แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: [1] 2 3 ... 722
1
    [รีรัน] 13 ก.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


2
    [รีรัน] 12 ก.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


3
  คลิกใจให้ธรรม อดีตที่เคยผิดพลาด    (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.192) 13/09/63 
  ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  Click Jai
https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg

4
พระวรฤทธิ์ โอภาโส - ปริจเฉทที่ 9 สมถกรรมฐาน (6/9/2563)

  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2563 

  ปริจเฉทที่ 9 วันที่   6  กันยายน  พ.ศ. 2563 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

5
พระวรฤทธิ์ โอภาโส - ปริจเฉทที่ 9 สมถกรรมฐาน (30/8/2563)

  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2563 

  ปริจเฉทที่ 9 วันที่   30   สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

6
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๒๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๒ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๓ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๔ กันยายน ๒๕๖๓  วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๓๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา   ตอนที่ ๓๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๓๔ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๘ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๕ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos

7
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๙ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๐ นิธิกัณฑสูตร  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา   ตอนที่ ๒๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๓๑ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos

8
  เมื่อโลกเดือดร้อน ปฏิบัติธรรมประจำวัน   โดย พระอาจารย์ชยสาโร

    ถ้าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปวัด เราสามารถปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง?


การปฏิบัติธรรมที่วัดก็ไม่ถึงกับจำเป็นทีเดียว แต่มันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ คือไปวัด ยิ่งถ้าไปวัดต่างจังหวัดหรือว่าเป็นวัดในป่าอย่างนี้ ก็จะเป็นการออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ถ้าอยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งรอบๆ ข้างนี่ก็ได้แต่กระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นกุศลธรรม แล้วมันจะทำให้จิตใจเราตกร่องได้ง่าย การที่จะงดจากการใช้โทรศัพท์ใช้อะไรนี่มันยาก เพราะฉะนั้นที่เราออกเป็นบางครั้งบางคราว เราก็ไปอยู่วัดหรือไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราได้ถอยออกจากความคุ้นเคย บางทีเราก็เห็นว่า โอ้...เรื่องนี้ไม่ดีนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ ถ้าปล่อยไปนี่ก็จะแย่ แล้วบางทีเราก็ออกมานะ เอ้อ...ที่จริงนะ ไปทุกข็กับเรื่องนี้ทำไม ที่จริงมันเรื่องแค่นี้ คือมันก็จะได้ perspective จะได้สัดส่วนจากการถอยตัวออกมา เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า ไม่ใช่ว่าจะต้องไปวัดจึงจะปฏิบัติธรรม แต่การไปวัดนี่มันมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ในชีวิตประจำวัน อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน การปฏิบัติก็อยู่ที่การพยายามละสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจ บำเพ็ญสิ่งที่ดี จะมีสิ่งท้าทายอยู่ตลอดเวลาว่า อยู่ท่ามกลางคนเห็นแก่ตัว จะทำอย่างไรเราจึงจะไม่เห็นแก่ตัว อยู่ท่ามกลางคนที่เครียด แต่ทำอย่างไรเราจึงจะไม่เครียด อยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ค่อยระวังวาจา แต่เราจะอยู่ด้วยการระวังวาจา มันก็มีสิ่งท้าทายตลอดเวลา อันนี้ก็คือการปฏิบัติได้

พระอาจารย์ชยสาโร
  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

9
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา   วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร


ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่  ๖ กันยายน ๒๕๖๓

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

10
2563.08.16   เปลี่ยนนิเวศทางใจ    โดย พระอาจารย์ชยสาโร


2563.08.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร


พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

วันที่   ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓
  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

11
    [รีรัน] 6 ก.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


12
    [รีรัน] 5 ก.ย. 2563  ไลฟ์สด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช       ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube   Dhamma.com
https://www.youtube.com/channel/UCNt-j4bap72PYG-8u28uNNg


13
  คลิกใจให้ธรรม ปาฏิหาริย์    (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.191) 5/09/63 
  ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  Click Jai
https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg

หน้า: [1] 2 3 ... 722