แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 660
1ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 (คอร์สผู้ตื่น)


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา

ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์


สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ===>
http://www.phasornkaew.org/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9b%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-4/?fbclid=IwAR2gDVaH2Q41vKfaoYXLjl1i0yo6ge4u3vFwOk7l8VH-SfoFdvsxYirHj8g
ที่มา :  เว็บไซต์ http://www.phasornkaew.org/

9
เชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๕๑

" ภัยพระพุทธศาสนาในศรีลังกา "   ===>  http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_51.pdfขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๕๑


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm

10
เชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๕๑

" ภัยพระพุทธศาสนาในศรีลังกา "   ===>  http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_51.pdfขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๕๑


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm

11
อาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา - เรื่อง...เกาะชายผ้าเหลือง 1 (16/2/2563)

อาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา - เรื่อง...เกาะชายผ้าเหลือง 2 (16/2/2563)
โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฏก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โดย...อาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา

ณ ชั้น 2 ห้องสาวัตถีธรรมเธียรเตอร์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

12
โอวาทเปิดกรรมฐาน โดยพระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร 14/02/63


แนะนำการปฏิบัติ โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร 14/02/63


เข้ารู้ธรรม เข้าถึงธรรม โดยพระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร 14/02/63


  หลักสูตรจิตตภาวนา โดยพระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ชั้น๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม๕๔ ภาษีเจริญ กทม.  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

13
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - เอตทัคคะ(พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) 1 (10/2/2563)


พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร จริยวัตรพระอริยสาวก เอตทัคคะ(พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) 2 (10/2/2563)


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน

จริยวัตรของพระอริยสาวก

โดย...พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

14
พระวรฤทธิ์ โอภาโส - ปริจเฉทที่ 9 สมถกรรมฐาน (03/2/2563)

  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2563 

  ปริจเฉทที่ 9 วันที่  3   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2563 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

15
ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

หน้า: [1] 2 3 ... 660