แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 177
1


   
ชีวิตจาคะ
โดย อ. วศิน อินทสระ

การสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง
แต่บัณฑิตพยายามเพื่อจะทำให้ได้

ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องของพระอานนท์พุทธอนุชา
ที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้า
ทั้งในชาติปัจจุบันและชาติก่อน ที่เกิดเป็นหงส์ชื่อสุมุข


  คลิก === http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0.pdf
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
4
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - สัมโมทนียกถา (8/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - นิทานของสติปัฏฐาน (8/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ชีวิตจะเจริญเริ่มที่คบคนดี (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ชีวิตจะเจริญเริ่มที่คบคนดี (ต่อ) (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ธรรมะกล่อมใจยามราตรี (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ไขปัญหาธรรมะ (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ปัญญากับการบริหารขันธ์ (10/4/2562)


  โครงการ....อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

  วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2562   

โดย...อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

ณ ห้องกุสินครา ชั้น 4 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

5
✨ วีดิทัศน์ธรรม งานอบรมภาวนา " งอกงาม ตามสบาย สายกลาง " ครั้งที่ ๖๑

✨ พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) ✨

( เพลย์ลิสต์ ๑๐ ตอน )

      คลิก  ===> https://www.youtube.com/playlist?list=PL_g67Dc22gponBY3PxTUfZcSWhfluYylx✨ งานอบรมภาวนา " งอกงาม ตามสบาย สายกลาง "

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ )

อบรมภาวนา ครั้งที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ รพ.สมุทรปราการ


  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/

9
รายการไลนิ่งทอร์ค พระอาจารย์มหาประนอมกับผ้าบังสุกุลจีวร (๑)

 
พระอาจารย์มหาประนอมกับผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติก (๒)

ผ้าบังสุกุลจีวรจากขวดพลาสติกรีไชเคิ้ล (๓)


วัดจากแดงกับการผลิตจีวรจากขวดพลาสติก(๔)

พระอาจารย์มหาประนอมกับแนวคิดผลิตจีวรจากพลาสติก (๕)


แนวคิดวัดจากแดงผลิตจีวรจากขยะรีไซเคิ่ล (๖)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube Achara Klinsuwan
และ Facebook  Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/

11
  รายละเอียดงานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนครั้งที่๕

๕๐ ปี ป่าสุคะโต

  วันที่ ๑๔- ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

***

กิจกรรมปฏิบัติบูชา
  วันที่ ๑๔-๑๗ ส.ค. เปิดรับสมัคร ต้นเดือนกรกฎาคม

***

เชิญร่วมทำวัตรเย็น - ฟังธรรม
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันพุธที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
วัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คำไม ฐิตสีโล
วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย

วันศุกร์ที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒
แสดงธรรมโดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม
สวนธรรมสากล จ.สงขลา

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

******

กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๖๒

๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

๐๗.๐๐ น. ตักบาตรคณะสงฆ์วัดป่าสุคะโต วัดป่ามหาวัน วัดภูเขาทอง

๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า ร่วมรับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดงานโดย หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล วัดชัยชุมพล จ.ชัยภูมิ

๐๙.๒๐ - ๑๑.๒๐ น. เสวนา " ๕๐ ปี ป่าสุคะโต "
ดำเนินรายการโดย คุณประสาน อิงคนันท์
ผู้ร่วมเสวนา พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ / คุณสุวิดา ธรรมมณีวงศ์ / ครูสัญญา มครินทร์ / คุณจันทร์แจ่ม วรรณพัฒน์

๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น. บทเพลงจาก คุณเอี้ยว ชัยพร นำประทีป

๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เสวนาหัวข้อ " ชาวพุทธไทย จะไปทางไหน ? "
ดำเนินรายการ คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
ผู้ร่วมเสวนา พระจิตร์ จิตฺตสังวโร / อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ / อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น. สนทนาธรรม กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หัวข้อ " เราจะอยู่โดยไม่มีศาสนาได้หรือไม่ "
ดำเนินรายการ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปิดงาน)

บูชาคุณหลวงพ่อคำเขียน
วัดป่าสุคะโต
50ปีป่าสุคะโต
ที่มา : Facebook บูชาคุณ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
https://www.facebook.com/boocharkhunluangporkhamkhien/

12ปฏิทินธรรมะ..

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ขอเชิญ..ร่วมฟังพระสูตร

สอนโดย..อ.สุภีร์ ทุมทอง
วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.

~~~~~

ขอเชิญ..เรียนอภิธรรม..ฟรี

สอนโดย...
อ.กอบกาญจน์ เทียนไชยมงคล
จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
เวลา 12.30 - 16.00 น

~~~~~

ขอเชิญ..เรียนอภิธรรม..ฟรี

สอนโดย...
อ.พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
จาก วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 - 16.00 น

~~~~~

ที่ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
มีอาหารว่างบริการ..ฟรี...!.!
สอบถามเพิ่มเติมที่...
โทร.062-3242914

~~~~~
ติดตามข่าวสารธรรมะ
ของ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
และกัลยาณมิตรทั่วประเทศ
ได้ทางไลน์ "กล้าธรรม"
กดที่ลิ้งค์
http://line.me/ti/p/%40kla-dham
หรือ Line ID : @kla-dham

Fanpage:กล้าธรรม
(ติดตามถ่ายทอดสด)

การเดินทาง
(แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท)
https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2ที่มา : Facebook กล้าธรรม
https://www.facebook.com/thanicha.kladham/

13ปฏิทินธรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

รายการสด #ธรรมะสว่างใจ
ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV
วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
พุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
พุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
พุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
พุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

(เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)

ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163
ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164

(แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177)

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ
(แผนที่ ร.ร.รุ่งอรุณ
https://maps.app.goo.gl/oTTX6cFCEX5NnKFYA )

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
จัดโดย กลุ่มมโนมัย
เลขที่  T.T.N. Avenue, ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
Line ID: dhamdeerungroj
โทร. 02 285 4318
มือถือ 097 017 4087

(แผนที่ ธรรมดีรุ่งโรจน์ https://dhamdeerungroj.wordpress.com/map/ )

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ กลุ่มบ้านอริยะ
หมู่บ้านธาริณี ถนนประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์ 091-665 5499 ( คุณต้อม )
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
(แผนที่ https://goo.gl/maps/SdqTNtUBoCT2)

วันศุกร์ที่ ๒๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
บรรยายธรรมในคอร์สปฏิบัติธรรม #ครอบครัวอบอุ่น
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา
(แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม ฯ
https://maps.google.com/?cid=15684087429877608712&hl=th≷%3Dth )

เสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
บรรยายธรรม ในรายการ WBTV วัดยานนาวา
๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 081 - 919 7423 คุณพันทิพา
(แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)

วันศุกร์ที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
บรรยายธรรมในคอร์สปฏิบัติธรรม กองบุญสร้างอริยะ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา
(แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม ฯ
https://maps.google.com/?cid=15684087429877608712&hl=th≷%3Dth )

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392
( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)


  ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์
ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม webside www.nimmalo.com หรือ
http://nimmalo.com/calendar/
ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/

14กองบุญกล้าธรรม
ขอเชิญร่วมฟังพระสูตร..

สอนโดย..
อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง
วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลา 13.30 - 16.00 น.

~~~~~


ที่ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
มีอาหารว่างบริการ..ฟรี...!.!
สอบถามเพิ่มเติมที่...
โทร.062-3242914


~~~~~
ติดตามข่าวสารธรรมะ
ของ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
และกัลยาณมิตรทั่วประเทศ
ได้ทางไลน์ "กล้าธรรม"
กดที่ลิ้งค์
http://line.me/ti/p/%40kla-dham
หรือ Line ID : @kla-dham
Fanpage:กล้าธรรม
(ถ่ายทอดสด)

การเดินทาง
(แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท)
https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2ที่มา : Facebook กล้าธรรม
https://www.facebook.com/thanicha.kladham/


หน้า: [1] 2 3 ... 177