แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 210
2

สปอตเชิญสร้างอุโบสถ วัดวิปัสสนาดงเย็น .

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ  ตามกำลังศรัทธา ณ วัดวิปัสสนาดงเย็น ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


ติดต่อสอบถาม พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร


โทร. 081-2590043


หรือ ทำบุญโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำภู

เลขที่ บ/ช 114-2-05093-3

ในนาม พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร (เจ้าอาวาส)

ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
https://www.youtube.com/watch?v=C1cvb91EaRI&t=3s3
  สำนักศาสนศึกษาวัดชลประทานรังสฤษดิ์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
----------------------------
รับสมัครพระภิกษุ – สามเณร
เข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ประจำปี ๒๕๖๔
เรียนฟรี⭐️
นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
บาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๙
มีทุนการศึกษาถวายทุกรูปที่สอบผ่าน

----------------------------
  เปิดรับสมัคร
๕ เมษายน ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
----------------------------
เอกสารประกอบการสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชนพระ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาหนังสือสุทธิ
๔. ใบรับรองจากพระอุปัชฌาย์ หรือเจ้าอาวาสต้นสังกัด
และหรือเจ้าสำนักเรียนฯ
----------------------------
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๕๘๓-๘๘๔๕,
๐๘๙-๖๘๓-๔๑๔๔, ๐๘๓-๙๑๕-๕๒๓๙
----------------------------ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
https://www.facebook.com/PageWatchol

4นิมฺมโลตอบโจทย์
อภิณหปัจจเวกขณะ
เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นธรรมดา”

ถาม : คนเราจะจากกัน เป็นเพราะหมดบุญวาสนาต่อกัน ใช่หรือไม่?
ขอพระอาจารย์ช่วยหาอุบายที่จะทำให้ลืมอดีตด้วย

ตอบ : แสดงว่าผู้ถามกำลังพลัดพรากใช่ไหม?
..เป็นเรื่องธรรมดานะ เป็นเรื่องธรรมดา

เวลาเราพลัดพราก มันมีบทธรรมที่ควรพิจารณา
คือบท “อภิณหปัจจเวกขณะ”
เป็นบทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ชาวพุทธทั้งหลายพิจารณาอยู่ทุก ๆ วัน
คือ ควรพิจารณาทุก ๆ วัน ว่า

๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. เราจะต้องพลัดพรากจาก “ของรักของเจริญใจ” ทั้งสิ้น เป็นธรรมดา
“ของรัก ของเจริญใจ” หมายถึง ทั้งคน ทั้งสัตว์ ทั้งสิ่งของ
๕. เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน
ทำกรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
ข้อที่ ๕ เป็นเรื่องของเชื่อในเรื่องของกฏแห่งกรรม
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

ตอนนี้สภาวะของผู้ถามมันจะอยู่ในข้อที่ ๔
“เราจะต้องพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ ทั้งสิ้น เป็นธรรมดา”
ถ้าเราไม่ทำใจอย่างนี้ไว้ก่อน หรือไม่พิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อน
ยามรัก ก็รักสุดหัวใจ
..เวลาต้องพลัดพรากจากไปก็รู้สึกเหมือนใจจะขาด
แต่ถ้าเราพิจารณาไว้ก่อนนะ..
“สักวันจะต้องจากไป สักวันจะต้องพลัดพราก”
ได้ของรักอะไรมา ก็รู้อยู่ว่า สักวันจะต้องพลัดพราก
ได้อยู่กับคนรัก ก็รู้อยู่ว่า สักวันหนึ่งเหตุการณ์นี้จะต้องหายไป
คนที่อยู่ร่วมกัน ประชุมกันในที่นี้
ซึ่งกำลังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนี้
มันจะไม่เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไป
เหตุการณ์นี้จะต้องเปลี่ยนไป
มันไม่ใช่ว่าจะต้องทะเลาะกัน
แต่อาจจะรักกันดีอยู่ แต่พลัดพรากกัน
ทั้งจากเป็น และทั้งจากตาย
นึกออกไหม?

ถ้าเรามองเหตุการณ์ทุก ๆ อย่าง ที่ผ่านมา ว่า “สิ่งนี้เป็นของชั่วคราว”
สิ่งนี้เป็นของชั่วคราว - เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องชั่วคราว
เวลาเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเรื่องชั่วคราว เราจะไม่ประมาท!!


เราจะไม่ประมาท ไม่คิดว่า ‘ทุกคนจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไป’
ตอนที่เราคิดว่า..
‘ทุกคนจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไป’
‘ภาพนี้ต้องเป็นอย่างนี้ อยู่อย่างนี้’
‘กลุ่มนี้จะต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไป’
บางทีเราจะประมาทอย่างหนึ่ง..
ที่น่ากลัวก็คือว่า เวลามีอะไรควรทำ..ก็ไม่ทำ
เวลาจะดูแลกันให้ดี ๆ ก็ไม่ยอมดูแล เพราะคิดว่า ‘พรุ่งนี้ก็ได้’
เวลาจะพูดอะไรดี ๆ ก็คิด.. ‘พรุ่งนี้ก็ได้’
เวลามีความผิดอะไรขึ้นมาจะขอโทษ ‘พรุ่งนี้ก็ได้’
มันผัดเวลาไป
ไม่คิดว่า..
‘ถ้าเขาตายไปวันนี้ พรุ่งนี้ไม่ได้ขอโทษเขาแล้วนะ’
‘ถ้าเขาตายไปวันนี้ พรุ่งนี้ไม่ได้ขอบคุณเขาแล้วนะ’
คุณความดีที่เขาทำกับเรา เราก็เลยไม่ได้ขอบคุณเขาเลย
ความผิดพลาดพลั้งอะไรของเราที่เราเผลอไป พลั้งไป
ที่ทำไปกระทบเขา แทนที่จะได้ขอโทษ ก็ไม่ได้ขอโทษเขาเลย
หรือบางทีเขาเป็นฝ่ายกระทำกับเรา
แทนที่เราจะบอกให้อภัยกับเขา ก็ไม่ได้บอกเขาเลย
การขอบคุณ การขอโทษ การให้อภัยกัน..ไม่ได้เกิดขึ้นเลย
เพราะคิดว่า..จะอยู่กันอีกนาน ๆ

ทีนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอว่า “เราจะต้องพลัดพราก”
ที่พบกันอยู่ทุกวันนี้นะ มันไม่แน่นะ
แม้เขาไม่ได้เป็นฝ่ายไป เราเองก็อาจจะไป
เขาอาจจะอยู่ แต่เราอาจจะตาย
หรือเขาอาจจะอยู่ปกตินะ แต่เราต้องไปเข้าโรงพยาบาล..อีกยาวเลย
และยิ่งถ้าเป็นโควิด (covid-19) นะ ..
เขาให้เราอยู่คนเดียวด้วย เจอใครไม่ได้ด้วย ใครจะมาเยี่ยมก็ไม่ให้เยี่ยมด้วย
แค่นี้ก็รู้สึกว่า ‘เอ้า! ชีวิตเป็นของไม่แน่แล้ว’ ใช่ไหม?
แม้จะยังมีชีวิตอยู่ จะขอโทษ จะขออภัย หรือจะขอบคุณอะไรกัน..ไม่ได้แล้ว
จะบอกรักอะไร.. เขาก็ไม่ให้เข้าไปเจอกันแล้ว

เพราะฉะนั้น การพิจารณาว่า ‘เราจะต้องพลัดพราก’
มันไม่ใช่เพียงแค่ว่า ‘เตรียมใจที่จะไม่เสียใจ’ นะ
มันคือ มีความไม่ประมาทในการพูด ในการคิด ในการทำ
ในการปะทะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน ในการใช้ชีวิตร่วมกัน


เวลาที่จะต้องพลัดพรากจากกันจริง ๆ เนี่ย
จะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกัน
รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ย
‘เป็นบุญเหลือเกินที่ได้อยู่กับคน ๆ นี้’
และได้ใช้ชีวิตร่วมกัน - มีชีวิตอย่างมีคุณค่าร่วมกัน
จากกันไปแล้ว ก็จากกันด้วย “ความสบายใจ”
ไม่ติดข้องในแง่ที่ว่า “เคยทำอะไรผิด แล้วไม่ได้ขอโทษ”
หรือเห็นคุณค่าของเขา เขาทำอะไรกับเรา เขาเอื้อเฟื้อเรา
เรายังไม่ได้ขอบคุณอะไรเขาเลย มันค้างคาใจ

เมื่อพิจารณาว่า “เราจะต้องพลัดพราก” แล้วไม่ประมาท
ก็ไม่ติดค้างอะไรเลย
เพราะ เราพูดอยู่เสมอ ว่า “ขอบคุณ”
เราพูดอยู่เสมอ ว่า “ขอโทษ”
ทุกครั้งที่รู้สึก ทุกครั้งที่เห็นการกระทำ
อันเป็นคุณค่าของเขา “เราขอบคุณ”
ทุกครั้งที่เห็นว่าเรามีส่วนผิดอะไรบ้างเนี่ยนะ “ขอโทษ”
เราจะไม่ตกค้าง!


ทีนี้ ถ้าตอนนี้มีการพลัดพรากเกิดขึ้นแล้ว
และในอดีตเราก็ไม่เคยพิจารณาอย่างที่ว่ามานี้
เราก็สามารถทำได้ตอนนี้เลยว่า “นี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตทุกชีวิต”
ไม่ว่าจะเป็นคน เป็นสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นเทวดา ..
เป็นเทวดาก็มีตายนะ เทวดาก็มีพลัดพรากนะ

เพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่เคยพิจารณา
ก็ให้หัดพิจารณาว่า “เป็นเรื่องธรรมดา”
ถ้าเขาจากไปแบบจากดี เขาไปดี ก็อนุโมทนากับเขา
ถ้าเขาจากไปแบบไม่ดี ในแง่ที่ว่าเสียชีวิต ก็ทำบุญอุทิศให้เขา
ถ้าเรามีชีวิตร่วมกันมากับเขาระยะหนึ่ง ความผูกพันมีอยู่เนี่ยนะ
ก็เป็นไปได้ง่ายที่เวลาเราทำบุญ แล้วระลึกถึงเขา เขาจะรับรู้ได้
***
อย่ามัวแต่เสียใจ อย่ามัวแต่คร่ำครวญหวนไห้อาลัยอาวรณ์
ให้รู้ลงปัจจุบันไปเลยว่า “ขณะนี้กำลังมีความอาลัยอาวรณ์”
ถ้ารู้อย่างนี้ได้ ก็ได้ทำกรรมฐานด้วย ได้เจริญสติด้วย
เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตด้วยว่า
“ชีวิตนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพลัดพรากจากกัน”
แล้วถ้าจิตมันหวนไห้อาลัยถึงอดีต
ตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะมาทำกรรมฐาน
เป็นโอกาสที่เราจะมาเจริญสติ

***
เพราะขณะนี้เหตุการณ์ปัจจุบันคือ เรานั่งอยู่ (สมมติว่านั่งอยู่นะ)
ปัจจุบันคือ เรานั่งอยู่ แต่ภาพในใจมันไม่ใช่ภาพเรากำลังนั่ง
แต่เป็นภาพของเราในอดีตที่กำลังมีชีวิตร่วมกับเขา
ตอนนี้เรากำลังคิดถึงอดีต
ในลักษณะที่ว่า “มีอาการคร่ำครวญหวนไห้อาลัยหา”
ภาพอดีตโผล่ขึ้นมา ให้รู้เลยว่า..
“ตอนนี้เรากำลังหลุดจากปัจจุบัน”
ให้รู้ว่า “เราเผลอคิดไปแล้ว”
ให้รู้ทันว่า “เผลอคิด”
หรือกำลังวาดอนาคตว่า ‘เรากับเขาน่าจะอยู่ด้วยกันนะ อนาคตเราจะได้ทำอย่างนั้น ๆ’
ให้รู้เลยว่า ตอนนี้ใจเรากำลังหลุดจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคต
คิดวาดฝันไปว่า เดี๋ยวจะไปเจอเขาตรงนั้น ๆ อะไรอย่างนี้นะ
อันนี้หลุดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตแล้ว ให้รู้ว่า “เผลอคิด”

ปัจจุบันกำลังนั่งอยู่ - รู้ว่าปัจจุบันร่างกายกำลังนั่ง
ปัจจุบันกำลังหายใจอยู่ - ให้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังหายใจอยู่
ถ้าเผลอคิดปุ๊บ - รู้ปัจจุบันทันที ว่าเมื่อกี้นี้ “เผลอคิด”
ก็เรียกว่า รู้จิตลงปัจจุบัน
แต่เป็นรู้จิตลงปัจจุบันแบบนี้ เรียกว่า “ปัจจุบันสันตติ”
สันตติ แปลว่า สืบต่อ
เป็นรู้ปัจจุบันแบบเมื่อกี้นี้ สด ๆ ร้อน ๆ เลย
จิตปัจจุบันจริง ๆ คือ รู้ แต่รู้จิตที่เพิ่งดับเมื่อกี้ สด ๆ ร้อน ๆ
ขณะที่เผลอ ขณะนั้นไม่รู้สึกตัว เพราะขณะปัจจุบันกำลังเผลอ
ต้องให้ขณะจิตที่เผลอนั้นดับไปก่อน
แล้วให้จิตที่เกิดสืบต่อ รู้ทันทีว่า เมื่อกี้เผลอ

ถ้ามารู้ทันปัจจุบันถึงร่างกาย จะเป็นปัจจุบันแท้ ๆ
เรียกว่า “ปัจจุบันขณะ”
รู้กาย รู้เป็น’ปัจจุบันขณะ’ได้
ตอนนี้กำลังหายใจ กำลังนั่งอยู่ รู้ไป
ใจเผลอคิดถึงอนาคตอีกแล้ว..
ให้ ‘รู้ทัน’ ว่าเมื่อกี้นี้สด ๆ ร้อน ๆ เลย ‘เผลอ’
‘เผลอ’ เป็นปัจจุบันแบบสด ๆ ร้อน ๆ ต่อเนื่อง
‘รู้’ เป็นปัจจุบันขณะแท้ ๆ แต่มีจิตเมื่อกี้เป็นอารมณ์
คือรู้ว่าเมื่อกี้นี้ เผลอคิดอีกแล้ว อย่างนี้ใช้ได้!

เพราะฉะนั้น ให้สภาวะที่กำลังคิดถึงเขา
คนที่กำลังปัจจุบันนี้พลัดพรากจากกันไปแล้ว
ให้สภาวะนี้เป็นประโยชน์ต่อการภาวนาของเรา
อย่าให้มันมาซ้ำเติมให้เราเกิดมีความหวนไห้อาลัยหา
ซึ่งทุกครั้งที่หวนไห้อาลัยหา เรากำลังเศร้าหมองอยู่ กำลังมีความทุกข์อยู่
ให้จิตที่กำลังตกอารมณ์คิดถึงเขาบ่อย ๆ เนี่ย เอามาเป็นกรรมฐานเลย
ยิ่งเกิดบ่อย และรู้บ่อย ยิ่งดี

เผลอคิดถึงคนนี้ ถ้ารอบแรกนะ อาจจะเผลอเป็น ๒ - ๓ นาที แล้วรู้
พอมันเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อกี้นี้ ถ้ามีภาพคนนี้ขึ้นมานะ เราผลอไปแล้ว
เมื่อกี้พลาดปล่อยเผลอไปถึง ๓ นาที สมมตินะ!
เผลอพลาดไปถึง ๓ นาที เผลอคิดไปถึง ๓ นาที
อย่างน้อย ๆ ตอนรู้เนี่ยนะ เราจะจำได้ว่า
‘ถ้ามีภาพคนนี้ขึ้นมา แสดงว่าเผลอแล้ว’
อ่ะ! มารู้ถึงปัจจุบันว่าเรานั่งอยู่ แล้วหายใจต่อ
เดี๋ยวก็เผลอดคิดอีก
ไอ้คนนี้นะ ถ้าเราคิดถึงเขาบ่อย ๆ แสดงว่าเขามีความสำคัญกับชีวิตของเรา
เราก็จะมีโอกาสที่จะเผลอคิดถึงเขาอีก
คิดถึงเขาอีกทีเนี่ยนะ
อาจจะไม่ถึง ๒ นาที ไม่ถึง ๓ นาที คิดอาจจะนาทีเดียว แล้วรู้ทัน
ยิ่งคิดบ่อย - ยิ่งรู้ทันบ่อย - จะยิ่งเจริญสติได้ง่ายขึ้น
เพราะเราจำความเผลอในลักษณะนี้ได้
ยิ่งรู้บ่อย - ยิ่งจำบ่อย ๆ - ยิ่งรู้ง่าย
รู้ง่าย - ก็รู้ได้บ่อย ๆ - มันจะยิ่งจำบ่อย ๆ
ยิ่งรู้บ่อย ๆ ยิ่งจำบ่อย ๆ กลายเป็นว่า - เราจำได้แม่น
ตอนจำสภาวะได้แม่น มีศัพท์เรียกว่า “ถิรสัญญา”

ไม่นานเลย ถ้าเราไม่ปล่อยเวลา แบบปล่อยคิดไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่เจริญสตินะ
คิดแล้วรู้ ๆ เนี่ยนะ ไม่นานเลย..เราจะได้ความจำแม่น
จำสภาวะความเผลอ ว่ามีลักษณะอย่างนี้
ถ้ามันเผลอ เราจะมีโอกาสได้สติแบบ “สติอัตโนมัติ” คือ เผลอปุ๊บรู้เลย
รู้โดยไม่ได้ตั้งใจจะเจริญสติ
อันนี้เป็นอานิสงส์ จากการที่เราฝึกรู้ทันความเผลอคิดไป

ขอให้โยมได้มีโอกาสได้เจริญสติ ได้เจริญกรรมฐาน
จากการที่มีเหตุการณ์พลัดพรากจากคนรักครั้งนี้ด้วย
ขอให้มีความเจริญในธรรมด้วย

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากตอบปัญหาธรรม รายการธรรมะสว่างใจ
ออกอากาศวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ลิงค์รายการ https://www.facebook.com/Watsanghathan.Nonthaburi/videos/3697450420338452
(นาทีที่ 39.14-50.23)
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo

5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ===>  https://elderlysociety.com/coconut_blood_pressure/


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  สังคมผู้สูงอายุ-Elderlysociety.com
https://www.facebook.com/ElderlysocietyHealth/

6
น้ำใจธรรม-สุขภาพ / โรคงูสวัด
« เมื่อ: ?ՉҤ? 19, 2021, 02:46:43 PM »

โรคงูสวัด อาจจะเป็นโรคที่หลายๆคนรู้จักกันดี แต่รู้หรือไม่ว่าโรคนี้อันตรายมากกว่าที่คุณคิด โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุ เรามาดูกันครับว่าโรคงูสวัดเกิดจากอะไร อันตรายขนาดไหน และป้องกันได้อย่างไร >> https://elderlysociety.com/shingles-in-elderly/

และสำหรับคนที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด สามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับวัคซีนของสภากาชาดไทย (ราคา 3,300 บาท) ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ที่ลิงค์นี้ครับ
>> https://forms.gle/grAsdEHCkvmcs8as8

ลูกหลานอย่าลืมพาผู้สูงอายุที่บ้านไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดนะครับ กันไว้ดีกว่าแก้ครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  สังคมผู้สูงอายุ-Elderlysociety.com
https://www.facebook.com/ElderlysocietyHealth/7

การย้ำคิดย้ำทำ การหลงลืมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่นาน หรือแม้กระทั่งจำชื่อคนใกล้ตัวไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับ เพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอาการสมองเสื่อมของผู้สูงอายุนั่นเอง เป็นอย่างไรไปดูกันครับ >> https://elderlysociety.com/dementia/

และถ้าไม่อย่างสมองเสื่อมไว เราต้องหมั่นฝึกสมองเป็นประจำด้วย การฝึกสมองให้ทำงานเป็นประจำครับ 
  >> https://elderlysociety.com/games-for-brain/

หรือจะหาเกมเล่นสนุกๆ และฝึกสมองไปด้วยดูบทความนี้ได้เลยครับ >> https://elderlysociety.com/games-for-elderly/

ท่านสามารถติดตามบทความอื่นๆได้ที่   >> https://elderlysociety.com/ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  สังคมผู้สูงอายุ-Elderlysociety.com
https://www.facebook.com/ElderlysocietyHealth/


8
ดื่มน้ำให้พอ ป้องกันหลายโรค, บริหารลดปวดร้าวต้นคอและสะโพก : คนสู้โรค (12 มี.ค. 64)

ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ThaiPBS

https://www.youtube.com/watch?v=hEunufdELbI9


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อนภาวนา)
โดยจัดให้มีการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย

ในทุกวันอาทิตย์ ของเดือนมีนาคม 2564
โดยเริ่มเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศาลาไตรสิกขา
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย2
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะมื้อกลางวัน)


สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนที่ ลิงค์นี้ คลิก>> https://forms.gle/xWKv9RLbDKPFBvr59
(งดรับผู้ไม่ลงทะเบียน)


ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน คลิก>> https://shorturl.asia/70m1v

กิจกรรมต่างๆ จัดตามปกติในเดือนเมษายน 2564
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง
https://www.jitsabuy.com/activities/register/


ปกติเปิดทำการเวลา 9.00 - 18.00น. จันทร์-อาทิตย์ (ปิดทุกวันพุธ)
ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันCOVID19
อย่างเคร่งครัดที่มา :   http://www.jitsabuy.com/

Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

10
  คุยกับพระ

"เครียด เบื่อ ท้อ ทุกข์ใจ มีปัญหา หมดกำลังใจ ไม่มีใครเข้าใจ ไม่รู้จะคุยกับใคร"

...หากท่านกำลังรู้สึกอย่างนี้...

ที่แห่งนี้ มีพระสงฆ์จิตอาสา ที่พร้อมให้คำปรึกษา

รับฟังอย่างลึกซึ้ง โดยใช้หลักของพุทธธรรม

จิตตภาวนา และเมตตาธรรม ในการสนทนากับท่าน

ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลาย

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่   ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official


11
  คุยกับพระ

"เครียด เบื่อ ท้อ ทุกข์ใจ มีปัญหา หมดกำลังใจ ไม่มีใครเข้าใจ ไม่รู้จะคุยกับใคร"

...หากท่านกำลังรู้สึกอย่างนี้...

ที่แห่งนี้ มีพระสงฆ์จิตอาสา ที่พร้อมให้คำปรึกษา

รับฟังอย่างลึกซึ้ง โดยใช้หลักของพุทธธรรม

จิตตภาวนา และเมตตาธรรม ในการสนทนากับท่าน

ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลาย

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่   ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official


12ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๑

เกร็ดประวัติครูบาอาจารย์พร้อมธรรมชวนคิด
ของ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
มาเป็นหนังสือดีที่ชมรมกัลยาณธรรม
ได้รับความเมตตาให้จัดพิมพ์เป็นธรรมทานก่อนใคร
หนังสือธรรมะที่มีต้นแบบจากชีวิตจริงของบูรพาจารย์
  ===>  http://www.kanlayanatam.com/ebook/Lamtarn1.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm

13
14/03/64 13.00 น. จิตใสใจสบาย เรื่อง "วางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์" โดย พระมานพ อุปสโม
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)

จิตใสใจสบาย ธรรมบรรยาย

เรื่อง "วางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์"

โดย พระมานพ อุปสโม 

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม.
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/watch?v=Jo2p5tCvAPA

14ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนย่างทางธรรม
ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียน
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
รุ่นการบวชเรียน ประจำปี ๒๕๖๔
รุ่นที่ ๓/๖๔ (๓ เดือนในพรรษา)
รุ่นที่ ๔/๖๔ (๑ เดือน)

  วันสัมภาษณ์ 
วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน

กำหนดการ
๑๒.๐๐ น.
- ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับใบสมัคร
- กรอกรายละเอียดและตรวจสอบใบสมัครกับเจ้าหน้าที่
๑๔.๐๐ น.
- ปฐมนิเทศ
๑๕.๐๐ น.
- ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ รอบละ ๕ ท่านตามลำดับ
- รับสื่อธรรมที่ระลึกหลังการสัมภาษณ์
- เสร็จกิจกรรม


หมายเหตุ :
๑. ทางวัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
๒. ทางวัดจะประกาศผลการคัดเลือกภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสัมภาษณ์ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

15ยืน-นั่ง-ฟัง-เดิน เจริญสติ
ก่อนนอน online
ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน
ตลอดเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.


ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา
พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์
ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ


หมายเหตุ :
๑. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน zoom ได้ที่ https://zoom.us/download
๒. ผู้สนใจสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมก่อนเริ่ม ๑๕ นาที (๑๙.๑๕ น.) ที่ลิงก์
https://us02web.zoom.us/j/83794863827?fbclid=IwAR08UoY5MLqc7t1iW1WzIPf_C6SXV9xXI24PPU0VAwCEzXQmi64elYtckpI#success
Meeting ID: 837 9486 3827
Passcode : 123456

วันที่จัดกิจกรรม
เดือนมีนาคม
(วันอาทิตย์ที่ ๗,๑๔,๒๑,๒๘)
เดือนเมษายน
(วันอาทิตย์ที่ ๔,๑๑,๑๘,๒๕)
เดือนพฤษภาคม
(วันอาทิตย์ที่ ๒,๙,๑๖,๒๓,๓๐)
เดือนมิถุนายน
(วันอาทิตย์ที่ ๖,๑๓,๒๐,๒๗)
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official

หน้า: [1] 2 3 ... 210