น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => น้ำใจธรรม-สุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 11, 2019, 08:24:03 AM

หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO "ผู้หญิงไทยไตแข็งแรง" วันไตโลก World Kidney Day 2561
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 11, 2019, 08:24:03 AM
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 20 | [1/2] "ผู้หญิงไทยไตแข็งแรง"โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 20 | [2/2] "ผู้หญิงไทยไตแข็งแรง"

"วันไตโลก" World Kidney Day 2561
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
https://www.facebook.com/Bhumirajnakarin/ (https://www.facebook.com/Bhumirajnakarin/)