แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 845
1ปฏิทินธรรม
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)


รายการ ธรรมะสว่างใจ LIVE สดจากสวนธรรมประสานสุข

พุธที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ศุกร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

*-------------------------------------------------*

ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร. 02-496-1163

ฝากคำถามในรายการ : โทร. 02-496-1164 หรือที่

  YouTube : Nimmalo channel ===> https://www.youtube.com/channel/UChOygI9mficp96UI_Gqyydg

Facebook : Nimmalo.com ===> https://web.facebook.com/nimmalo

Facebook : วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ===> https://web.facebook.com/Watsanghathan.Nonthaburi

ติดตามปฏิทินธรรมที่ ===> https://nimmalo.com/  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Nimmalo.com
https://web.facebook.com/nimmalo

2
โครงการ “เภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า ชวนแบ่งปันยาเหลือใช้ ปี 5”

เอ็กซ์ต้า พลัส ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ

ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล


และเป็นการนำทรัพยากรที่มีกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการทิ้งยาจำนวนมหาศาลของประเทศสามารถบริจาคยาได้ทุกประเภท

โดยจะมีเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส เป็นผู้คัดแยกยา

เปิดรับบริจาคแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

✅ ยาที่รับบริจาค

1. รับทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ

และมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน

2. ไม่รับยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว

3. ไม่รับยาที่ใช้ทา เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา

ยาทาแก้ร้อนในในปาก ที่เปิดใช้แล้ว

**กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ที่มีวันหมดอายุอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปสามารถร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง

1. ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส กว่า 400 สาขาทั่วประเทศ
ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านได้ที่  https://bit.ly/36P23mH

2. ส่งถึงโรงพยาบาลอุ้มผางโดยตรงที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง (ยาบริจาค)
เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook extahealth&beauty3วิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค”
แบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

⛳️อ่านกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3vVtvId

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://register.bia.or.th/

ชวนร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวนกี่กล่องก้ได้ โปรดติดต่อฝ่ายงานกิจกรรม 094 894 4554) และร่วมเป็นจิตอาสางานธรรม ทั้งงานลงทะเบียน แยกของใส่บาตร ฯลฯ

สอบถามรายละเอียด Line : @suanmokkh_bangkok*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

ขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ
https://web.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk4

ขอเชิญอ่านสาระธรรมจากสถาบันโพธิยาลัย   เล่มที่ ๖๕


สมถะ-วิปัสสนาน่ารู้  ===>  https://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_65.pdf
ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ   

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๖๕


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------

  ขอขอบคุณข้อมูลจากและรูปภาพจาก  : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm

5

ขอเชิญอ่านสาระธรรมจากสถาบันโพธิยาลัย   เล่มที่ ๖๕


สมถะ-วิปัสสนาน่ารู้  ===>  https://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_65.pdf
ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ   

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๖๕


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm
----------------------------------------------------------------------------------------------

  ขอขอบคุณข้อมูลจากและรูปภาพจาก  : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm

6
๐๑ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


๐๒ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เป็นเลิศด้าน "มหาอภิญญา"

และภาคบ่าย พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ

พระกุมารกัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร" และ พระมหาจุนทะ พระน้องชายพระสารีบุตร

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

7
๐๑ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

๐๒ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระอุรุเวลกัสสปเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน “มีบริวารมาก”

และภาคบ่าย พระสมทบ ปรกฺกโม องค์แสดงธรรม

พระธรรมทินนาเถรี ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร"

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

8
คลิกใจให้ธรรม ใจที่พร้อมเจริญธรรม (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.278)  ( 8/05/65 ) ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  Click Jai

คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg9
  [รีรัน]   8  พ.ค. 2565  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com


ชมทั้งหมดได้ที่ ===>  https://www.youtube.com/c/dhammadotcom/videos

10
  [รีรัน]  7 พ.ค. 2565  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com


ชมทั้งหมดได้ที่ ===>  https://www.youtube.com/c/dhammadotcom/videos

11ร่วมงานฟรี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน
เข้าร่วม งาน “วันวิสาขบูชา” ณ พระธาตุบังพวน และ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 21.00 น.


รายละเอียดดังนี้

เวลา 16.00 น. - 19.30น. ณ พระธาตุบังพวน

- พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์วุฒิฐาปกรณ์ เวปุลโล วัดคลองทราย จ. ระยอง

- พระสงฆ์เจริญพระปริตร และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

- ประกอบพิธีเวียนเทียน

เวลา 19.00 น. - 21.00 น. ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล
- สักการะหลวงพ่อโต
- สักการะพระนเรศวรมหาราช
- สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
- สักการะพระพุทธะปาลิไลยกะชินสีห์
- สักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ,พระธาตุประจำปีเกิด ,พระเจดีย์อุปปาตะสันติ


สอบถาม 02-026-8800-9
www.MuangboranMuseum.com
Line : https://lin.ee/nP8z9tr


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เมืองโบราณ สมุทรปราการ
https://web.facebook.com/muangborantheancientcity

12คุยกับพระ

"เครียด เบื่อ ท้อ ทุกข์ใจ มีปัญหา หมดกำลังใจ ไม่มีใครเข้าใจ ไม่รู้จะคุยกับใคร"

...หากท่านกำลังรู้สึกอย่างนี้...
ที่แห่งนี้ มีพระสงฆ์จิตอาสา ที่พร้อมให้คำปรึกษา
รับฟังอย่างลึกซึ้ง โดยใช้หลักของพุทธธรรม
จิตตภาวนา และเมตตาธรรม ในการสนทนากับท่าน
ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลาย

(ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อ "คุยกับพระ"

ออนไลน์ ผ่านห้องประชุม Zoom)


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่
๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ กด ๓๐๑ หรือโทร ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕

ดูรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่
https://nyanavesk.online/th/program-detail/counseling
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

13กำหนดการ วิสาขบูชาออนไลน์

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
______________________________________

๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ สาธยายธรรม นำภาวนา (ทาง คลับเฮาส์)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ ธรรมออนทัวร์ : ตามรอย พระจันทร์ ลังกา (ทาง ซูม)
๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ ธรรมบรรยายวันวิสาขบูชา (ทาง ยูทูบ , เฟซบุ๊ก)
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ เวียนเทียน ออนไลน์ (ทาง ยูทูบ , เฟซบุ๊ก)
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (ทาง ซูม)

________________________________

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://nyanavesk.online/th/program-detail/vesak

ซูม
https://us02web.zoom.us/j/83794863827...

ยูทูบ
https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

เฟซบุ๊ก
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/

คลับเฮาส์
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

14Nyanaves Newsletter 

จดหมายข่าวกิจกรรมของวัดญาณเวศกวัน ประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๕


สามารถดูข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใน

===> https://www.watnyanaves.net/th/activity-listขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

15
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รับชมผ่านเพจเฟซบุ๊ก : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล https://www.facebook.com/siethic

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02-419-9435
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://web.facebook.com/profile.php?id=100064997311925

หน้า: [1] 2 3 ... 845