น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => คติธรรม-คำกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 11, 2019, 07:11:36 PM

หัวข้อ: สาส์นถึงเด็กไทย จาก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) วันเด็กแห่งชาติ ๑๒ ม.ค.62
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 11, 2019, 07:11:36 PM
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload88/i7H9ARvyLFUX.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=888995&s=i7H9ARvyLFUX)  สาส์นถึงเด็กไทย  (https://image.goosiam.com/imgupload/upload88/i7H9ARvyLFUX.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=888995&s=i7H9ARvyLFUX)

จาก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒(https://image.goosiam.com/imgupload/upload88/TUg8JwkP4eeL.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=888994&s=TUg8JwkP4eeL)
ที่มา : Facebook วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/ (https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/)