น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => น้ำใจธรรม-สุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: prapoj ที่ มิถุนายน 01, 2014, 04:53:48 pm

หัวข้อ: แนะนำกระทู้
เริ่มหัวข้อโดย: prapoj ที่ มิถุนายน 01, 2014, 04:53:48 pm
องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรมี 5ประการ

1.มีศรัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า พระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบ
2.มีสุขภาพแข็งแรง โรคาพาธน้อย ประกอบด้วยไฟธาตุย่อยอาหารพอเหมาะพอดี
3.ไม่มีมารยาสาไถยไม่โอ้อวด เป็นคนเปิดเผย
4.มีความเพียรพยายามที่จะละอกุศลธรรม เจริญกุศลธรรม เป็นคนบากบั่นมั่นคง
5.มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดดับ ทำทุกข์ให้สิ้นไป

เหตุนี้การหาความรู้เรื่องสุขภาพจึงเป็นประโยชน์ ...