แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 740
1



พุทธธรรม หลักการดำเนินชีวิต

ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
ในกิจกรรม

กรรมฐานใต้โบสถ์

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (โดยประมาณ)

โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน

ณ ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถติดตามไลฟ์สดทุกวันเสาร์ ผ่านช่องทาง
https://bit.ly/31GeITZ

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
"กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา"
https://www.facebook.com/nyanmeta



ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/


2
(ช่วงเช้า) งานเทศน์มฆมาณพปี ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=ntNTHBMPKOs


(ช่วงบ่าย) งานเทศน์มฆมาณพปี ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=bFznSCYuTcQ




  งานเทศน์มฆมาณพปี ๒   

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ









  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

3
    [รีรัน]  22 พ.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     







  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg






4
    [รีรัน]  21 พ.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     







  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg






5
 


  ท้อแค่ไหน... ต้องไม่อ่อนแอ


ความทุกข์มิได้เกิดขึ้นเพื่อบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอย่างเดียว หากยังช่วยให้เราเข้มแข็งมั่นคงและเจริญงอกงามได้ด้วย จะว่าไปแล้วความทุกข์เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน หากไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า หากไม่มีภัยคุกคามจากธรรมชาติ ก็ไม่มีเทคโนโลยี กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าไม่มีความทุกข์ ปัญญาก็ไม่เกิด

แต่ความทุกข์จะเป็นพลังในทางบวกได้ ต่อเมื่อเราไม่ยอมปล่อยให้ความทุกข์มากระทำย่ำยีอย่างเดียว แต่เข้าไปจัดการความทุกข์นั้นอย่างถูกต้อง ดังมีผู้กล่าวว่า “ทุกข์มิได้มีไว้กลุ้ม แต่มีไว้แก้” การเข้าไปจัดการกับความทุกข์นั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุและทางแก้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ทุกข์มิได้มีไว้ให้คร่ำครวญ แต่มีไว้ให้ใคร่ครวญ”


พระไพศาล วิสาโล








  ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Facebook ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
https://www.facebook.com/visalo/

6
  ทำดีละชั่วทำจิต ชีวิตเป็นสุข





ธรรมะจากหลวงพ่อไพศาล วิสาโล

บรรยายที่ Unicity ขั้น B พาลาเดียม ประตูน้ำ กทม.

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓





  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube zen sukato 


       คลิกชม VDO ทั้งหมด ===>  https://www.youtube.com/user/surinrukid/videos

7
พระวรฤทธิ์ โอภาโส - ปริจเฉทที่ 9 สมถกรรมฐาน (15/11/2563)





  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2563 

  ปริจเฉทที่ 9 วันที่   15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160






  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

8




ยามหนุ่มสาว หาเงินได้มีรายได้ ก็ต้องรู้จักเก็บ
ยามแก่เฒ่า รายได้ไม่มี อยากจะเก็บ ก็เก็บไม่ได้
จงอย่าประมาทในชีวิต เพราะทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอน

ต้องรู้จักขยันหาทรัพย์...ต้องรู้จักเก็บออมทรัพย์
ต้องรู้จักคบมิตรที่ดี...ต้องรู้จักใช้จ่ายพอประมาณไม่เกินตัว




ที่มา : Facebook ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft


9




งานเทศน์มฆมาณพ จัดขึ้นโดยดำริของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพุทธิกชน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการทำบุญพื้นฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกับตนเองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการฟื้นฟูประเพณีการทำบุญแต่โบราณของชาวพุทธซึ่งแต่เดิมเรียกว่า งานเทศน์วัตรบท ๗ ของพระอินทร์ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนใน “วนโรปสูตร” ที่กล่าวว่า

“ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน (รวมทั้งจัดเรือข้ามฝาก)
จัดบริการน้ำดื่ม และบึงบ่อสระน้ำ ให้ที่พักอาศัยบุญของชนเหล่านั้น ย่อมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลา
ชนเหล่านั้นผู้ตั้งอยู่ในธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้เดินทางสวรรค์”


มฆมาณพกับพวกรวม ๓๓ คน ได้ร่วมแรงรวมใจกันดูแลรักษาหมู่บ้าน พากันทำถนนหนทาง ขุดสระบ่อน้ำ สร้างสะพาน สร้างศาลาที่พักคนดินทาง ทำบริเวณหมู่บ้านให้สะอาดเรียบร้อยงดงาม เป็นถิ่นรมณีย์ให้ชุมชนอยู่กันดี

  ขอเชิญชวนร่วมงานเทศน์มฆมาณพครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

  ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีที่ https://is.gd/MY44g4 หรือโทร ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม ๕๔ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีงานเทศน์ที่มาแต่โบราณ

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line : https://lin.ee/hvdyClt

  ขอความร่วมมือท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือท่านใดนำรถยนต์ส่วนตัวมาขอให้นำไปรถไปจอดที่ห้างซีคอนบางแค
 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


ขออนุโมนาบุญในกุศลจิตของสาธุชนทุกท่าน
ยุวพุทธ สร้างคน สร้างที่ใจ
มฆมาณพ









ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
https://www.facebook.com/ybatpage/

10
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร






ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา








ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

11
  คลิกใจให้ธรรม ถูกหรือผิด ที่ชี้ผิดชี้ถูก(พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.201) 15/11/63 








  ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  Click Jai
https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg

12
    [รีรัน]  15 พ.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     







  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg






13
    [รีรัน]  14 พ.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช     







  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg






14
สมานฉันท์   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)






วัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม

ธรรมมะบรรยายเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในหมวด"ธรรมมะสู่การเมือง" เรื่อง ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์







   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg




ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos

15



ตรวจอย่างไรไขมันพอกตับ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังกังวลว่ามีไขมันพอกตับอยู่หรือไม่

ในปัจจุบันมีเครื่องมือตรวจวัดพังผืดในตับที่เรียกว่า ไฟโบรสแกน (Fibroscan) ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยวิเคราะห์ได้

ที่มา: หนังสือ รู้ทันโรคตับ คุยกันสารพันปัญหาตับ 2

อ่านเพิ่มเติม:

===>https://www.livernurturingclub.com/center/knowledge/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95/?fbclid=IwAR1Q718HDo0bfdQCtyTDceU1RC0sKfkHAIQTXkmO_iMP3Pxu_asfYBsch1M




ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก  : Facebook ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์
https://www.facebook.com/liverunitchula/

หน้า: [1] 2 3 ... 740