น้ำใจธรรม.เนต

ประชาสัมพันธ์งานบุญ => ประชาสัมพันธ์งานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 05, 2019, 07:29:34 AM

หัวข้อ: ขอเชิญร่วมฟังธรรมกถา โดย พระเกรก สุปญฺโญ ณ วัดญาณเวศกวัน ( 8 ก.ย. 62 )
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ ?Ѹ??¹ 05, 2019, 07:29:34 AM
(http://image.free.in.th/v/2013/ip/190905123613.jpg) (http://picture.in.th/id/a6471f9aab5d342a0727bf66ebc7d7e0)


กิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ
กิจกรรมฟังธรรมจากครูบาอาจารย์
ที่จะช่วยให้ใจของท่าน นำสู่การทำสิ่งที่ดีงาม

ฟังธรรมกถาจาก พระเกรก สุปญฺโญ
วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง


วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
http://activity.watnyanaves.net/

หมายเหตุ : ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเป็นการสมัครในแค่ครั้งนั้นๆเท่านั้น
ผู้สนใจที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้แล้ว
สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อุโบสถ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

(หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ ทางวัดขอโอกาสจัดที่นั่งให้ท่านตามความสะดวกและเหมาะสม)

รายชื่อองค์ธรรมกถึกในกิจกรรมธรรมตามอำเภอใจ
๐๘ ธ.ค. ๖๒ พระวิเทศพุทธิคุณ วิ. (เจ้าคุณอมโร) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร


ที่มา : Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/ (https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/)