กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
1043.ธรรมสถานว่องวานิช (ตอน1) 13-5-66.

1045.เรื่องของพระรัตนตรัย 12-5-66

1047.ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 11-5-66.

1048.อิริยาบถย่อยและเดินจงกรม 11-5-66.

1049.ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ11-5-66.

1044.ธรรมสถานว่องวานิช(ตอนจบ) 13-5-66.


คลิกชม VDO ทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3/videos


ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
https://www.youtube.com/c/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3/videos2
12 HD (28/05/66) อภิธรรม ปริจเฉทที่ 9  โดย  พระวรฤทธิ์ โอภาโส

โครงการศึกษาพระอภิธรรม ประจำปี 2566

ปริเฉทที่ 9 วิปัสสนากรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่    28  พฤษภาคม  2566 

โดย...พระวรฤทธิ์ โอภาโส

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


******************************************************************

สามารถเข้าเรียนอภิธรรมวันอาทิตย์ (เช้า) ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตลอดทั้งปี

ได้ที่...
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3577655520?pwd=NFlTUk1xQzZDTGdHUjlsOUtMU1QyQT09#success


Meeting ID: 357 765 5520

Passcode: 1234

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
3
11 (14/05/66) อภิธรรม ปริจเฉทที่ 9  โดย  พระวรฤทธิ์ โอภาโส

โครงการศึกษาพระอภิธรรม ประจำปี 2566

ปริเฉทที่ 9 วิปัสสนากรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่    14  พฤษภาคม  2566 

โดย...พระวรฤทธิ์ โอภาโส

ณ ห้องสารนาถ ชั้น 3  อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


******************************************************************

สามารถเข้าเรียนอภิธรรมวันอาทิตย์ (เช้า) ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส ตลอดทั้งปี

ได้ที่...
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/3577655520?pwd=NFlTUk1xQzZDTGdHUjlsOUtMU1QyQT09#success


Meeting ID: 357 765 5520

Passcode: 1234

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
4
ตอนที่ ๓๙ นามกัณฑ์ ๒.๘   อัพพยศัพท์  ๐๖

คลิกชมได้ที่ Facebook ===> https://web.facebook.com/Viharnthum/videos/773890144274611/


5
ตอนที่ ๓๘ นามกัณฑ์ ๒.๘   อัพพยศัพท์  ๐๕

คลิกชมได้ที่ Facebook ===> https://web.facebook.com/Viharnthum/videos/796234115440547/


6
ตอนที่ ๓๗ นามกัณฑ์ ๒.๘   อัพพยศัพท์  ๐๔

คลิกชมได้ที่ Facebook ===> https://web.facebook.com/Viharnthum/videos/144465655306555/


7
ตอนที่ ๓๖ นามกัณฑ์ ๒.๘   อัพพยศัพท์  ๐๓

คลิกชมได้ที่ Facebook ===> https://web.facebook.com/Viharnthum/videos/806993227293381/


8
ตอนที่ ๓๕ นามกัณฑ์ ๒.๘   อัพพยศัพท์  ๐๒

คลิกชมได้ที่ Facebook ===> https://web.facebook.com/Viharnthum/videos/1892461701125477/


9
บทความธรรม / ☆ เพียรที่ถูกต้อง ☆ - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« กระทู้ล่าสุด โดย ยาใจ เมื่อ มิถุนายน 05, 2023, 06:34:41 pm »  เพียรที่ถูกต้อง

“วิริยะ” มีความเพียร
เพียรในที่นี้ ไม่ใช่ว่า..นั่งนาน! เดินนาน!

เพียร คือ

1. กุศลอะไรที่ยังไม่เกิด.. ให้เกิดขึ้นมา

2. กุศลอะไรที่เกิดแล้ว.. รักษาเอาไว้

3. อกุศลอะไรที่มีอยู่.. ละไป

4. อกุศลอะไรที่ละได้แล้ว.. ระวัง! อย่าให้เกิดอีก


สรุปง่ายๆ คือ
"ทำกุศลให้เกิด ทำอกุศลให้หายไป"เพียร.. อย่างนี้!
จึงจะเรียกว่า.. เพียรที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นมา
แล้วรู้ทัน! กิเลสจะดับให้ดู!!
นี่คือ ได้ความเพียรแล้ว
ในขณะที่ได้ความเพียรแล้ว
มีการเจริญสติด้วย

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ณ บ้านจิตสบาย
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลิงค์ : ===> https://youtu.be/hWLBV0pl1Y0


☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ -----------------------------------☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Facebook Nimmalo.com
https://web.facebook.com/nimmalo
10คติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันที่ มิถุนายนนี้ ความว่า “ดิถีวิสาขบูชา คล้ายดีถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ควรที่พุทธบริษัททั้งหลาย จักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจ กระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ

วันวิสาขบูชา เป็นเหตุช่วยเตือนใจให้พุทธบริษัท น้อมระลึกถึง "พระพุทธคุณ" ซึ่งประมวลสรุปลงได้สามประการ ได้แก่

๑. พระปัญญาคุณ พระพุทธเจ้า ทรงพระญาณหยั่งรู้การเกิด และการตายของสัตว์โลก รู้การหลุดพ้นจากกิเลส และทรงค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ ๔ ประการ คือ รู้ทุกข์ รู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ รู้ความดับทุกข์ และรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์,

๒. พระบริสุทธิคุณ พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโมกขธรรม ทรงหลุดพ้นจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ และความหลง อันเป็นเครื่องเศร้าหมองได้อย่างสะอาดหมดจดสิ้นเชิง

๓. พระมหากรุณาคุณ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้แจ้งธรรมตามที่พระองค์ตรัสรู้ โดยพระพุทธประสงค์ให้หมู่สัตว์หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ เป็นเวลาเนิ่นถึง ๔๕ ปี ตราบกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เมื่อสาธุชนได้ตระหนักซาบซึ้งถึงพระพุทธคุณทั้งสามประการดั่งนี้แล้ว จึงพึงบูชาพระพุทธคุณ โดยการอุทิศชีวิตพากเพียรศึกษา และอบรมพัฒนาตนเองให้เฉลียวฉลาดในทางธรรม หมั่นฝึกฝนรักษากายจริยา วจีจริยา และมโนจริยา ให้มั่นคงอยู่ในธรรมสุจริต มีดวงจิตเอิบอาบด้วยความกรุณา แผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายโดยเสมอหน้า จัดเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย อันจักนำมาซึ่งความรุ่งเรืองไพศาลแห่งพระบวรพุทธศาสนาสืบไป

จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา. ขอพระสัทธรรมจงดํารงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนาน และขอสาธุชนทั้งหลาย จงมีความเคารพในพระธรรมนั้น เทอญ.”

ที่มา  ===>  https://www.thansettakij.com/news/royal/566994


หน้า: [1] 2 3 ... 10