แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 626
16

  ติดต่อสอบถาม 087-0829707 , 087-0829708
 

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook  www.facebook.com/suratthanadharm

19
ดาวน์โหลด ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่  146 (new)


  ชุดที่ 146   คลิ๊ก =>  http://www.bunchuay.com/download146.html
20
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - สัมโมทนียกถา (8/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - นิทานของสติปัฏฐาน (8/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ชีวิตจะเจริญเริ่มที่คบคนดี (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ชีวิตจะเจริญเริ่มที่คบคนดี (ต่อ) (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ธรรมะกล่อมใจยามราตรี (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ไขปัญหาธรรมะ (9/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ปัญญากับการบริหารขันธ์ (10/4/2562)


  โครงการ....อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

  วันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2562   

โดย...อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

ณ ห้องกุสินครา ชั้น 4 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

21
- เปิดการอบรม ทำวัตรเช้า - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๒ - ธรรมบรรยาย ทางสายกลาง - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ )- kanlayanatam

๐๓ - ใจสบาย ผ่อนคลายด้วยภาวนา - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๔ - สมาทานงดพูด และ พิจารณาอาหาร - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๕ - จงกรมให้งอกงาม - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๖ - นำสมาธิภาวนา - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam


๐๗ - พระอาจารย์นำแผ่เมตตา (แปล) - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๘ - ธรรมบรรยาย “สมถะ - วิปัสสนา” - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๐๙ - ธรรมสากัจฉา - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatam

๑๐ - ข้อคิดก่อนปิดอบรม - พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) - kanlayanatamm -
  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/

22
✨ วีดิทัศน์ธรรม งานอบรมภาวนา " งอกงาม ตามสบาย สายกลาง " ครั้งที่ ๖๑

✨ พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ ) ✨

( เพลย์ลิสต์ ๑๐ ตอน )

      คลิก  ===> https://www.youtube.com/playlist?list=PL_g67Dc22gponBY3PxTUfZcSWhfluYylx✨ งานอบรมภาวนา " งอกงาม ตามสบาย สายกลาง "

โดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ )

อบรมภาวนา ครั้งที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ รพ.สมุทรปราการ


  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/

25
คลิกดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ ===> http://book.watnyanaves.net/
ที่มา : เว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net/th/home


30
  ขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ทิ้งแล้ว
ไปมอบให้วัดจากแดง นำไปทอเป็นผ้าไตร
เพราะขวดพลาสติก ๑ ขวดใช้เวลา ๔๕๐ ปี
ในการย่อยสลาย
แต่ขวดพลาสติก ๑๕ ขวด ทอผ้าไตรได้ ๑ ผืน


จัดส่ง ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วที่

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดจากแดง
ซอย วัดจากแดง ตำบล ทรงคนอง อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

หรือหากมีจำนวนเยอะ
ขนาดถุงขยะ ๖-๗ ถุงใหญ่
แจ้งมาได้ที่ 0661599558
ทางวัดจะส่งรถไปรับ


'ผ้าจีวร' จากเส้นใยรีไซเคิล ผลิตผล ‘ขยะพลาสติก’ ลดกลิ่นและแบคทีเรีย
GC ร่วมต่อยอดโครงการคัดแยกขยะวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปลี่ยนขยะจากขวดพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ ช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และรักษาปอดแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ หากประสบผลสำเร็จจะขยายสู่วัดแห่งอื่นๆ หวังสร้างสังคมและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

บริบทของ “วัด” ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้งบางกระเจ้า พื้นที่สีเขียวหรือปอดแห่งสุดท้ายของคนกรุงเทพฯ

เพราะเป็นวัดที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนที่มีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขี้นเรื่อยๆ ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา วัดจากแดงมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้ซ้ำ เป้าหมายก็เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีขึ้น

ถึงแม้ว่า “วัดจากแดง” จะมีระบบการจัดการขยะที่ดี สามารถเป็นต้นแบบแก่วัดแห่งอื่นๆ ได้ แต่ก็ยังขาดองค์ความรู้ที่จะนำขยะบางประเภท อย่างเช่นพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง จึงได้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำขยะพลาสติกมาถักทอเป็นเส้นใยผลิตเป็นผ้าผืน เพื่อตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่
ทำผลิตภัณฑ์ผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขยะพลาสติกเป็นครั้งแรก โดยจีวร 1 ผืน ทำจากขวดน้ำพลาสติก 15 ขวด ขณะที่ผ้าไตรจีวร ทำจากขวดน้ำ 30 ขวด อีกทั้งยังมีคุณภาพที่ดีด้วยการนำขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ แล้วมาทอรวมกับผ้าฝ้ายออกมาเป็นผ้าผืน นำมาถวายให้ทางวัดตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวรให้ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ผลิตภัณฑ์ผ้าไตรจีวรที่ผลิตออกมายังมีคุณภาพเทียบเท่ากับจีวรเกรดเอ เพราะผสมซิงค์เข้าไปในเส้นใยตั้งแต่ต้นด้วย ช่วยลดกลิ่นและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้พระสงฆ์สวมใส่สบายมากขึ้น

“หลักการรีไซเคิลสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้น โดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องจีวรของพระสงฆ์ในสมัยก่อนนั้นคือให้นำผ้าห่อศพ หรือผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และทาง GC ก็ได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดจากแดง หลวงพ่อท่านบอกว่าบังสุกุลจีวรจริงๆ แล้วแปลว่าเปื้อนฝุ่น นั้นก็คือขวดที่ทิ้งแล้วก็สามารถนำกลับมาแปรรูป
ในเบื้องต้น ทาง GC ใช้ขยะจากโครงการ Upcycling The Ocean มาผลิตเป็นผ้าผืน ความยาว 6,000 หลา ถวายให้แก่วัดจากแดง ซึ่งสามารถตัดเย็บเป็นจีวรได้จำนวน 400 ชุด และผ้าไตรจีวร จำนวน 200 ชุด จากนั้นในระยะต่อไป จะใช้ขยะพลาสติกจากศูนย์คัดแยกขยะของทางวัดเป็นวัตถุดิบในการผลิต หากประสบผลสำเร็จก็อาจขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังวัดแห่งอื่นๆ ต่อไป

จากภาพ

ท่านพระอาจารย์มหาประนอม ธัมมาลังกาโร ห่มผ้าบังสุกุลจีวร ผลิตจากขวดน้ำพลาสติก ดูแลไม่แตกต่างจากผ้าจีวรทั่วไป โปร่ง เบา ห่มสบาย ซักง่ายแห้งไว
ที่มา : Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/


หน้า: 1 [2] 3 4 ... 626