น้ำใจธรรม.เนต

ประชาสัมพันธ์งานบุญ => ประชาสัมพันธ์งานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 05, 2011, 05:06:58 PM

หัวข้อ: ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 05, 2011, 05:06:58 PM
(http://upic.me/i/mu/72988_426497747430859_2108854542_n.jpg) (http://upic.me/show/43286926)


(http://upic.me/i/pt/300401_171171886296781_138280119585958_351095_904830328_n.jpg) (http://upic.me/show/28773753)


(http://upic.me/i/ly/gantara20buddha.jpg) (http://upic.me/show/28773762)


ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณารับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อที่จะทรงสืบต่อความตั้งใจและเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ และเป็นพระเถระผู้ซึ่งประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ไทย

การก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ยืนอยู่บนฐานสูงประมาณ ๘ เมตร ตั้งอยู่ลานประทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธาวาส ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี แล้วเสร็จปี ๒๕๕๗ บริเวณโดยรอบประกอบด้วย หอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารประกอบต่าง ๆ และ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เปรียบเสมือน "พุทธอุทยาน" ที่มีลานปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น บนพื้นที่ประมาณ ๓๔๐ ไร่

ความเป็นมา
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร (อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์) เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่ง และเป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ ควรค่าแก่การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" ซึ่งมีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้

๑. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
๒. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก อันได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก
๓. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน

สามารถร่วมบริจาคได้ที่
•ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “วัดชนะสงครามเพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย” เลขที่บัญชี 020-269664-9

สอบถามรายละเอียดได้ที่
•สำนักงานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02-787 7076-8, 02-787 7309-10ที่มา : http://www.palapanyo.com/content/node/643

facebook : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
http://th-th.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall


---------------------------------------------------------------------------------------
===> www.phrabuddhametta.com และ www.facebook.com/phrabuddhametta
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 06, 2011, 01:29:43 PM
(http://upic.me/i/sx/img_0001_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/28802476)


(http://upic.me/i/0z/img_new_resize.jpg) (http://upic.me/show/28802464)


แผ่นพับจากวัดชนะสงคราม
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 09, 2012, 11:58:00 AM
(http://upic.me/i/gk/429857_255320147881954_138280119585958_562009_693093564_n.jpg) (http://upic.me/show/33651489)


(http://upic.me/i/4g/320959_160093424071294_138280119585958_320026_6869273_n.jpg) (http://upic.me/show/33651495)(http://upic.me/i/0z/321543_160107700736533_138280119585958_320049_4965419_n.jpg) (http://upic.me/show/33651503)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 09, 2012, 12:06:35 PM
(http://upic.me/i/6j/428774_262451120502190_138280119585958_577869_1358260638_n.jpg) (http://upic.me/show/33651292)สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเชิญเสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานองค์พระพุทธเมตตา ฯ
และทรงเททองชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระเป็นปฐมฤกษ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 22, 2012, 02:18:13 PM
* แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ *(http://upic.me/i/ba/547521_313567325390569_138280119585958_700362_1528758893_n.jpg) (http://upic.me/show/35924966)
ที่มา : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Feckbook :  http://www.facebook.com/samasukho#!/phrabuddhametta (http://www.facebook.com/samasukho#!/phrabuddhametta)หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 29, 2012, 08:23:11 AM
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน......ไปร่วมงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เเห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทางโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ได้มีการจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว
ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการ ร่วมกันทำบุญได้ที่บูทของโครงการฯ // ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มา :  feckbook  => http://www.facebook.com/phrabuddhametta
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 07, 2012, 12:36:19 PM
(http://upic.me/i/us/534003_323055661108402_432143284_n.jpg) (http://upic.me/show/36391038)

บรรยากาศงานเวียนเทียน ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จังหวัดกาญจนบุรี / ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเวียนเทียนและทำบุญเป็นจำนวนมาก...* รูปภาพอัพเดต....ความคืบหน้าของการก่อสร้างฐานขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ *(http://upic.me/i/yi/389728_324216347659000_1421849903_n.jpg) (http://upic.me/show/36390964)ที่มา : Feckbook http://www.facebook.com/phrabuddhametta
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 14, 2012, 12:24:47 PM
(http://upic.me/i/jb/229868_325287380885230_789983157_n.jpg) (http://upic.me/show/36587859)


รูปภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ นี่คือบริเวณด้านหน้าขององค์พระฯ รวมถึงลานประทักษิณ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 20, 2012, 04:01:41 PM
(http://upic.me/i/xq/540608_331056016975033_489587510_n.jpg) (http://upic.me/show/36747664)


ได้นำรูปภาพจาก Feckbook มาอัพเดตค่ะ
ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ เป็นภาพบ่อน้ำทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณหน้าลานประทักษิณ
   
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 29, 2012, 03:56:16 PM
(http://upic.me/i/q7/282776_334424426638192_28946870_n.jpg) (http://upic.me/show/36982305)


ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนเเสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เวลาประมาณ 17.00 น.
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 06, 2012, 03:01:36 PM
(http://image.ohozaa.com/i/6c7/Sf8RmI.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wbtxEjz29Uy27v3R)


ประมวลภาพวันแถลงข่าวของโครงการฯ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญขององค์เป็นปฐมฤกษ์ ครับ / ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับ...บริษัท ญดา มีเดีย จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ


ที่มา : Facebook https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 09, 2012, 08:36:12 AM
(http://upic.me/i/rs/488015_340337639380204_901308737_n.jpg) (http://upic.me/show/37217456)


เส้นทางในการเดินทางสู่วัดทิพย์สุคนธาราม
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างฐานองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ เเละพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระเป็นปฐมฤกษ์ ในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนเเสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เวลาประมาณ 17.00 น.ที่มา : Facebook https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)


หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 18, 2012, 07:27:37 AM
ข่าวด่วน:-

ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ และทรงเททองชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระ เป็นปฐมฤกษ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
บัดนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนการเสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ และทรงเททองชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระ เป็นปฐมฤกษ์ ออกไปก่อน

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 06, 2012, 04:35:31 PM
(http://upic.me/i/8t/533246_349622215118413_915384007_n.jpg) (http://upic.me/show/38004338)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 16, 2012, 12:53:31 PM
Update ! แบบวิศวกรรมโครงสร้างองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ พระพุทธรูปสำริดที่สูงที่สุดในประเทศ


(http://upic.me/i/9s/255250_350683891678912_291367486_n.jpg) (http://upic.me/show/38304758)(http://upic.me/i/39/546686_352514348162533_44000960_n.jpg) (http://upic.me/show/38304761)


ที่มา Feckbook :  https://www.facebook.com/phrabuddhametta
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 17, 2012, 01:23:40 PM
ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 1  

(http://upic.me/i/xo/safe_imagecazri8ul.jpg) (http://upic.me/show/38331950)


คลิ๊ก => http://www.youtube.com/watch?v=8iijAtcOvBg&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=8iijAtcOvBg&feature=g-upl)ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 2


(http://upic.me/i/ae/safe_imagecapojc3n.jpg) (http://upic.me/show/38331952)


คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=IeYdmfk-8zI&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=IeYdmfk-8zI&feature=g-upl)(http://upic.me/i/h2/safe_image1.jpg) (http://upic.me/show/38506464)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 3


คลิ๊กชม => https://www.youtube.com/watch?v=urS-5RXPTY8&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=urS-5RXPTY8&feature=player_embedded)


(http://upic.me/i/ao/safe_image8.jpg) (http://upic.me/show/38615352)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 4

คลิ๊กชม => https://www.youtube.com/watch?v=VXr_53dIGzQ&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=VXr_53dIGzQ&feature=player_embedded)


(http://upic.me/i/9u/safe_image99.jpg) (http://upic.me/show/38650675)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 5


คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=am6ZNR7nhzM&feature=player_embedded#! (http://www.youtube.com/watch?v=am6ZNR7nhzM&feature=player_embedded#!)


(http://upic.me/i/x5/safe_imagecah1upsy.jpg) (http://upic.me/show/38734531)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 6


คลิ๊กชม => https://www.youtube.com/watch?v=qvxTLdq9ifc&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=qvxTLdq9ifc&feature=player_embedded)


(http://upic.me/i/qk/safe_imagecaco04z5.jpg) (http://upic.me/show/38874754)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 7


คลิ๊กชม => https://www.youtube.com/watch?v=DNEtoipGFrg&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=DNEtoipGFrg&feature=player_embedded)


(http://upic.me/i/n1/safe_imagecaneah46.jpg) (http://upic.me/show/38931887)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 8


คลิ๊กชม => https://www.youtube.com/watch?v=og2URWR3rzc&feature=player_embedded (https://www.youtube.com/watch?v=og2URWR3rzc&feature=player_embedded)


(http://upic.me/i/31/safe_imagecam4cb11.jpg) (http://upic.me/show/39076422)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 9


คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=vLiSjrYmCX4&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=vLiSjrYmCX4&feature=g-upl)


(http://upic.me/i/3a/safe_imageca7cm8mt.jpg) (http://upic.me/show/39181558)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 10คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=ONp411-NBak&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=ONp411-NBak&feature=g-upl)


(http://upic.me/i/57/safe_imagecanvgh83.jpg) (http://upic.me/show/39272315)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 11คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=ZM3GzLkZvAs&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=ZM3GzLkZvAs&feature=g-upl)


(http://upic.me/i/kj/safe_image5.jpg) (http://upic.me/show/39359953)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 12


คลิ๊กชม => http://www.youtube.com/watch?v=d7E1c6_1Dnc&feature=g-upl (http://www.youtube.com/watch?v=d7E1c6_1Dnc&feature=g-upl)

(http://upic.me/i/ic/safe_image.jpg) (http://upic.me/show/42198844)


ชมสารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 13  


คลิ๊ก => http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jaQ-B2QNxkg#at=26 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jaQ-B2QNxkg#at=26)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 20, 2012, 05:08:43 AM
(http://upic.me/i/c1/402937_353925798021388_1514583563_n2.jpg) (http://upic.me/show/38428622)


โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าจอตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาครับ / ร่วมสบทบทุนเพื่อการจัดสร้างได้ที่ชื่อบัญชี " วัดชนะสงคราม เพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย " ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 020-3-04548-5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2787-7077-78 และ 0-2787-7099 (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) หรือ 02-9073584 (บริษัท ญดา มีเดีย จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ)


ที่มา : Feckbook https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 18, 2012, 05:12:16 AM
(http://upic.me/i/54/230454_364116213669013_388604051_n.jpg) (http://upic.me/show/39272306)


update....!! รูปภาพล่าสุดบริเวณลานประทักษิณ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 13, 2012, 07:29:56 AM
Website ของโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

===> http://www.phrabuddhametta.com/index.html
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 13, 2012, 07:31:48 AM
(http://upic.me/i/6c/405015_383264498420851_920535153_n.jpg) (http://upic.me/show/41041490)

อัพเดตความคืบหน้า......อาคารสำนักงานโครงการฯ อาคารระบบ อาคารห้องน้ำชายเเละหญิง ดำเนินงานเเล้วเสร็จกว่า 95 %
คงเหลือเเต่งานปลูกต้นไม้เเละงานเก็บรายละเอียดภายในและภายนอก
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 29, 2012, 07:30:38 AM
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 14  
http://www.youtube.com/watch?v=ui9lSqxjbwI (http://www.youtube.com/watch?v=ui9lSqxjbwI)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 15  
http://www.youtube.com/watch?v=iBWQmmFIVWY (http://www.youtube.com/watch?v=iBWQmmFIVWY)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 16  
http://www.youtube.com/watch?v=tKnlkZQZlXM (http://www.youtube.com/watch?v=tKnlkZQZlXM)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 17  
http://www.youtube.com/watch?v=876Sz7-N3aM (http://www.youtube.com/watch?v=876Sz7-N3aM)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 18
http://www.youtube.com/watch?v=784V83V_AEQ (http://www.youtube.com/watch?v=784V83V_AEQ)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 19  
http://www.youtube.com/watch?v=3CwQW2erPlg (http://www.youtube.com/watch?v=3CwQW2erPlg)สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 20  
http://www.youtube.com/watch?v=u6z_uDdSu5I (http://www.youtube.com/watch?v=u6z_uDdSu5I)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 21  
http://www.youtube.com/watch?v=SWBdThmQiPY (http://www.youtube.com/watch?v=SWBdThmQiPY)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 22  
http://www.youtube.com/watch?v=upmm9-_e7k4 (http://www.youtube.com/watch?v=upmm9-_e7k4)สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 23  

http://www.youtube.com/watch?v=Dg_yzIWEnUo (http://www.youtube.com/watch?v=Dg_yzIWEnUo)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 24  

http://www.youtube.com/watch?v=GhDm-5xx0-Y (http://www.youtube.com/watch?v=GhDm-5xx0-Y)สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 25  

http://www.youtube.com/watch?v=BWeHz0KVOQs (http://www.youtube.com/watch?v=BWeHz0KVOQs)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 26

http://www.youtube.com/watch?v=MzaDRgFylrE (http://www.youtube.com/watch?v=MzaDRgFylrE)สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 27

http://www.youtube.com/watch?v=C5X6CaYygFs (http://www.youtube.com/watch?v=C5X6CaYygFs)


สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 28

http://www.youtube.com/watch?v=V0HDxsJeXUY (http://www.youtube.com/watch?v=V0HDxsJeXUY)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 29

http://www.youtube.com/watch?v=CV-aqxtj--0 (http://www.youtube.com/watch?v=CV-aqxtj--0)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 30

http://www.youtube.com/watch?v=_YbRQyHZtek (http://www.youtube.com/watch?v=_YbRQyHZtek)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 31

http://www.youtube.com/watch?v=NJsPPBxumos (http://www.youtube.com/watch?v=NJsPPBxumos)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 32

http://www.youtube.com/watch?v=BUndLa1FEf4 (http://www.youtube.com/watch?v=BUndLa1FEf4)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 33

http://www.youtube.com/watch?v=NmbXnvbrXmM (http://www.youtube.com/watch?v=NmbXnvbrXmM)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 34

http://www.youtube.com/watch?v=7o1AWhEY93c (http://www.youtube.com/watch?v=7o1AWhEY93c)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 35

http://www.youtube.com/watch?v=wYi0-NmVips (http://www.youtube.com/watch?v=wYi0-NmVips)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 36

http://www.youtube.com/watch?v=iu32ByISxX8 (http://www.youtube.com/watch?v=iu32ByISxX8)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 37

http://www.youtube.com/watch?v=8ILETlwQ6ZU (http://www.youtube.com/watch?v=8ILETlwQ6ZU)
สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 38

http://www.youtube.com/watch?v=b1PmjMvyCuE (http://www.youtube.com/watch?v=b1PmjMvyCuE)

สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 39

http://www.youtube.com/watch?v=6-stFCWAJeo (http://www.youtube.com/watch?v=6-stFCWAJeo)

สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 40

http://www.youtube.com/watch?v=3c99PkkkxAs (http://www.youtube.com/watch?v=3c99PkkkxAs)

สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 41

http://www.youtube.com/watch?v=pK8Z1saP7oo (http://www.youtube.com/watch?v=pK8Z1saP7oo)

สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 42

http://www.youtube.com/watch?v=JyS9Z3rSBKE (http://www.youtube.com/watch?v=JyS9Z3rSBKE)

สารคดีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตอนที่ 43

http://www.youtube.com/watch?v=k0t9HtnIxZI (http://www.youtube.com/watch?v=k0t9HtnIxZI)หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 08, 2013, 11:44:46 PM
(http://upic.me/i/95/423277_406403519440282_2031018831_n.jpg) (http://upic.me/show/42614992)


เบื้องหน้าคือต้นแบบองค์พระสำริดสูง 2 เมตร กับด้านหลังคือโฟมต้นแบบพระบาทขนาดเท่าจริงสูง 7 เมตร
ในไม่ช้านี้พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่สูงที่สุดในไทยกำลังจะเกิดขึ้นที่มา : Feckbook https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 12, 2013, 03:31:50 AM
(http://upic.me/i/5w/541680_407708715976429_1402873097_n.jpg) (http://upic.me/show/42696670)


ต้นแบบ (โฟม) พระบาทพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ขนาดเท่าของจริง สูง 7 เมตร
ฉาบผิวด้วยปูนปลาสเตอร์ ซึ่งเตรียมการนำไปหล่อโลหะสำริดต่อไป
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 19, 2013, 08:06:17 AM
(http://upic.me/i/of/59576_411057818974852_1830879112_n.jpg) (http://upic.me/show/42879914)


บริเวณลานประทักษิณล่าสุด...ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเตรียมการรองรับฐานบัวและพระบาทขององค์พระฯ
ที่จะนำมาประดิษฐาน ในไม่ช้านี้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 29, 2013, 03:25:31 PM
(http://upic.me/i/de/46860_416757548404879_978307034_n.jpg) (http://upic.me/show/43047787)


ภาพชิ้นส่วนโลหะสำริดที่ถูกเชื่อมประกอบขึ้นเป็นพระบาทขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ หลังจากนั้นจะทำการพ่นทราย ขัดผิวให้เรียบ และนำไปติดตั้งที่ฐานต่อไป
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 02, 2013, 05:32:38 AM
(http://upic.me/i/0s/205816_420520058028628_1262289874_n.jpg) (http://upic.me/show/43102679)


ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะทวยเทพเทวาและถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนบุรพมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ อันเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ครับ


ที่มา Feckbook : http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/phrabuddhametta (http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 14, 2013, 12:32:32 PM
(http://upic.me/i/cx/59710_426515537429080_1516377247_n.jpg) (http://upic.me/show/43286943)


เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการหล่อชิ้นส่วนองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ ณ โรงหล่อบริษัทเอเชีย ไฟน์อาร์ท จำกัด
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 18, 2013, 08:41:24 AM
(http://upic.me/i/s2/58835_428394740574493_1783213994_n.jpg) (http://upic.me/show/43339687)


ชิ้นส่วนพระบาทของพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ประกอบแล้วเสร็จ เตรียมนำไปติดตั้งต่อไปครับ สาธุ สาธุ สาธุที่มา : Feckbook http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99Facebook/115107298522242#!/phrabuddhametta (http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99Facebook/115107298522242#!/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????¹ 20, 2013, 04:58:44 AM
(http://upic.me/i/5k/558139_453234611423839_451137545_n.jpg) (http://upic.me/show/44383255)

มุมมองจากบริเวณวงเวียนสระบัวมุ่งเข้าสู่ทางเดินตรงกลางเพื่อไปสักการะองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 21, 2013, 11:43:12 AM
(http://upic.me/i/bh/946452_460896683990965_1703027179_n.jpg) (http://upic.me/show/44978175)


(http://upic.me/i/sq/248265_463037987110168_538327076_n.jpg) (http://upic.me/show/44978196)


ภาพจำลองทางเดินด้านหน้าเข้าหาองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 21, 2013, 11:45:05 AM
(http://upic.me/i/ka/971166_464198013660832_1020057914_n.jpg) (http://upic.me/show/44978235)


โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนกระดูกขององค์พระ ถูกขนส่งมายังพื้นที่แล้ว เตรียมติดตั้งต่อจากที่ติดตั้งส่วนแรกสูง 7 เมตรไปแล้ว _/|\_ สาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 03, 2013, 03:41:11 PM
(http://upic.me/i/9d/960064_469743266439640_877273434_n.jpg) (http://upic.me/show/45219531)

ชิ้นส่วนองค์พระส่วนที่ 2 อีกหนึ่งชิ้น ชิ้นนี้ความสูง 2 เมตร  หล่อเสร็จแล้วเรียบร้อยเช่นกัน
เตรียมมุ่งหน้าสู่เมืองกาญ อีกไม่นานไทยจะมีพระใหญ่ "พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ" เป็น Landmark ใหม่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ(http://upic.me/i/wi/419147_469379603142673_1689761061_n.jpg) (http://upic.me/show/45219520)

ชิ้นส่วนองค์พระส่วนที่ 2 ชิ้นแรก ความสูง 3 เมตร  แล้วเสร็จที่โรงหล่อ เตรียมการลำเลียงสู่กาญจนบุรีเพื่อติดตั้งต่อจากส่วนพระบาทขององค์พระครับที่มา :  Feckbook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 16, 2013, 03:34:38 PM
(http://upic.me/i/ix/17591_486667744747192_996584219_n.jpg) (http://upic.me/show/45952660)


กลุ่มอาคารอำนวยการภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล
ห้องน้ำเพื่อเตรียมไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว จัดสร้างแล้วเสร็จครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 16, 2013, 03:37:27 PM
(http://upic.me/i/lk/264398_486796634734303_2105141149_n.jpg) (http://upic.me/show/45952669)


วานนี้ คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมคุณภาพวัสดุการหล่อ
ได้เดินทางไปตรวจรับงานการติดตั้งวัสดุผิวองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ซึ่งขณะนี้ติดตั้งและหุ้มผิวคืบหน้าไปกว่า 12 เมตรแล้วที่มา : จาก Feckbook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 28, 2013, 06:02:10 AM
(http://upic.me/i/62/1003707_490512181029415_237161391_n.jpg) (http://upic.me/show/46181176)


(http://upic.me/i/h9/970008_493062267441073_467540921_n.jpg) (http://upic.me/show/46181169)


ที่มา : จาก Feckbook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 08, 2013, 05:12:50 AM
(http://upic.me/i/wn/942468_497329377014362_228886464_n.jpg) (http://upic.me/show/46394454)


พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 08, 2013, 05:17:27 AM
(http://upic.me/i/31/1098026_499690716778228_472961484_n.jpg) (http://upic.me/show/46394458)


ช่างกำลังทำการประกอบแขนทั้งสองข้างเข้ากับโครงสร้างเหล็กส่วนพระอุระขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ และต่อจากขั้นตอนนี้จะยกขึ้นไปประกอบกับโครงสร้างส่วนลำตัวองค์พระต่อไป


ที่มา Feckbook : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline (https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 08, 2013, 05:18:43 AM
(http://upic.me/i/k2/1150318_499231880157445_1509168012_n.jpg) (http://upic.me/show/46394455)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 20, 2013, 07:59:01 PM
(http://upic.me/i/67/602057_505746972839269_252442324_n.jpg) (http://upic.me/show/46621493)

ภาพประวัติศาสตร์ - วันนี้ 09.09 น. รถเครน 500 ตัน กำลังยกชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กส่วนพระอุระและแขนทั้งสองข้างขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ขึ้นต่อกับโครงสร้างเหล็กองค์พระส่วนที่ติดตั้งแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 20, 2013, 08:01:37 PM
(http://upic.me/i/xi/1186012_505766842837282_832543939_n.jpg) (http://upic.me/show/46621543)


ยกโครงสร้างเหล็กขึ้นประกอบติดตั้งเรียบร้อย รวมความสูงองค์พระขณะนี้ 26 เมตร ครับ  ที่มา Feckbook : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline (https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 30, 2013, 06:19:05 PM
(http://upic.me/i/1w/1011509_510180352395931_1851759825_n.jpg) (http://upic.me/show/46795806)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 05, 2013, 07:38:25 AM
(http://upic.me/i/vt/1233458_512430505504249_1891371910_n.jpg) (http://upic.me/show/46889646)

ภาพจำลอง พระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธองค์ทรงประทานฝนแก่ศาสนิกชนยังความชุ่มชื้นสู่แผ่นดิน "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์"
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 19, 2013, 03:25:00 PM
(http://upic.me/i/in/1240599_515556195191680_642938714_n.jpg) (http://upic.me/show/47140427)


ชิ้นส่วนพระเศียรมารอเตรียมพร้อมอยู่ด้านล่างแล้วครับ ส่วนผิวองค์พระที่เป็นบรอนซ์ประกอบมาได้ครึ่งองค์แล้วครับ สาธุๆๆ —  


ที่มา Feckbook : โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline (https://www.facebook.com/phrabuddhametta?sk=wall#!/phrabuddhametta?hc_location=timeline)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ??ȨԠ?¹ 14, 2013, 12:43:38 PM
(http://upic.me/i/xh/1450954_546426232104676_910106801_n.jpg) (http://upic.me/show/48140992)


ที่มา :  Feckbook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 26, 2014, 05:32:56 AM
(http://upic.me/i/lj/1623774_591009850979647_2060973758_n1.jpg) (http://upic.me/show/49837111)


หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 26, 2014, 05:36:37 AM
(http://upic.me/i/07/1920627_594504823963483_969328883_n.jpg) (http://upic.me/show/49837105)


(http://upic.me/i/ww/1794585_594552197292079_1343856989_n.jpg) (http://upic.me/show/49837104)
ณ โรงหล่อเอเชีย ไฟน์ อาร์ท อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : Feckbook  โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ุ6 มี.ค.57)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 04, 2014, 07:19:14 AM
(http://upic.me/i/9e/1231138_599457210134911_2012282334_n.jpg) (http://upic.me/show/49929339)


(http://upic.me/i/wf/1911805_598719043542061_817732231_n.jpg) (http://upic.me/show/49929337)


ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หรือรับชมการถ่ายทอดสดพิธีได้ทาง NBT 6 มี.ค.57 เริ่ม 16.30 น. เป็นต้นไปครับที่มา :  Feckbook  โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 07:58:08 AM
รูปภาพ  วันที่ ๖ มีนาคม ๕๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ และรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์


(http://upic.me/i/pu/1486730_602936826453616_1485103329_n.jpg) (http://upic.me/show/50105090)


(http://upic.me/i/ve/538023_602936876453611_357511008_n.jpg) (http://upic.me/show/50105087)


(http://upic.me/i/dw/563227_602936969786935_1716318299_n.jpg) (http://upic.me/show/50105088)


หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 08:03:08 AM
(http://upic.me/i/5g/1800226_602937009786931_1947149153_n.jpg) (http://upic.me/show/50105100)


(http://upic.me/i/y4/1925315_602937013120264_525879943_n.jpg) (http://upic.me/show/50105104)


(http://upic.me/i/s0/1911832_602938319786800_1536029022_n.jpg) (http://upic.me/show/50105102)


(http://upic.me/i/9m/1012094_602937189786913_822166509_n.jpg) (http://upic.me/show/50105089)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 08:04:48 AM
(http://upic.me/i/oq/1962796_602937266453572_1086791056_n.jpg) (http://upic.me/show/50105110)


(http://upic.me/i/f4/10001528_602938073120158_715334654_n.jpg) (http://upic.me/show/50105115)


(http://upic.me/i/7q/1979477_602938083120157_261441302_n.jpg) (http://upic.me/show/50105114)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 08:06:11 AM
(http://upic.me/i/ey/1977361_602938089786823_1663060591_n.jpg) (http://upic.me/show/50105113)


(http://upic.me/i/dt/1888718_602938116453487_882254843_n.jpg) (http://upic.me/show/50105101)


(http://upic.me/i/wt/1932209_602938156453483_299138973_n.jpg) (http://upic.me/show/50105106)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 08:07:38 AM
(http://upic.me/i/of/1958517_602938166453482_530209381_n.jpg) (http://upic.me/show/50105108)


(http://upic.me/i/3x/1966875_602937123120253_1198632843_n.jpg) (http://upic.me/show/50105111)


(http://upic.me/i/sr/1932250_602937046453594_1488409409_n.jpg) (http://upic.me/show/50105107)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 15, 2014, 08:10:07 AM
(http://upic.me/i/us/1972370_602938459786786_868960928_n.jpg) (http://upic.me/show/50105112)


(http://upic.me/i/rl/1926677_602938556453443_29898198_n.jpg) (http://upic.me/show/50105105)


(http://upic.me/i/pq/1622800_602938596453439_2028264136_n.jpg) (http://upic.me/show/50105099)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 18, 2014, 07:33:25 AM
Constuction update ! องค์พระใกล้เสร็จแล้วครับ

(http://upic.me/i/8e/10269587_647608141986484_8263029233763840366_n.jpg) (http://upic.me/show/51523755)
ภาพความคืบหน้าสวนกลางหน้าองค์พระและทางเดินสู่องค์พระ

(http://upic.me/i/ge/10366100_652085771538721_2470152728772353385_n.jpg) (http://upic.me/show/51523756)
ประติมากรผู้เชี่ยวชาญพุทธศิลป์ตรวจสอบชิ้นส่วนพระเศียรของพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ แล้ว
พร้อมเดินหน้าเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่กาญจนบุรี


(http://upic.me/i/54/10444757_653743604706271_464180545007161388_n.jpg) (http://upic.me/show/51523757)ที่มา :  Feckbook  โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 10, 2014, 07:52:18 AM
(http://upic.me/i/15/10505272_664785213602110_2407920350895539385_n.jpg) (http://upic.me/show/51819321)


(http://upic.me/i/lb/10418438_664868430260455_7938069900243926563_n.jpg) (http://upic.me/show/51819324)

เล่าย้อนไปเมื่อวานนี้ (6 ก.ค. 57) คณะกรรมการฝ่ายก่อสร้างของโครงการพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ได้ใช้เครนขนาด 220 ตัน ยกเชิญพระเศียรขึ้นติดตั้งก่อนมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้ (7 ก.ค. 57) ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีการวางแผนและทดสอบอย่างใกล้ชิด จนการติดตั้งสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ(http://upic.me/i/03/10464002_664860163594615_5353722883725247769_n.jpg) (http://upic.me/show/51819325)

วันนี้เมื่อเวลา 07.39 โครงการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัญเชิญชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยฯ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานโครงการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งถือว่าบัดนี้องค์พระเต็มองค์ครบถ้วนแล้ว โดยจะมีการขัดแต่งผิวเพื่อความสง่างดงามต่อไป / ขออนุโมทนาผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน


(http://upic.me/i/64/10524322_664966956917269_1945813993482827076_n.jpg) (http://upic.me/show/51819327)


(http://upic.me/i/bx/10470919_664984200248878_7765565202203894058_n.jpg) (http://upic.me/show/51819344)ที่มา : Feckbook  โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Á?Ҥ? 20, 2014, 11:59:38 AM
(http://upic.me/i/bq/10513287_670318573048774_824203449770760952_n.jpg) (http://upic.me/show/51960895)
หัวข้อ: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 21, 2014, 02:33:32 PM
(http://upic.me/i/ez/10577049_686174018129896_2828918293588935572_n.jpg) (http://upic.me/show/52399805)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 18, 2014, 03:55:41 PM
(http://upic.me/i/rv/10612878_700285240052107_183226154396682316_n.jpg) (http://upic.me/show/52767873)


(http://upic.me/i/pu/1907432_700116406735657_3952337371768636188_n.jpg) (http://upic.me/show/52767871)

หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 16, 2014, 07:17:23 AM
(http://upic.me/i/gc/1489090_715202718560359_6951791473950243364_n.jpg) (http://upic.me/show/53145878)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 20, 2014, 05:23:47 PM
(http://upic.me/i/f9/1924530_717087721705192_1910094188044208485_n.jpg) (http://upic.me/show/53205134)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 27, 2014, 03:29:30 PM
(http://upic.me/i/rv/10469864_721040031309961_4435715535729288757_n.jpg) (http://upic.me/show/53298259)
หัวข้อ: อีกไม่นาน !! พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะและชื่นชมความสง่างามและบารมีของหลวงพ่อ ‪
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????ҾѸ?? 19, 2015, 08:15:22 AM
(http://upic.me/i/z9/1939647_784875264926437_425916810211598554_n.jpg) (http://upic.me/show/54677629)


อีกไม่นาน !! พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะและชื่นชมความสง่างามและบารมีของหลวงพ่อ ‪พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บรายละเอียดความ

เรียบร้อยของเนื้อสำริดผิวองค์พระครับเพื่อความสมบูรณ์ที่สุด

www.facebook.com/phrabuddhametta

www.phrabuddhametta.com
หัวข้อ: จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนมาสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถฯประมาณกลางปีนี้
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?ՉҤ? 07, 2015, 07:41:07 AM
(http://upic.me/i/ry/11053328_791335577613739_7272720357656333399_n.jpg) (http://upic.me/show/54863196)


(http://upic.me/i/uf/10363856_791847217562575_7002198126994885381_n1.jpg) (http://upic.me/show/54863190)


นำภาพมุมสูงของพุทธอุทยาน  พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ‪‎กาญจนบุรี‬ มาให้ชมกันครับ ปัจจุบันกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของบรอนซ์ผิวองค์พระ จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกมาสักการะและเยี่ยมชมได้ประมาณช่วงกลางปีนี้


ที่มา : Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: เผยความงดงามครั้งแรกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ????Ҥ? 14, 2015, 06:49:19 PM
(http://upic.me/i/kw/10422116_827754530638510_7091940017798606241_n.jpg) (http://upic.me/show/55498191)เผยความงดงามครั้งแรก !

‪พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

‪พระพุทธรูปสำริดยืนปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศ‬หัวข้อ: วิสาขบูชา ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียน
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 04, 2015, 04:49:31 PM
(http://upic.me/i/ce/11392776_836990419714921_5439749565934191750_n.jpg) (http://upic.me/show/55754569)


วิสาขบูชา ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียน ที่ พุทธอุทยาน

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พระพุทธรูปสำริดยืนปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศ

www.phrabuddhamettacom

หัวข้อ: หลวงพ่อพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 04, 2015, 04:53:03 PM

สวนป่าพุทธอุทยาน


(http://upic.me/i/u2/10686996_735431989870765_6353625399576779234_n.jpg) (http://upic.me/show/55754658)


(http://upic.me/i/ta/10428589_837538639660099_5367928769329045951_n.jpg) (http://upic.me/show/55754582)


หลวงพ่อพระพุทธเมตตาประชาไทยกับท้องฟ้า ‪‎กาญจนบุรี‬ ยามเย็น(http://upic.me/i/rj/11377175_838116396268990_1171950844834784574_n.jpg) (http://upic.me/show/55754585)ที่มา : Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)

หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 12, 2015, 11:27:05 AM
(http://upic.me/i/qz/11391276_841120035968626_1488699295673951839_n.jpg) (http://upic.me/show/55834758)
หัวข้อ: Re: ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูป
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 12, 2015, 11:28:00 AM
(http://upic.me/i/u6/18903_838712596209370_6592906945709285657_n1.jpg) (http://upic.me/show/55834764)


(http://upic.me/i/gr/11062311_842698685810761_2516437111563286631_n.jpg) (http://upic.me/show/55834766)
หัวข้อ: ขอเชิญชมรายการ "เช้านี้...ที่หมอชิต" ข้อมูลการก่อสร้างองค์พระพุทธเมตตาประชาไทย
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Զع?¹ 22, 2015, 12:47:49 PM
ขอเชิญชมรายการ "เช้านี้...ที่หมอชิต" นำเสนอข้อมูลการก่อสร้างองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ 
รวมถึงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของวัดทิพย์สุคนธาราม
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ 7 HD ช่อง 35 เวลา 06.00-07.00 น.


คลิ๊กชม =>
http://news.bugaboo.tv/watch/193494/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html (http://news.bugaboo.tv/watch/193494/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html)


หัวข้อ: รูปภาพล่าสุดพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ԧ?Ҥ? 03, 2015, 12:59:41 PM
(http://upic.me/i/w4/11703188_865398933540736_4544221301370950145_n.jpg) (http://upic.me/show/56360918)


(http://upic.me/i/b9/11816969_866495480097748_5891152043892549141_n.jpg) (http://upic.me/show/56360887)


ภาพสวยๆ อีกมุมหนึ่ง
บรรยากาศเวียนเทียนเมื่อวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธอุทยาน ‪พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
‪พระพุทธรูปสำริดยืนปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศ‬
‪wwwphrabuddhamettacom‬

เครดิต: ช่างภาพททท. ‪#‎เขาเล่าว่าCampaign‬


ที่มา : Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์พร้อมเปิดให้สักการะ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 01, 2015, 06:03:24 PM
(http://upic.me/i/qb/pnsoc580826002005801_28082015_111449.jpg) (http://upic.me/show/56621113)


การจัดสร้างพุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะองค์พระพุทธรูปสำริดที่สูงที่สุดของประเทศไทย และเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้

ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
===> http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNRPT5808280010003 (http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNRPT5808280010003)ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NNT)
Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: งานแถลงข่าว พิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ (23 ธ.ค. 58 )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 21, 2015, 12:41:43 PM
(http://upic.me/i/60/12115656_901799283234034_7808763387070558877_n.jpg) (http://upic.me/show/57034379)


วานนี้ (๒๐ ต.ค. ๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายชลาลักษณ์ บุนนาค นายวีระชัย ณ นคร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว พิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ณ หอประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โดยพิธีสมโภชดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทย ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าฯรับเสด็จ และประชาชนชาวไทยทั่วประเทศสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีทาง NBT ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


ข้อมูลและรูปภาพจาก Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: วิดีทัศน์ที่รวบรวมและบอกเล่าความเป็นมาทั้งหมดของการก่อสร้าง ‪‎พระพุทธเมตตาประชาฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 30, 2015, 12:52:02 PM
วิดีทัศน์ที่รวบรวมและบอกเล่าความเป็นมาทั้งหมดของการก่อสร้าง ‪‎พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ จนแล้วเสร็จ กว่าจะเป็นพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ‬


ที่มา : Facebook โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: Re: พิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาฯ (23 ธ.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 05, 2015, 04:30:12 AM
(http://upic.me/i/vx/12278910_918153511598611_7735185649213869131_n.jpg) (http://upic.me/show/57370480)


วันพุธที่ 23 ธ.ค.58 เวลา 14.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภช พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ — ที่ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี


ที่มา : Facebook พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)
หัวข้อ: ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ‪สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (23 ธ.ค. 58)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ?Ҥ? 15, 2015, 05:31:11 AM
(http://upic.me/i/oc/12376513_923535857727043_7104437913887257487_n.jpg) (http://upic.me/show/57442052)


ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ‪สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี‬
ในโอกาสที่ ‪‎สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ‬ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธี ‪สมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์‬ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ณ ‪วัดทิพย์สุคนธาราม‬ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกะเจา ‪‎จังหวัดกาญจนบุรี‬

ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. และรับชมถ่ายทอดสดพิธีได้ทาง ‪NBT


ที่มา : Facebook พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
https://www.facebook.com/phrabuddhametta (https://www.facebook.com/phrabuddhametta)