น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => แนะนำหนังสือดี => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 23, 2019, 01:47:42 PM

หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ???Ҥ? 23, 2019, 01:47:42 PM
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/Opb0tqJDQm9L.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896314&s=Opb0tqJDQm9L)


(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/fyCUvVSO7t3p.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896315&s=fyCUvVSO7t3p) หนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) (https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/fyCUvVSO7t3p.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896315&s=fyCUvVSO7t3p)


 หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็ก 44 หน้า ผลิตจำนวน 300,000 เล่ม (สามแสนเล่ม) ผลิตพิเศษเฉพาะปีนี้ แจกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/fyCUvVSO7t3p.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896315&s=fyCUvVSO7t3p)(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/BryNL6YwRZC6.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896318&s=BryNL6YwRZC6)  ===> https://goo.gl/kJ962k (https://goo.gl/kJ962k) หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่ ประมาณ 100 หน้า ผลิตจำนวน 5,000 เล่ม แจกแขกสำคัญ

(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/fyCUvVSO7t3p.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896315&s=fyCUvVSO7t3p)(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/BryNL6YwRZC6.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896318&s=BryNL6YwRZC6)  ===> https://goo.gl/cw2doS (https://goo.gl/cw2doS)


(https://image.goosiam.com/imgupload/upload89/2WrpsXyrck7D.gif) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=896317&s=2WrpsXyrck7D)  ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/ (https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/)

 https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/?p=160 (https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/?p=160)