น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => น้ำใจธรรม-สุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ มกราคม 09, 2022, 06:02:15 am

หัวข้อ: วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ มกราคม 09, 2022, 06:02:15 am
(http://image.free.in.th/v/2013/ie/220108113018.jpg) (http://picture.in.th/id/9d2a8ec5247dc3d882cf8fd8c96ae2f5)


(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)วิธีรับมือ Omicron แบบไม่ประมาท (http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)  ฉีดวัคซีนตามคำแนะนำแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)  ล้างมือหลังสัมผัสพื้นผิวและก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ /ผู้ป่วย

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)  สวมหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยทั้งในและนอกบ้าน

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)  เลี่ยงสถานที่คนแออัดและอับอากาศ

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)  ไม่นัดเจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลายคนพร้อมกัน

(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(http://image.free.in.th/v/2013/ii/200415125027.gif) (http://picture.in.th/id/e686ed837871f011c1e90283df386d95)

(http://image.free.in.th/v/2013/iw/190620114125.gif) (http://picture.in.th/id/db6dcc4e00b7e77ac90932265b1b8e9b) ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

https://web.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-470988516420706/ (https://web.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-470988516420706/)
หัวข้อ: โควิดสายพันธ์ุ โอไมครอน (Omicron) * อาการ และ วิธีการป้องกัน *
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ มกราคม 09, 2022, 06:14:10 am
(http://image.free.in.th/v/2013/id/220108114347.jpg) (http://picture.in.th/id/1518a44f02142cae184bfc5ba4f5e61c)
(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)
หัวข้อ: การป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19)
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ มกราคม 09, 2022, 06:16:36 am
(http://image.free.in.th/v/2013/ip/220108114453.jpg) (http://picture.in.th/id/b1dd4986e628461a8daa72f820e4aae9)
(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)
หัวข้อ: 3 ปัจจัยช่วยสร้าง 3 ทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในพื้นที่การแพร่กระจาย
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ มกราคม 13, 2022, 07:14:46 am
(http://image.free.in.th/v/2013/ic/220113124348.jpg) (http://picture.in.th/id/eb5e4b9a86d474c9478345b6a5ca01d8)(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)  ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)