แสดงกระทู้

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูกระทู้ทั้งหมดสมาชิกนี้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเห็นเฉพาะกระทู้ในพื้นที่ที่คุณเข้าถึงในขณะนี้


ข้อความ - ยาใจ

หน้า: 1 ... 632 633 [634] 635 636 ... 689
9496


ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ที่ ม.ขอนแก่น


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งสวนสันติธรรม
แสดงพระธรรมเทศนาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และตอบคำถามธรรม ในโครงการ “สร้างพลังสติและปัญญา เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าวิศวกรรม”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9497


คำโปรย
หนังสือ สี่หน้าที่ของสตรีไทย เป็นการรวบรวมลิขิตข้อธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย โดยพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตามอุเทศแห่งพระราชดำรัส ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้ทรงสถาปนาวันสตรีไทย ซึ่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นอกจากนั้นยังนำข้อธรรมทั่วไปเพื่อความดีงามของชีวิตครองเรือน จากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต สำหรับใช้เป็นเครื่องตรวจสอบตนเองให้เกิดความมั่นใจในความเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์
 
ที่มา จาก การประพันธ์  
ข้อมูลพัฒนาการ พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๕๕) - โครงการ “๓ ทศวรรษ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมใจเป็นหนึ่ง เทอดไท้ด้วยใจภักดิ์” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปี วัน คลิ๊ก => http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/four_duties_of_thai_women.pdfที่มา :   http://www.watnyanaves.net/

9498


รวมเล่มมาจาก - ก้าวไปในบุญ
- ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
 
พิมพ์ครั้งแรก ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕คลิ๊ก => http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/good_or_bad_actions_heaven_or_hell_-_its_your_choice.pdf


ที่มา : http://www.watnyanaves.net

9500


คำปรารภ
น้ำใจเมื่อเกิดขึ้นกับใคร ไม่เพียงนำความชุ่มเย็นสู่บุคคลผู้นั้น หากยังช่วยประสานใจผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้าม จิตใจที่แห้งผาก ย่อมสร้างความเร่าร้อนแก่เจ้าตัว อีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งความร้าวฉานและวิวาทบาดหมางระหว่างผู้คน

จิตใจของเราทุกคนย่อมโหยหาความสงบเย็น เช่นเดียวกับร่างกายที่ขาดน้ำไม่ได้ ความสุขชนิดใดก็สู้ความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้ แม้นมีเงินมากมาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งเสพ ยศศักดิ์อัครฐานสูงส่ง แต่หากปราศจากซึ่งความสงบจิตเย็นใจแล้ว ชีวิตก็เสมือนว่างเปล่าและไร้ค่า ครั้นจะตามล่าหาความสงบเย็นจนสุดขอบฟ้าก็ไม่มีวันหาพบ เพราะแท้จริงแล้วความสงบเย็นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ที่ผู้คนมักจะมองข้ามไป

ต้นไม้ไพรพฤกษ์ที่หยั่งรากลึกย่อมสัมผัสความชุ่มเย็นของน้ำใต้ดินฉันใด จิตใจที่หยั่งลึกเท่านั้นจึงจะพบความสงบเย็นที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้สดใส เพิ่มพูนน้ำใจให้เกิดเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น ขณะเดียวกันยิ่งช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มากเท่าใด ความเห็นแก่ตัวและความแข็งกระด้างก็ยิ่งน้อยลงมากเท่านั้น เหมือนชั้นหินใต้ดินที่อ่อนตัว ช่วยให้จิตใจหยั่งลึกขึ้นจนถึงความสุขชั้นในที่ประเสริฐ เป็นสุขที่บำรุงใจให้ใสเย็นอยู่เสมอและเกิดพลังที่จะทำความดีไม่หยุดหย่อน

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้พบน้ำใสใจเย็นอันเป็นความสุขอย่างง่าย ๆ ที่ไม่ได้แยกขาดจากชีวิตประจำวัน ข้อเขียนทั้ง ๓๐ ชิ้นนั้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นงานเขียนของ “ภาวัน”ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ส่วนที่สองนั้นคัดสรรจาก “คำปรารภ” ในหนังสือของพระไพศาล วิสาโล โดยมีการล้อมกรอบเพื่อให้แยกจากส่วนแรก โดยเรียงสลับกันทีละบทตลอดทั้งเล่ม เพื่อเสริมเนื้อหาของกันและกัน

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ โดยคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ เป็นบรรณาธิการคัดเลือกต้นฉบับ และคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ ช่วยดำเนินการตีพิมพ์จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม ขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วิสาโล
“ภาวัน”
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

9502


"เพราะรู้ว่าแม่รักและห่วงใย
ลูกจึงสำนึกพระคุณ
ขอตอบแทนที่เกื้อหนุน
ด้วยไออุ่นแห่งคำว่า รักแม่"อนุโมทนาธรรมทานโดย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
http://www.lc2u.org/th/index.php
คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/7110/ที่มา : http://www.ebooks.in.th

9503พระพุทธบารมีในอดีต
โดย อ.วศิน อินทสระ


ท่าน อ.วศิน อินทสระ ได้เขียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้า ในชาติต่างๆ ในแต่ละชาติ
ที่พระพุทธองค์ได้เกิดมา
ก็จะมีการบำเพ็ญบารมีในเรื่องต่างๆ มาตลอด
แต่จะมีบางชาติที่จะเน้นหนักเป็นบางเรื่อง
หรือที่เรารู้จักกันว่า ทศชาติ ทศบารมี
ท่านได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
เข้าไปไว้ในเรื่องราวแต่ละชาติของพระพุทธองค์ด้วย
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/buddhabaramee.pdf
ที่มา : ชมรมกัลยาณธรรม

9504
ธรรมกถาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ( ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน


550802_ทางสายกลางกับคุณค่าแห่งกาลเวลา ธรรมกถาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-37คลิ๊ก => https://skydrive.live.com/?cid=8030057FF58E9060&id=8030057FF58E9060%213390&sc=documents9506กายคตาสติ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


พระพุทธองค์ทรงตรัสถึง กายคตาสติ ว่า
หากทำให้มากแล้ว จะมีผลมา มีอานิสงส์มาก
และทรงตรัสสอนถึงการทำกายคตาสติ 18 วิธี
ซึ่ง อ. สุภีร์ ได้นำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
พร้อมทั้งแนะนำว่า ผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ สมาธิยังไม่มากพอ
ก็ควรใช้ฐานกายนี้เป็นเจ้าเรือน ให้สติมาเกาะอยู่
เพราะฐานกายนี้ใหญ่ หนักแน่น มองเห็นง่าย
ทำให้สติไม่ล่องลอยไปไกล
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)


คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/kayanakasti.pdf

9507ปฏิบัติตามลำดับ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


สมาธิ เป็นธรรมะตัวกลางในการที่จะทำให้เราเกิดปัญญา
แต่ไม่ใช่ว่า มาเริ่มต้น ก็ทำสมาธิเลย
อ. สุภีร์สรุปจากพระไตรปิฎกได้ว่า
มีอยู ๕ ขั้นตอน ในการที่จะทำให้เรามีสัมมาสมาธิได้ดี
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/patibat.pdf

9508มองมุมวิปัสสนา
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน
วิปัสสนา คือการฝึกให้เกิดปัญญา ยอมรับความจริงเหล่านี้
สัตว์ทั้งหลายย่อมไหลไปตามกระแสตัณหา
มีสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกั้นและถอดถอนกระแสนั้น
อ.สุภีร์ได้มาชี้ให้เห็นความเป็้นจริง
และจุดมุ่งหมายในการทำวิปัสสนา
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/MongMoomVipassana.pdf

9509อานาปานสติ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ อานาปานสติ ว่า
ผู้ใดฝึกได้มาก   ย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์
ซึ่งจะทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
และถึงพร้อมด้วยวิชชาและวิมุตติในที่สุด
อ.ุสุภีร์   ได้อธิบายถึง อานาปานสติ อย่างละเอียด
ทำให้เข้าใจถึงวิธีและอานิสงส์ของการทำอานาปานสติ
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/Anapanasti.pdf9510พระพุทธบารมีในอดีต
โดย อ.วศิน อินทสระ


ท่าน อ.วศิน อินทสระ ได้เขียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้า ในชาติต่างๆ ในแต่ละชาติ
ที่พระพุทธองค์ได้เกิดมา
ก็จะมีการบำเพ็ญบารมีในเรื่องต่างๆ มาตลอด
แต่จะมีบางชาติที่จะเน้นหนักเป็นบางเรื่อง
หรือที่เรารู้จักกันว่า ทศชาติ ทศบารมี
ท่านได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
เข้าไปไว้ในเรื่องราวแต่ละชาติของพระพุทธองค์ด้วย
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/buddhabaramee.pdf
หน้า: 1 ... 632 633 [634] 635 636 ... 689