แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - shad

หน้า: [1] 2 3 ... 14
1
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 10:47:39 am »
                     A00 พระสงฆ์ อื่นๆ      
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A001      [ปกซีดี]         ประวัติหลวงปู่ ศรี มหาวีโร (45นาที)      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A002      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา  เรื่องรู้เฉย - หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ๑๐ วัน  ของท่านโคเอนก้า  โดยชมรมกัลยณธรรม      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A004      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์ปสันโน - ธรรมะอารีย์ 22 กุมภาพันธ์ 2550      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A005      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  สันติวรบท หนทางอันประเสริฐสู่ความสงบ - ธมฺมวิตกโกภิกขุ      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องท่านมองพระพุทธศาสนาเหลี่ยมไหน - หลวงปู่วัย จตุตาลโย (23พย2551)      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A008      [ปกซีดี]         สาธยายคัมภีร์มหาปัฎฐาน บาลีและคำแปล อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A009      [ปกซีดี]         สวดมนต์ภาวนา โดยพระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A010      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) บ้านอารีย์ 25พย53      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A011      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) 2เม.ย54 วัดบึงลัฎฐิวัน      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A012      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต วัดบุญญาวาส 2549      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   A00 -   A013      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องแค่ปัญหาตบหน้า ไม่ได้ฆ่าเราสักหน่อย แผ่นที่2 - พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   A00 -   D001      [ปกซีดี]         รวมธรรมจากครูบาอาจารย์ ชุดเข็มทิศและแผนที่ธรรมสอนจิต (แผ่นที่1-5)      (5)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A00 -   D002      [ปกซีดี]         คำบรรยายเรื่องวิถีจิต พระอาจารย์วรฤทธิ์ โอภาโส (แผ่นที่ 1-10)      (10)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A00 -   D003      [ปกซีดี]         คำบรรยายเรื่องยมก พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตฺธมฺโม (แผ่นที่ 1-60) (ขาดแผ่นที่ 28,42, 49-51)       (55)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A00 -   D004      [ปกซีดี]         [รหัสว่าง]      
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   A00 -   D005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง ศีล5 พระอ.ปริญญา ปริญญาโน      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   A00 -   D006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง สัมนาพระวินัย ครั้งที่๑๔วัดพระธาตุหนองสามหมื่นชัยภูมิ12-20กคง53      (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A00 -   D007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง นิพพานระหว่างวัน พระอาจารย์นวลจันทร์   กิตฺติปัญโญ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M001      [ปกซีดี]         เทศนาธรรมตายแล้วไปไหน - พระอาจารย์สมเกียรติ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M002      [ปกซีดี]         เทศนาธรรม - หลวงปู่ ขาน ฐานวโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - ลป.เจี๊ยะ จุนโท      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M004      [ปกซีดี]         เทศนาธรรม - ท่านพ่อลี ธม.มธโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M005      [ปกซีดี]         รวมธรรมเทศนา - พระญาณวิศิษฎ์ (วัดอโศการาม)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M007      [ปกซีดี]         เทศนาธรรม - พระอาจารย์ไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างดาว (ครบรอบปีมรณภาพ ลป.เจี๊ยะ)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M008      [ปกซีดี]         เทศนาธรรม - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (แจกงานทอดกฐิน ณ วัดธรรมสถิต 6 พย 48)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M009      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - พระครูพุทธิสารสุนทร บุญกู้ อนุวฑฺฒโน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M010      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M011      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระมหาทองอินทร์ กุศลฺจิตโต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M012      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร (แผ่นที่ 1)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M013      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์ธวัชชัย สุตธมฺโม วัดป่าน้ำตกจำปาทอง จ.พะเยา (แผ่นที่ 1 - 2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M014      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - หลวงพ่อโปร่ง โชติโกวัดถ้าพรุตะเคียน ท่าแซะ ชุมพร (1)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M015      [ปกซีดี]         พระธรรมเทศนา - โดยพระอาจารย์แบน ธนากโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M016      [ปกซีดี]         รวมโอวาทพระอริยเจ้า      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M017      [ปกซีดี]         รวมธรรมเทศนา  ของครูบาอาจารย์หลวงปู่เทสก์,ลป.สิม,ลป.เหรียญ,ลป.ชา,ลพ.พุธ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M018      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา  เรื่องการพัฒนาสติในการภาวนา - หลวงพ่อวิโมกข์ (เมธิโนภิกขุ)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M019      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M020      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา  เรื่องวิธีทำสมาธิ - หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M021      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระพิศาล ศาสนากิจ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลา สุรินทร์ และหลวงตามหาบัว      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M022      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - หลวงปู่บุญญฤทธิ์ ขันฑิโตสำนักปฎิบัติธรรม สวนทิพย์ นนทบุรี      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M023      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโนวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M024      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M025      [ปกซีดี]         เสียงอ่านธรรม เรื่องพุทธจริยา บทความประกอบดนตรี๑๕ตอน หลวงพ่อเจ้าคุณถาวร - โดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M026      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องชีวิตเสรี  โดยพระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญโญ (ธรรมทานโดยชมรมกัลยาณธรรม)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M027      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา  เรื่องความรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิกวี (วัดโสมนัสฯ) (ธรรมทานโดยชมรมกัลยาณธรรม)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M028      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องพระมหากัสสปะเถระมหาสาวกผู้เป็นเลิศทางสันโดษ (ธรรมทานโดยชมรมกัลยาณธรรม)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M029      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย งานสัมมนาพระวินัย ครั้งที่13 ณ.วัดจากแดง 23-29มิ.ย 2552      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M030      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง รักษาใจให้เป็นบุญ โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร (เสียงธรรมบ้านอารีย์)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M031      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา ๒๒ กัณฑ์ โดย หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโตวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M032      [ปกซีดี]         ธรรมะจากพระไตรปิฎกชุดที่ 2 เรื่องศีล 5 - พระอาจารย์ปริญญา ปริญญาโน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M033      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี ปี2546      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M034      [ปกซีดี]         รวมธรรมเทศนาให้โอวาท - หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) จ.อุดรธานี (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M035      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ - คำพ่อ-คำแม่ โดยพระธรรมกิตติวงศ์ ทองดี สุรเตโช กลุ่มโพธิโสภา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M036      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดย พระอาจารย์ สุโข กตบุญโญ (แผ่นที่1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M037      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องจิตตยมก -พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม ปุคคลวาระ ธรรมวาระ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M038      [ปกซีดี]         พระธรรมเทศนา ปี 2540 - หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M039      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์งาน 12 ปี วัดป่าโสมพนัส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M040      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องพระสารีบุตรอัครสาวก  -โดยพระอุรุปัตติ จรณธมฺโม (แผ่นที่ 1-4) และ (แผ่นที่ 6-8)      (7)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M041      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องธรรมปฎิบัติ - พระชุมพล พลปัญโญ (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M042      [ปกซีดี]         เสียงธรรมเรื่องของฝากจากแดนธรรมชุด 1 - พระมหาประดิษฐ์ จิตฺตสํวโร บรรยายโดยโกมุท คงเดศ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M043      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา  โดยพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต (แผ่นที่1-7)      (7)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M044      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนาโดย พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร 2547-2549      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M045      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องอุโบสถศีลและอานิสงส์- พระอาจารย์อุรุปัตติ จรณธมฺโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M046      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องพุทธวัจน์ ตอนที่1-ตอนที่2      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M047      [ปกซีดี]         ธัมมาทิยา-พระอริยวังโส ลำพูน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M048      [ปกซีดี]         ประชุมธรรมการปฎิบัติวิปัสสนา ปี 50 วัดเขาสนามชัย - แผ่นที่ 6      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M049      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต) สมโภชวัดประยูร 100 ปี      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M050      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  พระอัครเดช (ตั๋น)  ถิรจิตโต วัดป่าบุญญาวาส      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M051      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะอบรม ภาคปฎิบัติ - โดยหลวงพ่อเจ้าคุณถาวร จิตฺตถาวโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M052      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายสัปดาห์ปฎิบัติธรรมวันมาฆบูชาเฉลิมพระเกียรติ 26กพ.-2มีค.2550 โดยพระมหาประนอม-พระมหากิตตศักดิ-พระมิตซูโอะ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M053      [ปกซีดี]         ย้ายไป A54-M004      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M054      [ปกซีดี]         [รหัสว่าง]      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M055      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือเบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ - พระนิพนธ์ องค์ทะไล ลามะ แปลโดย ธารา รินศานต์       (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M056      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องทางปฎิบัติเพื่อความหลุดพ้น พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M057      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ศีลคือต้นทุนแห่งความสุข โดย พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโย (เสียงธรรมบ้านอารีย์)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M058      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  ชุดสมถภาวนาปฎิบัติด้วยจิตอิสระ อบรมวิปัสสนากรรมฐานครั้งที่14-15 โดยพระปิลักษณ์ ปญฺญาวโร วัดญาณเวศกวัน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M059      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ศรัทธาแห่งความดี โดย พระอุดมประชาทร (เสียงธรรมบ้านอารีย์)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M060      [ปกซีดี]         รวมธรรมธรรยาย พระอ. สุโข กตปญโญ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M061      [ปกซีดี]         เสียงธรรมเรื่องตามรอยธรรม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เสียงโดยพท.ธนกร เฟื่องฟุ้ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M062      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา หลวงปู่พระอุดมญาณโมลี 8 กัณฑ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M063      [ปกซีดี]         เสียงหนังสือ รวมคำสอนพระสุปฎิบันโนเล่ม 7 เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M064      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย กิเลสแมเนจเม้นท์ วิมุตตยาลัย ชมรมเพื่อนคุณธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M065      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง รวมพระธรรมเทศนางานชมรมกัลยาณธรรมครั้ง22 โดย พระอาจารย์วิชัย เขมิโย      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M066      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนาหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร 15 พย 50-30 สค 51      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M067      [ปกซีดี]         ย้ายไป A56-M001      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M068      [ปกซีดี]         [รหัสว่าง]      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M069      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนาชุด ธรรมปฎิบัติ โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M070      [ปกซีดี]         รวมธรรมเทศนา ปี2551 หลวงพ่อทูล ขิปฺปฺญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M071      [ปกซีดี]         เสียงธรรม  เรื่องธรรมสบายใจ โดยปิยโสภณ (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M072      [ปกซีดี]         เสียงอ่าน  เรื่องชวนม่วนชื่น พระอ.พรหม โดยพระกฤช นิมฺมโล      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M073      [ปกซีดี]         เสียงอ่าน  เรื่องคุยกันฉันท์ธรรม หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร เสียงโจโฉ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M074      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  พระอ.วิชัย กมฺมสุทโธ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M075      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือทางเดินสู่พระนิพพาน - ลพ.ธีร์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M076      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องเนื่องในวันครบอายุ69 5มีค2552 โดยหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมกโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M077      [ปกซีดี]         สวดมนต์และรวมเทศในพรรษา๒๕๕๒ภาษาเหนือและอีสาน โดย พระอ.เปลี่ยน ปัญญาปทีโป      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M078      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก23มค53 พระมหาพยอมธมฺมรกฺขิโตและพระอ.สันติ อุตฺตมปัญโญ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M079      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องทฤษฎีความสุขในพระพุทธศาสนา 15 สค-26 กย.2552 ณ.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M080      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ปรมัตถภาวนา โดย  พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญฺโญ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M081      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา ชุดถูกจิต  โดย พระอ.อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่าคำน้อย      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M082      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องรวมธรรมชุด4 - โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M083      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องวินัยพระน่ารู้คู่มือโยม - พระอ.อุรุปัตติ จรณธัมโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M084      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องกรรมฐานลืมตาในชีวิตประจำวัน -พระอาจารย์สุวัฒน์ สุวัฑฒโนวัดศรีโยธิน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M085      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องเสียงจากปากเกร็ด -พระอาจารย์บุญฤทธิ์ ปัญฺฑิโต เสียงคุณเพ็ญศรี อินทรฑัต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M086      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี(ภัททากัจจานาเถรี)แต่งโดยพระราชวิสุทธิโสภณ เสียงวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M087      [ปกซีดี]         สียงอ่านหนังสือ เรื่องเตรียมตัวตาย -พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เสียงคุณ มทิรา หาญทรงคามิน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M088      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอุบายยกจิต สู่วิปัสสนา  -หลวงพ่อวิโมกข์ เมธิโน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M089      [ปกซีดี]         รวมธรรมบรรยาย -พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ที่ระลึกงานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมครั้งที่19      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M090      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องการปฎิบัติ"ทางสายกลาง" โดยหลวงพ่อโพธินันทะ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M091      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - โอกาสฉลองศาลาวัดป่านานาชาติ โดยพระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)       (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M092      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - เรื่องเกิด ดับ ว่างเปล่า โดยหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร วัดถ้ำยายปริก         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M093      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - เรื่องโมกขธรรม โดยหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมโม วัดหนองป่าพง         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M094      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - เรื่องรวมธรรมเทศนา โดยหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M095      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - เรื่องทางเดินสู่พระนิพพาน โดยหลวงพ่อธี วิจิตตฺธมฺโม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M096      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - เรื่องรวมธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วิชัย เขมิโย         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M097      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ จันทร์ศรีผ่องเพ็ญ ชีวประวิติ คำสอน หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M098      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะไม่ได้มีด้านเดียว 1 โดยพระอาจารย์นวลจันทร์         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A00 -   M099      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องเสียดายตายไปไม่รู้ธรรม โดยพระกฤช นิมฺมโล      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V001      [ปกซีดี]         เทศนาธรรม -  หลวงปู่สมฺโนดาบส      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V002      [ปกซีดี]         จิตดวงสุดท้าย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโย      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V003      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สขินฺทริโย) วัดศรีธรรมาราม ยโสธร 10 กค. 50      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V004      [ปกซีดี]         ธรรมอุทยานรวมเทพ วัดป่าธรรมอุทยาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V005      [ปกซีดี]         วีซีดีเรื่อง  ชุดอภัยทานพระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V006      [ปกซีดี]         วีซีดีเรื่องโพชฌงค์7  -พระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ วัดโพธิคุณ จ.ตาก (16มี.ค2551)      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V007      [ปกซีดี]         [รหัสว่าง]      
วีซีดี …….….....   A00 -   V008      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องปัญญาบารมี-พระอ.ทูล ขิปฺปปญโญ ม.เทคโนโลยี่ราชมงคลกรุงเทพ 27 พย. 49 ชมรมกัลยาณธรรม      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V009      [ปกซีดี]         เรื่องชีวิตเลือกได้ พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน วัดพระรามเก้า      (1)
วีซีดี …….….....   A00 -   V010      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา - พระอาจารย์พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) 28มีค.54 วัดบึงลัฎฐิวัน      (1)

2
หนังสือ “รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง”
พระพรหมคุณาภรณ์


ดาวน์โหลดหนังสือ
http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/know_the_pali_canon_clearly_and_correctly.pdf   
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐


ปรารภ

หนังสือนี้ถือว่าเขียนพอเสร็จให้อ่านไปพลางก่อน เพราะเรื่องที่ปรารภเกิดขึ้นนานแล้วจึงทราบ ควรเร่งให้ความรู้กันไปขั้นหนึ่งก่อนไม่ให้เป็นความประมาท เมื่อใดทราบเรื่องราวที่เป็นไปละเอียดขึ้น ถ้าเวลาอำนวยและร่างกายยังไหว อาจจะได้ต่อได้เติม

เรื่องราวจำพวกปัญหาที่เกิดทยอยมาระยะนี้ แสดงชัดถึงสภาพของพุทธบริษัท ที่คนไทยเหินห่างจากเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา ขาดความรู้หลักธรรมวินัย ไม่รู้จักคำพระคำวัดที่พูดจาคุ้นกันมาจนกลายเป็นคำพูดสามัญในสังคมไทย มีแต่ความเข้าใจผิดพลาดเพี้ยนกันไป เมื่อมีเรื่องจำพวกปัญหาเกิดขึ้น ถ้าไม่ถึงกับหลงไปตามเขา ก็มองไม่ออก ตัดสินไม่ได้

จำเป็นต้องรีบตื่นกันขึ้นมา ข้อสำคัญที่สุดอยู่ที่ต้องหาต้องให้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง คือต้องศึกษา เมื่อรู้เข้าใจเพียงพอแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นมา ก็สามารถพิจารณา มองออกและบอกได้ทันที

หนังสือ รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง นี้ มิใช่จะตอบโต้ใครแต่มุ่งรักษาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ อย่างน้อยให้ปลอดพ้นความรู้ผิดเข้าใจพลาดที่เป็นภัยสำคัญ หลายอย่างคงจะยากสักหน่อย แต่ว่าด้วยเรื่องที่จำ เป็นต้องรู้ เพื่อมีคุณสมบัติสมกับที่ได้นับถือพระพุทธศาสนา จึงพึงอดทนศึกษา เหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพุทธศาสนิกชน

ผู้เขียน (พระพรหมคุณาภรณ์)
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

3
ธรรมะจากพระสูตร / คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2014, 01:18:27 pm »
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
ยมกวรรคที่ ๑


คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=268&Z=329

อรรถกถา
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐


๐ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่ก็ตาม ทำอยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต ๓ อย่างนั้น เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ ฉะนั้น

๐ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด สำเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตาม สุขย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต ๓ อย่างเหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น

๐ ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับ

ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับ

๐ ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า

๐ ก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้สึกว่า พวกเราย่อมยุบยับในท่ามกลางสงฆ์นี้ ส่วนชนเหล่าใดในท่ามกลางสงฆ์นั้น ย่อมรู้สึก ความหมายมั่นย่อมระงับจากชนเหล่านั้น

๐ มารย่อมรังควาญบุคคลผู้มีปรกติเห็นอารมณ์ว่างาม ผู้ไม่สำรวมแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน มีความเพียรเลว เหมือนลมระรานต้นไม้ที่ทุรพล ฉะนั้น

มารย่อมรังควาญไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้มีปรกติเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่ สำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธา ปรารภความเพียร เหมือนลมระรานภูเขาหินไม่ได้ ฉะนั้น

๐ ผู้ใดยังไม่หมดกิเลสดุจน้ำฝาดปราศจากทมะและสัจจะจักนุ่งห่มผ้ากาสายะผู้นั้นไม่ควรเพื่อจะนุ่งห่มผ้ากาสายะ ส่วนผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นแล้วในศีลประกอบด้วยทมะและสัจจะ ผู้นั้นแลย่อมควรเพื่อจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ

๐ ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระมิได้ว่าเป็นสาระ และมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระ ว่าไม่เป็นสาระ ชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระ

ชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ และรู้ธรรมอันหาสาระมิได้ โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจร ย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระ

๐ ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดี ฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้ว ฉันนั้น ฝนย่อมไม่รั่วรดเรือนที่บุคคลมุงดี ฉันใด ราคะย่อมไม่รั่วรดจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้น

๐ บุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศก บุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเดือดร้อน

๐ ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ ย่อมบันเทิงในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิง ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง

๐ บุคคลผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเดือดร้อนว่า
บาปเราทำแล้ว บุคคลผู้ทำบาปนั้นไปสู่ทุคติแล้ว ย่อมเดือดร้อนโดยยิ่ง

๐ ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินว่า บุญอันเราทำไว้แล้ว ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินโดยยิ่ง

๐ หากว่านรชนกล่าวคำอันมีประโยชน์แม้มาก แต่เป็นผู้ไม่ทำกรรมอันการกบุคคลพึงกระทำ เป็นผู้ประมาทแล้วไซร้ นรชนนั้นย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะ ประดุจนายโคบาลนับโคของชนเหล่าอื่น ย่อมไม่มีส่วนแห่งปัญจโครส ฉะนั้น

หากว่านรชนกล่าวคำอันมีประโยชน์แม้น้อยย่อมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู้ทั่วโดยชอบ มีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้ว ไม่ถือมั่นในโลกนี้หรือในโลกหน้า นรชนนั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะ ฯ

จบยมกวรรคที่ ๑
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

4
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นอกจากเรื่อง "ใจ" แล้ว
เรื่อง "ความรู้" ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐


ความตาย ภาวะใกล้ตาย นับเป็นภาวะวิกฤตของมนุษย์ ผู้กำลังเผชิญกับภาวะเช่นนี้ ทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ใกล้ชิด มักมีความทุกข์ไม่เพียงทางร่างกาย แต่รวมไปถึงจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงออกทั้งภาษาพูด และภาษากาย มีผลกระทบต่อการรับฟัง รับรู้และเข้าใจ ในขณะเดียวกัน ก็จะไวต่อคำพูด หรือการแสดงออกของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพี่อนฝูง อาสาสมัคร รวมถึงบุคลากรสุขภาพ

การสื่อสาร วิถีที่เชื่อมโยงผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดและบุคลากรสุขภาพไว้ด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ การสื่อสารที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึก ความต้องการของกันและกัน นอกจากต้องอาศัยหลักการตามทฤษฎีที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ยังต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ที่สะสมจากการปฏิบัติจริงตามบริบทที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

หนังสือความตาย ภาวะใกล้ตาย สื่ออย่างไรให้เข้า (ถึง) ใจ
หนังสือในโครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย

เปิดอ่านและ Download ได้ ที่ http://goo.gl/zF7Fk1

[จากการถอดบทเรียน บันทึกชุมชนคนทำงาน ระหว่างเดือน ธค. 2556 - กพ. 2557 ซึ่งรวบรวมไว้ที่  https://www.gotoknow.org/posts/555440]

5
ฐานสูตร : ฐานะ ๕ ประการควรพิจารณาเนืองๆ

[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ

๕ ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า

๐ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑
๐ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ๑
๐ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ๑
๐ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑
๐ เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๑

..........................................

๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้”

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

*ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ฯ

๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้”

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

*ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ ฯ

๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น ความตายไปได้”

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะ นั้นอยู่เนืองๆ ย่อม “ละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

*ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น”

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้”

*ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ฯ

๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละทุจริตได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

*ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

...................................

โดยสรุป

ควรพิจารณาอยู่เนืองๆ เนื่องจาก ฐานะ ๕ นี้ จะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” แต่เมื่อได้พิจารณาอยู่เนืองๆ “ย่อมละได้โดยสิ้นเชิง หรือ ทำให้เบาบางลงได้”

๐ พิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้” : ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

 ๐ พิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้” : ความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

 ๐ พิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น ความตายไปได้” : ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะ นั้นอยู่เนืองๆ ย่อม “ละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

 ๐ ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น” : ความพอใจ ความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย “ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ” เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละความพอใจ ความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้”

๐ ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า “เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักทำกรรมใดดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น” : กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ “ย่อมละทุจริตได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้”

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ทุติยปัณณาสก์ นิวรณวรรค  ฐานสูตร
 http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=1649&Z=1741

6
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 03:03:11 pm »
                     A56 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมปฎิบัติ ชุดที่14 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่22 ทางเดินของจิต - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องชุดที่23พากเพียรปฎิบัติ - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A56 -   M005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องชุดจาริกธรรมสังเวชนียสถาน - โดยพระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว      (1)

7
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค​อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ​งค์นั้น

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
จตุตถปัณณาสก์

โยธาชีววรรคที่ ๔
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=4617&Z=4990


จากพระสูตร

[๑๘๓] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอำมาตย์ในแคว้นมคธ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้ มีทิฐิอย่างนี้ว่า

๐ ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนเห็นว่า เราเห็นอย่างนี้ โทษแต่การพูดนั้นไม่มี
 
๐ ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนได้ฟังมาว่า เราได้ฟังมาอย่างนี้โทษแต่การพูดนั้นไม่มี

๐ ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนทราบ (ทางจมูก ลิ้น กาย) ว่า เราทราบอย่างนี้ โทษแต่การพูดนั้นไม่มี

๐ ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมกล่าวสิ่งที่ตนรู้แจ้ง (ทางใจ) ว่า เรารู้แจ้งอย่างนี้ โทษแต่การพูดนั้นไม่มี ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรพราหมณ์
๐ เราไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่าควรกล่าว และไม่กล่าวสิ่งที่เห็นทั้งหมดว่า ไม่ควรกล่าว

๐ เราไม่กล่าวสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดว่า ควรกล่าว และไม่กล่าวสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดว่า ไม่ควรกล่าว

๐ เราไม่กล่าวสิ่งที่ทราบทั้งหมดว่า ควรกล่าว และไม่กล่าวสิ่งที่ทราบทั้งหมดว่า ไม่ควรกล่าว

๐ เราไม่กล่าวสิ่งที่รู้แจ้งทั้งหมดว่า ควรกล่าว และไม่กล่าวสิ่งที่รู้แจ้งทั้งหมดว่า ไม่ควรกล่าว

ดูกรพราหมณ์
๐ แท้จริง เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นอันใด “อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป” เรากล่าวสิ่งที่ได้เห็นเห็นปานนั้นว่า “ไม่ควรกล่าว”

๐ แต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้เห็นอันใด “อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น” เรากล่าวสิ่งที่ได้เห็นเห็นปานนั้นว่า “ควรกล่าว”

ดูกรพราหมณ์
๐ เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด ... สิ่งที่ได้ทราบอันใด ... สิ่งที่รู้แจ้งมาอันใด “อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไป” เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่ได้ทราบมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่รู้แจ้งเห็นปานนั้นว่า “ไม่ควรกล่าว”

๐ แต่เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาอันใด ... สิ่งที่ได้ทราบมาอันใด ... สิ่งที่รู้แจ้งอันใด “อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้น” เรากล่าวสิ่งที่ได้ฟังมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่ได้ทราบมาเห็นปานนั้น ... สิ่งที่รู้แจ้งเห็นปานนั้นว่า “ควรกล่าว”

ครั้งนั้นแล วัสการพราหมณ์มหาอำมาตย์ในแคว้นมคธ ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป ฯ

8
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2013, 01:06:51 pm »
                     A55 พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A55 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องเลือกธรรมไม่เลือกเธอ โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A55 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อวิปัสสนาปรารมภ์- โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A55 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องเสียงวิปัสสนา โดยพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์  (แผ่นที่ 1 - 2)      (2)

9
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:33:48 pm »
                     A54 พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A54 -   DOO1      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องคือพ่อแม่ที่ใตรมองข้าม โดยพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต  (แผ่นที่1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องพุทธธรรมหลักการดำรงชีวิตปี2555 กรรมฐานเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฎิบัติ - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอปฺปมญญา ภาวนา - โดยพระครูธรรมธร ครรชิต      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A54 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ชุด ใบไม้ใต้โบสถ์ โดยพระครรชิต คุณวโร วัดญาณเวศกวัน นครปฐม (แผ่นที่1-3)      (3)

10
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:31:53 pm »
                                       A53 หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A53 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่อง"ดูความรู้สึกตัว รู้กาย รู้ใจ" รู้ได้อย่างไรในการภาวนา โดยหลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺคสุวณฺโณ วัดสนามใน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A53 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องดูความรู้สึก รู้ความรู้สึก เห็นความรู้สึก ยืนเดินนั่งนอน   โดยหลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A53 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ โดยหลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A53 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง รู้อย่างนี้ไม่มีทุกข์ โดย  พระอาจารย์ หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ      (1)

11
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:31:28 pm »
                                    A52 พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A52 -   D001      [ปกซีดี]         ประว้ติพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและสาธิตสติปัฎฐานสี่ พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A52 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ทางสายเอกสู่มรรคผลนิพพาน โดย หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล      (1)

12
ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่ามหากุศล
เพื่อสมทบทุนบูรณะต่อเติม ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค
ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 
ทอด ณ ตลาดสดบันซ้าน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ในวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555
 
ทอด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี
ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2555


ดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง และข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

http://tananglaenang.wordpress.com/tananglanang/phapa-pati1/

13
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 05:21:59 pm »
                                       A51 พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A51 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง ชุดบ้านจิตสบาย(แผ่นที่1-2) พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ         (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A51 -   M001   M-009   [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรมะฟังสบาย โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A51 -   M002      [ปกซีดี]         รวมธรรมบรรยาย   โดยพระอ.ประสงค์ ปริปุณโณ      (1)
วีซีดี …….….....   A51 -   V001      [ปกซีดี]         วีซีดีเรื่องขยะ 3 ประการ - พระอาจารย์ประสงค์      (1)

14
หมวดพระสงฆ์ / Re: ซีดีหมวด A : หมวดพระสงฆ์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 01:57:38 am »
                     A50 พระมหาประนอม และคณะพระจากวัดแดง      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   A50 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (แผ่นที่1-12) (เปิดด้วยคอม) โดย พระมหาประนอม วัดจากแดง      (12)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย สนทนาธรรมเรื่องทาน ศีล ภาวนาโดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโรและอ.สุพจน์ รัศมีสวนสร้อย วัดจากแดง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  การปฎิบัติธรรม9-14กพ. ณ.วัดจากแดง พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก-พระปริญญา-พระมหาประนอม-อ.พยอม-อ.สันติ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมเทศนา พระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร วัดจากแดง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง รวมสาธยายพระไตรปิฎก โดย  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (แผ่นที่1-2)       (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M005      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องสวดพระธัมมจัก - โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร งานสัปดาห์ปฎิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาปี2555      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องบันได ๕ ขั้นสู่การปฎิบัติ- โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   A50 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องเทศน์พระมาลัยประจำปี๒๕๕๗ - โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย พม.ประนอม ธัมมาลังกาโร อารัมภกถา      (1)

15
ธรรมะจากพระสูตร / ภารสูตร
« เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 03:03:15 pm »
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค​อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ​งค์นั้น
สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ ภารวรรคที่ ๓ : ภาระสูตร


ภารสูตร : ว่าด้วยขันธ์ ๕ เป็นภาระ
 
พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภาระผู้แบกภาระ เครื่องถือมั่นภาระ และเครื่องวางภาระ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้น ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว​ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาระเป็นไฉน? พึงกล่าวว่า ภาระ คือ อุปาทานขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์ คือรูป อุปาทานขันธ์ คือเวทนา อุปาทานขันธ์ คือสัญญา อุปาทานขันธ์ คือสังขาร และอุปาทานขันธ์ คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าภาระ.
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผู้แบกภาระเป็นไฉน? พึงกล่าวว่าบุคคล บุคคลนี้นั้น คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าผู้แบกภาระ.
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เครื่องถือมั่นภาระเป็นไฉ​น? ตัณหานี้ใด นำให้เกิดภพใหม่ประกอบด้วยค​วามกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ์นั้นๆ ได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าเครื่องถือมั่นภ​าระ.
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การวางภาระเป็นไฉน? ความที่ตัณหานั่นแลดับไปด้ว​ยสำรอกโดยไม่เหลือ ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัย. ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระ. พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศา​สดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไ​ปอีกในภายหลังว่า
 
ขันธ์ ๕ ชื่อว่าภาระแล และผู้แบกภาระคือบุคคล เครื่องถือมั่น ภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุ​กข์ในโลก การวางภาระเสียได้เป็นสุข บุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้​ว ไม่ถือภาระอื่น ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้​ว เป็นผู้หายหิว ดับรอบแล้วดังนี้.

อรรถกถา
 
๐ อุปาทานขันธ์ ๕ ท่านกล่าวว่าเป็นภาระ
 ถามว่า ด้วยอรรถว่ากระไร? แก้ว่า ด้วยอรรถว่าเป็นภาระที่จะต้​องบริหาร.

จริงอยู่ อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านั้น จำต้องบริหารด้วยการให้ยืน ให้เดิน ให้นั่ง ให้นอน ให้อาบน้ำ แต่งตัว ให้เคี้ยว ให้กิน เป็นต้น จึงชื่อว่าเป็นภาระ (ของหนัก) เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า ภาระเพราะอรรถว่าเป็นภาระจะ​ต้องบริหาร.

๐ ภารหาระ ผู้แบกภาระ
 จริงอยู่ บุคคลยกขันธภาระขึ้นในขณะปฏิสนธินั้นเอง แล้วให้ขันธ์นี้ อาบ บริโภค นั่ง นอน บนเตียงและตั่ง ที่อ่อนนุ่มแล้วบริหาร ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง จนตลอดชีวิตแล้วทิ้งไปในจุติขณะ ยึดเอาขันธ์อื่นในปฏิสนธิขณ​ะอีก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าผู้แบกภาระ.
 
๐ ตัณหา (*)
 # มีปกติยินดีในที่เกิดหรือใน​อารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นๆ. ในกามตัณหาเป็นต้น ความยินดีอันเป็นไปในกามคุณ​ ๕ ชื่อว่า "กามตัณหา"
 # ความยินดีในรูปภพและอรูปภพ ความติดอยู่ในฌาน ความยินดีที่เกิดพร้อมด้วยสัสสตทิฏฐิ (**) นี้ชื่อว่าภวตัณหา
# ความยินดีที่เกิดพร้อมกับอุ​จเฉททิฏฐิ (***) ชื่อว่าวิภวตัณหา.
_________________________
 จากพจนานุกรมพุทธศาสน์ : พระพรหมคุณาภรณ์
 
(*) ตัณหา ๑- ความทะยานอยาก, ความดิ้นรน, ความปรารถนา, ความเสน่หา มี ๓ คือ
 ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้อารมณ์อันน่ารักใคร่
 ๒. ภวตัณหา ความทะยากอยากในภพ อยากเป็นนั่นเป็นนี่
 ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อยากพรากพ้นดับสูญไปเสีย
 
(**) สัสสตทิฏฐิ : ความเห็นผิด เป็นความเห็นว่าเที่ยง คือความเห็นว่า อัตตาและโลก เป็นสิ่งเที่ยงแท้ยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป เช่น เห็นว่าคนและสัตว์ตายไปแล้ว​ ร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไป ส่วนดวงชีพหรือเจตภูตหรือมนัสเป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่น​สืบไป เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่ง; ตรงข้ามกับ อุจเฉททิฏฐิ

 (***) อุจเฉททิฏฐิ : ความเห็นผิด เป็นความเห็นว่าขาดสูญ เช่น เห็นว่าคนและสัตว์จุติจากอั​ตภาพนี้ แล้วขาดสูญ; ตรงข้ามกับ สัสสตทิฏฐิ
 ________________________
 
๐ การถือภาระ. : จริงอยู่ บุคคลนี้ย่อมถือภาระด้วยตัณ​หา
 
๐ นิพพาน
 จริงอยู่ ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้​ว ย่อมคลายความยินดี ย่อมดับ ย่อมละขาด ย่อมสละคืน ย่อมหลุดพ้น โดยไม่มีส่วนเหลือ ก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัย​คือกาม หรืออาลัยคือทิฏฐิ ฉะนั้น พระนิพพานจึงได้ชื่อเหล่านี้.
 
อวิชชาชื่อว่าเป็นมูลของตัณ​หา
 
ถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้​วยอรหัตตมรรค
 
ผู้ออกจากตัณหาจะเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้ว ก็ควรแล
 

หน้า: [1] 2 3 ... 14