แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


แสดงหัวข้อ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 204
1
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล • บ้านจิตสบาย 631010

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล (วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ)

แสดงพระธรรมเทศนา วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

ณ บ้านจิตสบาย  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube บ้านจิตสบาย

        ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/jitsabuy/videos
2ค ว า ม ส ง บ ใ น ใ จ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีเสียงดังมากระทบหู ไม่มีเหตุร้ายมาเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ไม่มีรถติด ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน อันนั้นไม่ใช่

ความสงบในใจเกิดขึ้น เมื่อเรามีสติ มีความรู้สึกตัว

- พระไพศาล วิสาโล -

ปลุกสติ ออนไลน์ รุ่น5

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2563 ครับ ท่านที่สนใจปฏิบัติธรรมออนไลน์ร่วมกัน สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่กลุ่ม ปลุกสติ ออนไลน์ ตาม link ด้านล่างนี้เลยครับ

  ===> https://bit.ly/2FVUmy7
ปลุกสติออนไลน์ ธรรมะเปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยนสังคม เครือข่ายพุทธิกา

  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ
https://www.facebook.com/Zensukato/


3  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม
ถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ทั่วประเทศ


  ฝากถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมแจ้งข่าว บอกกล่าว
ส่งต่อ ข้อความนี้ ไปยังพระภิกษุสามเณร
วัดต่างๆ ที่ท่านรู้จัก เพื่อให้ทราบถึงโครงการฯ
และได้รับการถวายหนังสือธรรมะอย่างทั่วถึง
ทางโครงการขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้ครับ

  กราบเรียนพระภิกษุที่ประสงค์รับหนังสือ
ของพุทธทาสภิกขุ หรือหนังสือธรรมะอื่นใด

ในโครงการฯ เพื่อนำไปศึกษา เผยแผ่
และใช้ประโยชน์ต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

  โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม (เฉพาะพระภิกษุ)
https://lin.ee/itqxIET
 (Line ID : @553ehrwf)

ทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

การสมทบบริจาคเข้าโครงการฯ
๐ ผ่านระบบออนไลน์ www.bia.or.th/donation/

๐ สมทบด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค สโมสรธรรมทาน
โดยระบุที่ซองว่า "โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม"

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : สโมสรธรรมทาน
Line : https://lin.ee/itqxIET

Tel. 02 - 9362800 ต่อ 5202
สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพฯ

ที่มา : Facebook สโมสรธรรมทาน - co dhamma space
https://www.facebook.com/CoDhammaSpace/


4
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐิน

เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม

ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Facebook  พระเมธีวชิโรดม - ว.วชิรเมธี
https://www.facebook.com/v.vajiramedhi/

5กองบุญกล้าธรรม
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ

  เรียนอภิธรรม..
เรื่อง..ปฏิจจสมุปบาท 


สอนโดย..
พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2563
เวลา 13.00 - 16.00 น.

~~~~~

  ที่ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
มีอาหารว่างบริการ..ฟรี...!.!

  ไม่ต้องสำรองที่นั่ง
สอบถามเพิ่มเติมที่...
โทร.062-324-2914


~~~~~
ติดตามข่าวสารธรรมะ
ของ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
และกัลยาณมิตรทั่วประเทศ
ได้ทาง :Fanpage : กล้าธรรม
(ติดตามรับชมถ่ายทอดสด)

  การเดินทาง 
(แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท)
https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2
  ขอบคุณข้อมูลจาก
Facebook  กล้าธรรม
https://www.facebook.com/thanicha.kladham/

6
  เส้นเลือดขอด รักษาอย่างไร? [Mahidol Channel] 

เส้นเลือดขอด คนไข้มาพบกับ ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ แพทย์สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เนื่องจากมีอาการเส้นเลือดขอด ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดดำมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีลักษณะคดเคี้ยว สาเหตุอาจเกิดจากเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือจากโรคหลอดเลือดดำ เช่น ลิ้นหลอดเลือดดำปิดไม่สนิท ผนังหลอดเลือดเกิดการหย่อนยาน หรือเกิดหลังจากภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน การเดินมาก การยืนมาก ก็เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอดได้ การรักษาจะใช้ถุงน่องประคองหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นถุงน่องที่ควบคุมความดันระดับข้อเท้า
ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel

Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th

Website | https://channel.mahidol.ac.th/

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | http://www.si.mahidol.ac.th/th/


ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube Mahidol Channel มหิดล แชนแนล
https://www.youtube.com/channel/UCfaj2PbuQHpJEtXsc0_6aIA7


  ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/

8  การปฏิบัติธรรม จิตต้องสบาย 

และผ่อนคลาย เป็นกุศล

ไม่เคร่งเครียด ไม่อึดอัด ไม่บังคับ

ไม่กดข่ม ไม่เพ่งจ้อง

ความสบาย และความผ่อนคลาย

ทำให้ใจมี “ความสุข”

“ความสุข” เป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เกิด

”สมาธิ” ความตั้งมั่น

สัมมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ทำให้เกิด “ปัญญา”

“ปัญญา” ย่อมทำให้เห็นสัจธรรม

  ตามความจริงของชีวิตว่า 

ขันธ์ 5 หรือ รูป-นาม หรือ กาย-ใจ นี้

ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง

ตกอยู่ภายใต้กฎ “ไตรลักษณ์” อันได้แก่

อนิจจัง (ความไม่เที่ยง แปรปรวนเปลี่ยนไป)

ทุกขัง (เป็นทุกข์ ทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้)

อนัตตา (ไม่ใช่ตัวตนของเรา บังคับบัญชาไม่ได้)

เมื่อปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ๔ แล้ว

จึงละความเห็นผิด และละความยึดติดในธรรมทั้งปวงได้ เมื่อนั้นจิตก็จะเป็นอิสระจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง

พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ชี้บอกทาง ส่วนเราท่านทั้งหลายเป็นผู้เดินตามทางแห่งมรรคมีองค์ ๘ ตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้บอก

ขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมทุกท่าน
ลุงยุทธ...สะดุดคิด
ที่มา : Facebook ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

9
ทำดีเพื่อพ่อ...สานต่อคุณธรรม
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
เวลา 07.30-17.00 น.
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
ถนนชลประทาน
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ชมรมสารธรรมล้านนา
คุณหมอดุลยา 081-7163960
ที่มา : Facebook ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

10
  รับมืออย่างไรกับ “การติดเชื้อในผู้สูงอายุ”  

การที่ผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานต่ำ อาจไม่ได้นำมาแค่ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วๆไปเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งปัญหาใหญ่อย่าง “การติดเชื้อในผู้สูงอายุ” ได้อีกด้วยครับ

ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยติดเชื้อในกระแสเลือดมากกว่าปีละ 50,000 คน ซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง และที่สำคัญคือการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะติดเชื้อได้มากกว่าคนวัยหนุ่มสาว และเมื่อติดเชื้อบางอย่างแล้วจะมีอาการและมีอันตรายที่รุนแรงกว่า ถึงขั้นต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในผู้สูงอายุ จะมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนเท่าคนวัยหนุ่มสาว นี่จึงเป็นเหตุผลให้การวินิจฉัยการติดเชื้อในผู้สูงอายุทำได้ยาก เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นอกจากอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้ว ผู้สูงอายุอาจมีอาการสับสน ซึม รวมถึงหกล้มได้ หรือในกรณีของปอดอักเสบติดเชื้อ ผู้สูงอายุจะไม่มีอาการไข้ ไอ หรือเหนื่อย แต่กลับมีอาการซึม พูดเพ้อ สับสน เบื่ออาหาร หรือทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยลง ขณะเดียวกันการตรวจเลือดก็อาจไม่พบว่ามีเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้นเหมือนการติดเชื้อในคนหนุ่มสาว อีกด้วยครับ

  6 สาเหตุของการติดเชื้อในผู้สูงอายุ 

1. ภูมิต้านทานต่ำ ภูมิคุ้มกันลดลง: การที่ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันลดลง โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ต้องต้านทานด้วยภูมิคุ้มกันนี้เพิ่มขึ้น เช่น วัณโรค รวมไปถึงอาจเกิดงูสวัด ซึ่งเป็นโรคที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายเรา ที่จะกำเริบขึ้นมาเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันลดลงก็เป็นได้

2. ระบบในร่างกายทำงานได้ไม่ดีดังเดิม: เมื่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายไม่ดีดังเดิม โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ก็มีมากขึ้นด้วย เช่น การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องคลอด ทำให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะง่าย

3.ได้รับยาที่ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดลง: เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพและต้องทานยาตามแพทย์สั่งอยู่เสมอ จึงอาจได้รับยาที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เช่น การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ซึ่งกดภูมิคุ้มกัน หรือในกรณีที่ผู้สูงอายุซื้อยาต้ม ยาหม้อ ยาไทย ยาชุด ยาลูกกลอนมารับประทานเอง ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะยาเหล่านั้นอาจมีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสมอยู่ก็เป็นได้

4. ความเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว : การติดเชื้อในผู้สูงอายุ อาจเกิดจากความเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวที่ผู้สูงอายุเป็น เพราะผู้สูงอายุมักมีความเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง ต่อมลูกหมากโต และขาดสารอาหาร เป็นต้น ซึ่งความเจ็บป่วยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้านทานโรคต่ำ

5. ผลจากการตรวจรักษา : การส่องกล้องเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ รวมถึงการใส่สายสวนปัสสาวะ และการตรวจรักษาอีกหลายอย่าง อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในผู้สูงอายุได้

6. การนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล : แม้โรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ปลอดเชื้อ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแหล่งของเชื้อโรคด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้สูงอายุที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้ และมักเป็นเชื้อโรคที่ดื้อยาด้วย

  “ผู้สูงอายุ” เสี่ยงติดเชื้ออะไรบ้าง? 

>> ปอดอักเสบติดเชื้อในผู้สูงอายุ ไม่ระวังอันตรายถึงชีวิต

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปีพ.ศ.2561 ระบุว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบมากที่สุดในกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสในผู้สูงอายุ สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรง หรือโรคปอดอักเสบติดเชื้อในประเทศไทยได้ประมาณ 70 - 78 % ในผู้สูงอายุ โรคปอดอักเสบหรือภาวะปอดติดเชื้อมักเกิดขึ้นหลังจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล เป็นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียผ่านระบบทางเดินหายใจ คนทั่วไปจึงมักเรียกว่าโรคปอดบวม โดยระยะฟักตัวของโรคใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วัน ซึ่งผู้สูงอายุมักมีอาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัด คือ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ มีเสมหะร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หายใจลำบาก บางรายอาจมีอาการเหนื่อยหอบ เจ็บแน่นหน้าอก หากเป็นนานกว่า 2 - 3 วัน โดยไข้ไม่ลด ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน เนื่องจากอาจมีการติดเชื้อในปอด และอาจทำให้เสียชีวิตได้
ความจริงแล้ว การติดเชื้อปอดอักเสบสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ โดยระดับความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ แต่สำหรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปี มักมีความต้านทานโรคต่ำ จึงมีความเสี่ยงของโรคถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นหากมีคนในครอบครัวเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรแยกผู้สูงอายุไม่ให้เข้าใกล้ผู้ป่วย เนื่องจากอาจติดเชื้อไวรัสจนปอดอักเสบได้
ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำจากความเจ็บป่วยทั่วไปหรือโรคประจำตัวที่เป็น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไตวาย ไขมันพอกตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หรือที่อันตรายที่สุด คือการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ครับ
สำหรับการรักษานั้น หากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อ ซึ่งมีทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด หลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 2 - 3 วัน ส่วนโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มักมีความรุนแรงน้อยกว่าการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่แพทย์จะพิจารณารักษาตามอาการ ทั้งนี้การป้องกันโรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุ สามารถทำได้ ดังนี้
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไขมันสูง ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย
ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
- หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- ไม่ควรไปอยู่ในสถานที่แออัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ระบาด
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี เนื่องจากเชื้อโรคมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา โดยฉีดก่อนช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาด

>> ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเรื่องใกล้ตัวที่ผู้สูงอายุต้องใส่ใจ

การติดเชื้อในผู้สูงอายุที่พบได้บ่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือ “การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ” โดยมีสาเหตุหลักมาจากการอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเป็นกรดในปัสสาวะ ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง เมื่อผู้สูงอายุมีอาการปัสสาวะเล็ด ก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคในร่างกายด้วย

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ มักก่อให้เกิดการอักเสบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การติดเชื้อที่ส่วนบนของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะมีผลต่อไตและท่อไต
2. การติดเชื้อที่ส่วนล่างของระบบทางเดินปัสสาวะ มีผลต่อกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ โดยมีอาการปัสสาวะแสบขัด ขุ่น ปัสสาวะบ่อยขึ้น แต่ถ้าติดเชื้อที่กรวยไตผู้สูงอายุอาจมีไข้และปวดหลังร่วมด้วย
ทั้งนี้ เพศชายจะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายเพศหญิง เนื่องจากสารคัดหลั่งจากต่อมลูกหมากมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ในขณะที่เพศหญิงวัยหมดประจำเดือน จะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้มีเชื้อแลคโตบาซิลลัสบริเวณช่องคลอดน้อย ส่งผลให้ค่า pH ในช่องคลอดสูงขึ้น เชื้อโรคจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีนั่นเอง
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อรักษาอาการปัสสาวะไม่ออก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ หรือใส่สายสวนในช่วงผ่าตัด อาจเสี่ยงทำให้เชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ที่ทำให้ระบบประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ จึงทำให้ปัสสาวะค้าง เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของจุดซ่อนเร้น และดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อยวันละ 2 - 3 ลิตร เพื่อทำให้ปัสสาวะเจือจางและล้างเชื้อโรคออกจากกระเพาะปัสสาวะ ส่งผลให้แบคทีเรียลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้


>> ผู้สูงอายุ กับการติดเชื้อในกระแสเลือด

หากพูดถึงการติดเชื้อในผู้สูงอายุที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต คงจะหนีไม่พ้นการติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิตและกระจายไปทั่วร่างกาย โดยผู้ป่วยมักเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน จากนั้นแบคทีเรียจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด และก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกาย เช่น เกิดการอักเสบ ลิ่มเลือดอุดตัน อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว โดยการติดเชื้อในกระแสเลือดมักเกิดกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้ว จะมีอัตราเสียชีวิตสูงมาก
หลังการติดเชื้อในกระแสเลือด อาการเริ่มแรกที่จะปรากฏก็คือ มีไข้สูง มือเท้าเย็น รู้สึกหนาวสั่น หายใจถี่ ชีพจรเต้นเร็ว และคลื่นไส้อาเจียน หากไปรีบไปพบแพทย์ ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงขึ้น โดยจะเริ่มมีจุดเลือดออกแดงๆ หรือรอยฟกช้ำขึ้นที่ผิวหนัง รู้สึกมึนงง สับสน การรู้สึกตัวค่อยๆน้อยลง จนถึงขั้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ช็อกและเสียชีวิตได้

โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดที่พบบ่อย ได้แก่
1. การติดเชื้อในทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวม
2. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่น กรวยไตอักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
3. การติดเชื้อในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ
4. ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งทำลายเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอจากสาเหตุอื่นๆ
5. ติดเชื้อจากการรักษาในโรงพยาบาล เช่น การผ่าตัด รวมถึงการติดเชื้อจากการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ การใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือการสอดท่อทางหลอดเลือดดำ ซึ่งหากอุปกรณ์ดังกล่าวมีการปนเปื้อนเชื้อโรค ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดได้
6. ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล ซึ่งมักเป็นเชื้อดื้อยาที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยยาปฏิชีวนะธรรมดา และอาจลุกลามกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้
7. ติดเชื้อผ่านทางบาดแผล เช่น มีบากแผลจากอุบัติเหตุ รวมถึงแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งดูแลทำความสะอาดแผลค่อนข้างยาก ทำให้อาจเกิดการติดเชื้อผ่านผิวหนังได้

ในด้านการรักษา เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การใช้ยาปฏิชีวนะจึงถือเป็นการรักษาหลัก โดยแพทย์มักให้ยาด้วยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ชนิดของยาที่ใช้จะต่างกันไปตามชนิดของเชื้อก่อโรค และลักษณะการดื้อยาของเชื้อ ซึ่งระยะเวลาการให้ยาจะอยู่ที่ 1 – 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจะมีอาการชีพจรเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำ แพทย์จึงจำเป็นต้องให้ยาเพิ่มความดันซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงด้วย และแพทย์อาจพิจารณาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหรือการให้น้ำเกลือ เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำ ไม่ให้หัวใจและไตล้มเหลว รวมถึงเป็นการรักษาความดันโลหิตให้เป็นปกติด้วย

  4 วิธีง่ายๆ ป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุ 
>> รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด : ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง ลูกหลานและผู้ดูแล ควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดทั้งของร่างกาย ที่อยู่อาศัย อาหาร และควรหาเวลาให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเบาๆ อย่างสม่ำเสมอด้วย
>> ตรวจสุขภาพเป็นประจำ : ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเสมอ ดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยประเมินความเสี่ยง และรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที
>> ฉีดวัคซีนครบถ้วน : ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่, งูสวัด, คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้น
>> พบแพทย์ตามนัด : ควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อแพทย์จะได้ติดตามอาการ หรือมีการปรับเพิ่มลดยา เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการรักษา

แม้การติดเชื้อในผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง แต่ถ้าผู้สูงอายุสามารถดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพได้ดี ก็สามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุและปัจจัยที่จะก่อให้เกิดโรคได้ ทั้งยังช่วยให้สูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
- https://bit.ly/2EWadw2

- https://bit.ly/2HP9XQy

- https://bit.ly/2HKqMff

- https://bit.ly/36to6gq

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สังคมผู้สูงอายุ-Elderlysociety.com

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-Elderlysocietycom-106832637687971/

11   
คิดให้สบาย...ก็ไม่เป็น

   
คิดให้สบาย...ก็ไม่เป็น

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโตวัดป่าภูไม้ฮาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


คลิกอ่าน  ===>http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99.pdf

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
12   
อริยมรรค ภาคปฏิบัติ

   
อริยมรรค ภาคปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติธรรม แนวสัมมาทิฏฐิ (ฉบับปรับปรุง)

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารคลิกอ่าน  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm


13


ขอเชิญกัลยาณธรรมทุกท่าน
ร่วมฟังเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่
“มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 9” ตอน “ตามรอยธรรม”
ปีนี้จัดใหญ่ จัดหนัก 2 วันเต็มๆ

วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
พบ 16 พระนักเทศน์ระดับประเทศ
ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ยกขบวนกองทัพธรรม

ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
พร้อมรับของที่ระลึกหน้างานจำนวนจำกัด
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2618 7781-4
หรือ Line ID : @okmass

SPOT TV-มีเทศน์ 9-ver1-30s

    คลิกชมประชาสัมพันธ์ มีเทศน์ มีทอล์ค ===> https://www.facebook.com/okmassfanpage/videos/331609844810082/

SPOT พระพรหมบัณฑิต-FINAL

    คลิกชม ===> https://www.facebook.com/okmassfanpage/videos/396311658054191/

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดสวนแก้ว (พระพยอม กลฺยาโณ)


ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook  Okmass, Line Okmass
https://www.facebook.com/okmassfanpage/14
  ขอเชิญร่วมงานเทศน์มฆมาณพ ปี 2563   
ที่มา : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/watch?v=cQUzkObIBXw


15ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓


ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์๒)กำหนดการ

นำโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์

๐๙.๐๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร

-----พัก----

๑๐.๐๐ น. พร้อมกันชั้นบนศาลาอาจริยบูชา ทองคำ ศรีโยธิน

๑๐.๒๐ น. บรรยายธรรมเรื่อง “วันมหาปวารณาออกพรรษา”

โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์

ถวายปัจจัยไทยธรรม

พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร เสร็จพิธี

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง*

** หมายเหตุ

๑. การใส่บาตร ใส่เฉพาะข้าวสุกเท่านั้น ไม่ใส่เงิน-กับข้าวอื่นๆ

๒. ผู้ที่นำภัตตาหาร-สิ่งของมา ให้นำไปจัดเตรียมที่บริเวณที่จัดภัตตาหารเท่านั้น

๓. การนั่งรอใส่บาตร ให้นั่งระยะห่างที่พอดี ไม่ชิด ไม่ห่างกันเกินไป

แผนที่ศูนย์ ๒ จ.ปทุมธานี

https://goo.gl/maps/cE2EhF2hKYvBbuLo7


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๐๑๖ ๓๐๔๙ - ๕๐
ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/


หน้า: [1] 2 3 ... 204