แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 638
1
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่  ๖   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

2
2562.09.14 ค่าเวลา  โดย พระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

3
พระวรฤทธิ์ โอภาโส อุปาทานปจฺจยา ภโว สมฺภวติ (29/9/2562)

  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2562 

(การเรียนอภิธรรมเพื่อการภาวนา)


  ปริจเฉทที่ 8 วันที่ 29  กันยายน พ.ศ.2562 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ชั้น 3 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

4
พระวรฤทธิ์ โอภาโส อุปาทานปจฺจยา ภโว สมฺภวติ (22/9/2562)

  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2562 

(การเรียนอภิธรรมเพื่อการภาวนา)


  ปริจเฉทที่ 8 วันที่ 22  กันยายน พ.ศ.2562 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ชั้น 3 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

6วันศุกร์-วันอาทิตย์ที่ 18-20 ตุลาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาธรรมกับ
หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
(แบบเช้าไป-เย็นกลับ)
- วันศุกร์ เริ่มเวลา 18.00 - 21.00 น.
**เสาร์ - อาทิตย์ รับบาตร 7.30 น.
- วันเสาร สนทนาธรรม 2 รอบ
เวลา 9.00 น. และ 18.00 น.
เวลา 13.00 - 17.00 น. สนทนา
ธรรมกับคณะศิษย์
- วันอาทิตย์ ปิดกิจกรรมเวลา 12.00 น. ขอขมากรรม
ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย
(เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องสมัคร และจองที่นั่งล่วงหน้า)
----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ.509
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพ
ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

7
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินศูนย์ธรรมคลายทุกข์ จ.กาญจนบุรี ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินศูนย์ธรรมคลายทุกข์  จ. กาญจนบุรี

  วันเสาร์ท่ี่  26  ต.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ถวายกฐิน

  วันอาทิตย์ที่ 20  ต.ค.  2562 กฐินวัดวิปัสสนาดงเย็น อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี
พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร โทรศัพท์ 081-259-0043เว็บไซต์ http://www.bunchuay.com/index.htm

8
หลักสูตรเบื้องต้น 3 วัน 2 คืน สมัครจองกันหรือยังคะ!!

1-3 พ.ย.62 จิตตภาวนา โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร สมัครจองและร่วมบุญได้ที่ https://is.gd/zUyuTQ

และขอเชิญชวน  พกกระบอกน้ำคู่ใจ...ลดขวดพลาสติกเป็นร้อยใบต่อปี เพื่อใช้เติมน้ำดื่มตลอดโครงการ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมบริจาคตามกำลัง
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024552525 หรือ⏩Line ID:@ybat >>>http://nav.cx/ogOmyk

แล้วพบกันนะคะยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม สร้างคนสร้างที่ใจ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต #YUWAPUT


ที่มา : Facebook ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/
9"บวชพระกรรมฐาน 1 เดือน พร้อมศึกษาพระธรรมวินัย สอนโดยพระวิปัสสนาจารย์"
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญกุลบุตร อายุ 20-60 ปี ขอเชิญร่วมโครงการ บวชพระกรรมฐาน 1 เดือน
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2) จำนวน 9 รูป


วันที่ 26ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2562 ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อม ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน2562 พิธีบรรพชา และอุปสมบท

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ลาสิกขา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 016 3049-50, 02 455 2525
สมัครจองหรือร่วมทำบุญได้ที่ https://is.gd/0CyUDs

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
บวชพระ1เดือน
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
สร้างคนสร้างที่ใจ #YUWAPUT #MEDITATION
สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิตที่มา : Facebook ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/

10
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์2)
ขอเชิญสมาชิกและสาธุชนร่วมงานพิธีทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

กำหนดการ
๐๖.๔๕ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึงศูนย์ ๒ ( เตรียมของใส่บาตร )
๐๗.๐๐ น. สวดสรภัญญะ
๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญวันออกพรรษา
- กราบบูชาพระรัตนตรัย รับศีล ๕
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ถวายภัตตาหาร
- คณะพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร นำโดย พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ
- พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ กล่าวสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์อนุโมทนา ให้พร
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ ๑. การใส่บาตร ใส่เฉพาะข้าวสุกเท่านั้น ไม่ใส่เงิน-กับข้าวอื่นๆ
๒.ผู้ที่นำภัตตาหาร-สิ่งของมา ให้นำไปจัดเตรียมที่บริเวณที่จัดภัตตาหารเท่านั้น
๓.การนั่งรอใส่บาตร ให้นั่งระยะห่างที่พอดี ไม่ชิด ไม่ห่างกันเกินไป

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 0163049 และ 02 0163050ที่มา : Facebook  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/


11อย่ารอให้เจอความทุกข์แล้วค่อยมาปฏิบัติธรรม
คำบริกรรมภาวนา พอง ยุบ และหนอ ที่เคยได้ยิน หากอยากทำความเข้าใจและพัฒนาจิตให้มากขึ้น

พบคำตอบได้ที่ “หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย”

วันที่ 24-31 ตุลาคม 2562 สมัครและร่วมบุญได้ที่ https://is.gd/91cUl3
ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงานใหญ่) ซ.เพชรเกษม 54
สอบถามรายละเอียด 02-4552525 Line@ : http://nav.cx/ogOmyk

และขอเชิญชวน พกกระบอกน้ำคู่ใจ...ลดขวดพลาสติกเป็นร้อยใบต่อปี เพื่อใช้เติมน้ำดื่มตลอดโครงการ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมบริจาคตามกำลัง
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 024552525 หรือ⏩Line ID:@ybat >>>http://nav.cx/ogOmyk


ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม สร้างคนสร้างที่ใจ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต YUWAPUT คุณแม่สิริกรินชัย


ที่มา : Facebook  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/

12ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย
โดย อาจารย์ปิยลักษณ์ ถิรสุนทรากุล
ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรม คืออะไร"
ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 15.00 น.
สวดมนต์ทำวัตรเช้า 9.00น.
----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ.509
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

13ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ฝึกสติให้จิตตั้งมั่นและเจริญปัญญา"
ตามหลักคำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

8.30 - 9.30 บรรยายหลักการฝึกสติเบื้องต้น โดยวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน / วิทยากร
9.30 - 12.00 - ปฏิบัติด้วยตนเอง
- สอบถามการปฏิบัติกับวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 ปฏิบัติด้วยตนเอง
14.00 - 16.00 สนทนาธรรมกับวิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน / วิทยากร

วิทยากรจากคณะผู้ช่วยสอน
- นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น)
- คุณวรรณนพ จันทร์สว่าง (คุณนพ)
- ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ (คุณซอง)
- กิตติยา ผลเกิด (ป้าอ้อย)
หมายเหตุ วิทยากรผู้ช่วยสอนบางท่านอาจติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

วิทยากร อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ.509
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

หน้า: [1] 2 3 ... 638