น้ำใจธรรม.เนต

สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ => คติธรรม-คำกลอน => ข้อความที่เริ่มโดย: ยาใจ ที่ เมษายน 15, 2022, 11:24:32 am

หัวข้อ: * สงกรานต์ ๒๕๖๕ * - พระอาจารย์ชยสาโร
เริ่มหัวข้อโดย: ยาใจ ที่ เมษายน 15, 2022, 11:24:32 am
(http://image.free.in.th/v/2013/it/220415112624.jpg) (http://picture.in.th/id/80c19efc064eb1bc9257cd5ee327287b)


(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029) สงกรานต์ ๒๕๖๕  (http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029)

ขอให้ทุกคนมองอนาคตด้วยความเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้ใดใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นเครื่องมือฝึกตน ย่อมเจริญงอกงาม อย่างไม่มีที่สงสัย

พระอาจารย์ชยสาโร
(http://image.free.in.th/x/i/iw/38030003.gif) (http://picture.in.th/id/4efc6701527412fddbf194d38b708029) ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
https://web.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org (https://web.facebook.com/jayasaro.panyaprateep.org)