แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 638
46
ธรรมละนิด : ธรรมละนิด : ภพชาติมีจริงไหม?  โดย พระอาจารย์ชยสาโร
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าภพชาติมีจริง?

ผู้ที่ไม่มีญาณระลึกชาติได้ ซึ่งหมายถึงมนุษย์ ๙๙.๙๙๙ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แล้วไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะสรุป หรือว่าเชื่อ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ว่ามีหรือไม่มี ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้ แต่ในขณะเดียวกันความเชื่อในภพชาติก็มีเหตุผลหลายประการ เริ่มตั้งแต่พุทธพจน์หรือพุทธวจน ซึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้ในเกือบทุกพระสูตรหรือว่าปรากฏบ่อยมาก ฉะนั้นในเมื่อเราเป็นพุทธมามกะแล้ว เราก็ต้องพิจารณาว่า ถ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ 

๑. เป็นเรื่องจริง
๒. พระพุทธองค์โกหก (ขออภัยพูดตรงๆ)
๓. พระพุทธเจ้าหลง

ทีนี้ถ้าเราดูจากพระสูตร ดูจากคำสอนในพระไตรปิฎก โอกาสที่พระพุทธเจ้าโกหกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ มันเป็นไปไม่ได้ ผิดวิสัยของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น ๑. จริง ๓. พระพุทธเจ้าเชื่อว่าจริง แต่พระพุทธเจ้าหลง เราเป็นพุทธมามกะ เราคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่หลง ฉะนั้นเราก็ให้น้ำหนักกับพุทธวจน โดยที่เรายอมรับว่า นี่ไม่ใช่การพิสูจน์ เป็นเรื่องของศรัทธา การระลึกชาติของพระอริยเจ้า ผู้ปฏิบัติดีหรือว่าผู้ทรงฌาน ก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาล ก็ต้องใช้หลักเมื่อกี้นี้ว่า

๑. เป็นเรื่องจริง
๒. ท่านโกหก
๓. ท่านหลง

จากที่ดูประวัติของครูบาอาจารย์ นี่เราคิดว่าโอกาสที่จะโกหก จะหลง นี่น้อยมาก ฉะนั้นก็เป็นน้ำหนัก

ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่น่าพิจารณาหรือว่าน่าติดตามก็คือ การเก็บหลักฐานจากเด็กทั่วโลกที่ระลึกชาติได้ ส่วนมากระหว่างอายุ ๒-๓ ขวบ ถึง ๕ ขวบ ในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย นักวิชาการก็ได้เก็บข้อมูลเรื่องนี้ แล้วก็ได้เช็คให้เป็นที่พอใจว่า ไม่มีการหลอกลวง ไม่มีอะไร ได้ ๒,๐๐๐ กว่ารายแล้ว และก็ยังมีคนบางคนที่สะกดจิตแล้วก็ระลึกชาติได้ ฉะนั้นชาวพุทธเราก็จะไม่พูดด้วยความมั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ ในเรื่องที่เรายังไม่เห็นเป็นประสบการณ์ตรง แต่เราเชื่อด้วยเหตุผลอย่างนี้

๑. พุทธวจน
๒. การระลึกชาติของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือผู้ทรงฌาน
๓. การระลึกชาติของเด็กทั่วโลก อายุ ๓-๕ ขวบ
๔. การระลึกชาติสำหรับผู้สะกดจิต

เพราะฉะนั้นเราอาจจะถือว่านี่เป็นคำเสนอ เป็นสมมติฐานของชาวพุทธ แต่ถ้าหากว่ามีสมมติฐานอย่างอื่น เราก็ท้าทาย อย่างเช่นเรื่องของเด็กระลึกชาติ ถ้าไม่จริงแล้วจะอธิบายอย่างไร ฉะนั้นไม่มีทางจะรู้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ได้ แต่อย่างน้อยก็ขอให้เรามีความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล

พระอาจารย์ชยสาโร  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos47
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดย พระอาจารย์ชยสาโร
ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

48
2562.09.01 อิสระจาก  โดย พระอาจารย์ชยสาโร

2562.09.01 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์

โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒


  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

49
2562.08.11 จะ..จะ..ทำ   โดย พระอาจารย์ชยสาโร

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ในวาระปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

50
2562.08.10 เพื่อประโยชน์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร


2562.08.10 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร


2562.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร


พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ในวาระปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
  ขอขอบคุณข้อมูล Youtube  ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

  ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/user/ThawsiSchool/videos

52
พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตณฺหาปจฺจยา อุปาทนํ สมฺภวติ (8/9/2562)


  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2562 

(การเรียนอภิธรรมเพื่อการภาวนา)


  ปริจเฉทที่ 8 วันที่ 8  กันยายน พ.ศ.2562 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ชั้น 3 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

53
พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตณฺหาปจฺจยา อุปาทนํ สมฺภวติ (18/8/2562)


  โครงการศึกษาพระอภิธรรมประจำปี พ.ศ.2562 

(การเรียนอภิธรรมเพื่อการภาวนา)


  ปริจเฉทที่ 8 วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2562 

โดย...พระวรฤทธิ โอภาโส (วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

ณ ชั้น 3 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

54
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) - มฆมาณพ (31/8/2562)

พระทิพากร อริโย - มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 1 คนต้นแบบจิตอาสาผู้ทำความดีด้วยหัวใจ (31/8/2562)

พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ) - มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 2 แทนคุณมารดาบิดา (31/8/2562)

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที - มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 3 เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล (31/8/2562)


พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 4 ทำบุญพื้นฐาน ทำหมุ่บ้านให้รมณีย์ (31/8/2562)


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์(ครรชิต คุณวโร)-มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 5 วาจาสิทธิ์เป็นมิตรกับทุกคน(31/8/2562)

พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์-มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 6 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ปัน(31/8/2562)

พระครูวรวงศ์วีรภัทร ถิรญาโณ - มฆมาณพ กัณฑ์ที่ 7 มฆมาณพกับยุครัตนโกสินทร์ (31/8/2562)


โครงการ...เทศน์มฆมาณพ ปี 2562 (ปีแรก)

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

โดย...สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

56
ในวันศุกร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม "จิตตภาวนา เพื่อการพ้นทุกข์"
*(แบบเช้าไป-เย็นกลับ)

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
*เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก
ตลอดกิจกรรม กรุณาสวมเสื้อขาว

เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา
ใส่บาตร/ถวายภัตตาหารเช้า เวลา 07.30 น.
แสดงธรรม 3 รอบ เวลา 10.30 น. / 13.30 น. / 19.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดอบรมเวลา 15.00 น. ณ ศาลาไตรสิกขา


----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ.509
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

และโปรดแต่งกายสุภาพ
ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

57ลิ้งค์สมัครร่วมอบรมธรรมะสบายๆ

  ===> https://bit.ly/2MR7DsJ

วิสัชนาธรรมกับพระอาจารย์ไพศาล
ที่มา : Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/

58
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา
การเจริญสติปัฏฐานโดยการเคลื่อนไหว 14 จังหวะ
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดย พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ
วัดป่าปาลธรรม จ.กาฬสินธุ์


สวดมนต์ทำวัตรเช้า 9.00 น.
แสดงธรรมและปฏิบัติธรรม 9.30 น. - 15.00 น.
ณ ศาลาไตรสิกขา
----------------------

- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 7ก, 123, ปอ.509
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392

เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพ
ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

59กิจกรรม ธรรมตามอำเภอใจ
กิจกรรมฟังธรรมจากครูบาอาจารย์
ที่จะช่วยให้ใจของท่าน นำสู่การทำสิ่งที่ดีงาม

ฟังธรรมกถาจาก พระเกรก สุปญฺโญ
วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง


วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่
http://activity.watnyanaves.net/

หมายเหตุ : ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเป็นการสมัครในแค่ครั้งนั้นๆเท่านั้น
ผู้สนใจที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไว้แล้ว
สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อุโบสถ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

(หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ ทางวัดขอโอกาสจัดที่นั่งให้ท่านตามความสะดวกและเหมาะสม)

รายชื่อองค์ธรรมกถึกในกิจกรรมธรรมตามอำเภอใจ
๐๘ ธ.ค. ๖๒ พระวิเทศพุทธิคุณ วิ. (เจ้าคุณอมโร) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร


ที่มา : Facebook  วัดญาณเวศกวัน
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 638