แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 886
32
05 (26/02/66) อภิธรรม ปริจเฉทที่ 9  โดย  พระวรฤทธิ์ โอภาโส

โครงการศึกษาพระอภิธรรม ประจำปี 2565

ปริเฉทที่ 9 วิปัสสนากรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่   26  กุมภาพันธ์   2566

โดย...พระวรฤทธิ์ โอภาโส

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


******************************************************************

สามารถเข้าเรียนอภิธรรมวันอาทิตย์ (เช้า) ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตลอดทั้งปี

ได้ที่...
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3577655520?pwd=NFlTUk1xQzZDTGdHUjlsOUtMU1QyQT09#success


Meeting ID: 357 765 5520

Passcode: 1234

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

33
04 (12/02/66) อภิธรรม ปริจเฉทที่ 9  โดย  พระวรฤทธิ์ โอภาโส

โครงการศึกษาพระอภิธรรม ประจำปี 2565

ปริเฉทที่ 9 วิปัสสนากรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่   12  กุมภาพันธ์   2566

โดย...พระวรฤทธิ์ โอภาโส

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


******************************************************************

สามารถเข้าเรียนอภิธรรมวันอาทิตย์ (เช้า) ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตลอดทั้งปี

ได้ที่...
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3577655520?pwd=NFlTUk1xQzZDTGdHUjlsOUtMU1QyQT09#success


Meeting ID: 357 765 5520

Passcode: 1234

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

34
  คลิกใจให้ธรรม_ อะไรอยู่เบื้องหลัง (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.319 19/02/66ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรมคลิกชม VDO ทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai


35
คลิกใจให้ธรรม อานาปานสติ (พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล) (T.320) 26/02/66

ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม

คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCE7svrdSu8jeu16d9vx54Lg

36วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บรรยายธรรม : เรื่อง วิธีคิด พิชิตสุข

โดย : พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  กทม.

คลิก ===> https://web.facebook.com/siethic/videos/753222616407354/------------------------------------------------------------------------------------------


วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

บรรยายธรรม : วิเวกกับคุณค่าของพรหมจรรย์ (ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง)

โดย : ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกกวโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ


คลิก ===> https://web.facebook.com/siethic/videos/3336918139864871บรรยายธรรม : ดูแลสุขภาวะสังคม กาย ใจ สไตล์พุทธ

โดย : พระมหานภันต์   สนุติภทฺโท

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ


คลิก ตอนที่  1 ===> https://web.facebook.com/tiknapan/videos/911651179978076


คลิก ตอนที่  2 ===> https://web.facebook.com/tiknapan/videos/215960680958524/

------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://web.facebook.com/siethic37กำหนดการวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๐๖.๓๐ น. รับอรุณบุญกิริยา
                  - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถ
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ-ถนนลาดยาง
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสวยอาหารสด ลานหน้าญาณเวศก์ธรรมศาลา
๐๗.๐๐ น. ทานพิธีปุณณมีบูชา
                  - สมาทานศีล ถวายสังฆทาน
                  - สดับสัมโมทนียกถา
                  - กรวดน้ำ รับพร
๑๗.๐๐   บุพภาคแห่งพิธี
                  - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
                  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                  - อาราธนาศีล
                  - ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา  (ถ่ายทอดทางเฟซบุ๊ก และยูทูป)
๑๘.๐๐   พิธีเวียนเทียน
                  - เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
                  - ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
                  - พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถ
                  เสร็จแล้วเป็นจบพิธี
--------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดญาณเวศกวัน
https://web.facebook.com/WatNyanaves.official


38Nyanaves Newsletter 

จดหมายข่าวกิจกรรมของวัดญาณเวศกวัน ประจำเดือน  มีนาคม   ๒๕๖๖


สามารถดูข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใน
===> https://www.watnyanaves.net/th/activity-list

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดญาณเวศกวัน
https://web.facebook.com/WatNyanaves.official


39
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๖

พิธีเปิดกิจกรรมฯ
ในวันที่ ๔ มีนาคม เวลา ๙.๐๐ น.
โดย พระราชวัชรบัณฑิตขอบคุณข้อมูลจาก Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://web.facebook.com/radiobodhiyalai

40ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมหลักสูตรประจำ 2 ปี พ.ศ. 2566**
เปิดรับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมหลักสูตรประจำ 2 ปี
รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
(รับจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน)

เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และฆราวาส เข้าศึกษาพระอภิธรรมหลักสูตรประจำ 2 ปี โดยใช้ “คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับแปลอธิบาย ๙ ปริจเฉท)” “ธัมมสังคณีมาติกา (จำแนกองค์ธรรมของติกมาติกาและทุกมาติกา)” “มหาปัฏฐาน (กุสลติกมาติกา ปัญหาวาระ อนุโลมนัย)” และ “วิสุทธิมัค (สังเขป)” เป็นหลักสูตรการศึกษา รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

         หมายเหตุ: พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี พักในสำนักฯ ส่วนฆราวาส พักนอกสำนักฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18-50 ปี
2. สำเร็จการศึกษาทางโลกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. เป็นผู้ไม่ติดภาระการศึกษาทางโลกและทางธรรมอื่นๆ
4. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง
5. เป็นผู้ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด มีบุหรี่เป็นต้น
6. เป็นผู้มีความตั้งใจในการศึกษาและการปฏิบัติ
7. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักฯ ที่พำนักอยู่


เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัว/บัตรต่างด้าว/หนังสือเดินทาง 2 ชุด
2. สำเนาหนังสือสุทธิ 2 ชุด

ผู้สนใจสมัครได้ที่***
สำนักวิปัสสนา มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
84/1 หมู่ 2  ถ.พุทธมณฑลสาย 5  ต.บางกระทึก อ.สามพราน  จ. นครปฐม 73210
โทรศัพท์: 028894417, 024820044, 0896139333
ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 ถึง 17.00 น.


***หมายเหตุ: สามารถโทรศัพท์ไปลงชื่อสมัครล่วงหน้าก่อนได้ โดยเดินทางไปรายงานตัวที่มูลนิธิฯ ก่อนวันที่อบรมความรู้พื้นฐานก่อนสอบ

วันที่ 29-30 เมษายน 2566  อบรมความรู้พื้นฐานก่อนสอบคัดเลือก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบคัดเลือก***


***หมายเหตุ:  หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกแล้ว รูปใด/ท่านใดสอบคัดเลือกผ่านแล้ว ให้นำเอกสารหลักฐานมาเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ

๒. หนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักที่พำนักอยู่

๓. ใบรับรองแพทย์กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาคต้น          เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

                       ปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ภาคปลาย      เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ===> http://nab.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8?mibextid=Zxz2cZ&fbclid=IwAR2K8BQPDT8q__tUENnjpm-9d7_2mgIVOIhXElb_V8MsTyZ6JdEyiMC9vL4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
https://web.facebook.com/Nabfoundation2523

41
กำหนดการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 62 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนฯ จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 (พองหนอ ยุบหนอ) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

✅ จัดกิจกรรมแบบ ไปเช้า-เย็นกลับ

✅ รับสมัครผู้ปฏิบัติธรรมจำกัด 50 ท่านต่อวัน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

✅ ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องแสดงหลักฐานได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และทำการตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติธรรมทุกครั้ง

ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

• ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติธรรม
https://www.watphomeditation.com/course

• วิธีสมัครปฏิบัติธรรม
https://www.watphomeditation.com/register
———————-

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Website: https://www.watphomeditation.com
Facebook: https://www.facebook.com/watpho.meditation
(สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line: @watpho.meditation (วิปัสสนาวัดพระเชตุพน)
หรือกดลิงค์ https://lin.ee/5I8dpvN
----------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
https://web.facebook.com/watpho.meditation


หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 886