น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => แนะนำเสียงธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 30, 2014, 10:08:07 AM

หัวข้อ: ขอเชิญชม * รวม * VDO ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบายและที่อื่นๆ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 30, 2014, 10:08:07 AM
(http://upic.me/i/q0/10345777_661852833890110_3877027672707555255_n.jpg) (http://upic.me/show/52100968)


1/2 2/2

เครดิต :  เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos (http://www.jitsabuy.com/videos)

หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO ธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย 16 พ.ย. 57
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 26, 2014, 03:17:07 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 16 พ.ย. 57
ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos/ (http://www.jitsabuy.com/videos/)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 21 ธ.ค. 57 )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 24, 2015, 04:40:43 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 21 ธ.ค. 57

ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 18 ม.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 24, 2015, 04:42:32 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 18 ม.ค. 58
ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 15 ก.พ. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 24, 2015, 04:44:03 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 15 ก.พ. 58


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 19 เม.ย. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????¹ 23, 2015, 02:59:17 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 19 เมษายน 2558


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 19 ก.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 27, 2015, 03:20:03 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 19  กรกฎาคม  2558


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 16 ส.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 25, 2015, 01:14:50 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

แสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
ณ บ้านจิตสบาย - (แสดงพระธรรมเทศนา)พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย 580816 1/3พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย 580816 2/3
พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย 580816 3/3


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 20 ก.ย. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 01, 2015, 02:38:04 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

แสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
ณ บ้านจิตสบาย - (แสดงพระธรรมเทศนา)พระครูเกษมวรกิจ -  บ้านจิตสบาย 580920 1/3พระครูเกษมวรกิจ -  บ้านจิตสบาย 580920 2/3
พระครูเกษมวรกิจ -  บ้านจิตสบาย 580920 3/3


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 18 ต.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 29, 2015, 05:42:41 AM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

แสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ วันที่ 18 ต.ค. 58
ณ บ้านจิตสบาย - (แสดงพระธรรมเทศนา)พระครูเกษมวรกิจ -  บ้านจิตสบาย 581018


ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม * รวม * VDO บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี - หลวงพ่อวิชัย เขมิโย
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 18, 2015, 04:39:16 AM
บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ วัดถ้ำผาจม 01-11-2558
บรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีสำนักพุทธเกษตรฯ คลองหก 8 พ.ย.58
หลวงพ่อวิชัย เขมิโย แสดงพระธรรมเทศนา ใน งานทอดกฐินสามัคคีสำนักพุทธเกษตรฯ คลองหก

ที่มา : Facebook รุ่งฟ้า ห้องธรรมะใจสว่าง เชียงดาว
https://www.facebook.com/rungfa.waw (https://www.facebook.com/rungfa.waw)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 15 พ.ย. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 23, 2015, 01:48:59 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 15 พ.ย. 58


พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย  581115 1/2พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย  581115 2/2
ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 13 ธ.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 22, 2015, 06:53:53 AM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 58


พระครูเกษมวรกิจ -  บ้านจิตสบาย 581213

ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย จาก ชมรม สุรัตนธรรม (27 ธ.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 28, 2015, 06:50:01 PM
ที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm (https://www.facebook.com/suratthanadharm)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย จาก ชมรม สุรัตนธรรม (25 ม.ค. 59)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 26, 2016, 10:02:19 AM
ที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm (https://www.facebook.com/suratthanadharm)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 24 ม.ค. 59 )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 01, 2016, 04:54:14 PM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย บ้านจิตสบาย 24 ม.ค. 59


พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย 590124 1/2พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย  590124  2/2
ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม * รวม * VDO ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบายและที่อื่นๆ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 07, 2016, 06:05:20 PM

ที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm (https://www.facebook.com/suratthanadharm)
หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO พระธรรมเทศนาหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบาย ( 15 ม.ค. 60 )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 07, 2017, 10:35:37 AM
พระธรรมเทศนาจากพระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย 15 ม.ค. 60


พระครูเกษมวรกิจ - บ้านจิตสบาย 600115

ที่มา : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย
http://www.jitsabuy.com/videos.html (http://www.jitsabuy.com/videos.html)
หัวข้อ: ขอเชิญชม * รวม * VDO ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อวิชัย เขมิโย ณ บ้านจิตสบายและที่อื่นๆ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????¹ 24, 2017, 06:05:01 PMที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm (https://www.facebook.com/suratthanadharm)