น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => แนะนำเสียงธรรม วิทยุธรรม ทางเนต => ข้อความที่เริ่มโดย: prapoj ที่ ????¹ 27, 2014, 09:49:24 PM

หัวข้อ: เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร 4
เริ่มหัวข้อโดย: prapoj ที่ ????¹ 27, 2014, 09:49:24 PM
ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร
พระคันธสารภิวงศ์แปล เสียงอ่านคุณเพ็ญศรี อินทรทัต

เสียงธรรม ปฎิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฎสงสาร..

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.