ่มหัวข้อโดย: prapoj ที่ เมษายน 26, 2014, 01:59:08 pm
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

1.สถานี

2.คำนำ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.