กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
มีกิเสลแล้วรู้ทัน โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล


สงครามภายใน ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล


620420 ภัย3 ธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล


  ขอขอบคุณข้อมูล : Youtube nimmalo channel
https://www.youtube.com/channel/UChOygI9mficp96UI_Gqyydg
2
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - แนะนำหลักการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้น (28/3/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ -โกลาหลของคนวิวาห์และคนวิวาท (28/3/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ความสุขจะเกิด เริ่มต้นที่การให้ (29/3/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - ธรรมะที่ฟูมฟัก รักกันมาแต่ก่อนกาล (31/3/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - บริหารชีวิตอย่างมีความสุข (1/4/2562)


อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ - เรื่อง โอวาทปิดกรรมฐาน (1/4/2562)  โครงการ....อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

  วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2562   

โดย...อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ

ณ ห้องกุสินครา ชั้น 4 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
3หมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน” นี้ เป็นหนังสืออธิบายความหมาย องค์ธรรม และเนื้อความของบทพยัญชนะในบาลีอุทเทสแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเป็นหลัก นำมาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาลีต่าง ๆ โดยละเอียด เพราะการจะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ชัดเจนและการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์นั้น หากได้เข้าใจบาลีอุทเทสดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้มาก นอกจากการอธิบายตามแนวอรรถกถาแล้ว ผู้เขียนได้รวบรวมคำอธิบายตามแนวคัมภีร์เนตติปกรณ์มานำเสนอไว้ด้วย

นอกจากนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ยังมีคำอธิบายเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าไว้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจบ้างพอสมควร จึงได้นำมาพิมพ์รวมกันไว้ คือ พระคาถาที่ ๑ ยมกวรรค พระคาถาที่ ๑ โอวาทปาติโมกข์ และการจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ รวมแล้วหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอยู่ ๔ เรื่อง แต่ตั้งชื่อตามเรื่องที่มีเนื้อหามากกว่า

ขออนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้เขียน ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com


  Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=9889
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
4
   
ศีล_สมาธิ_ปัญญา

โดย อ. วศิน อินทสระ
  ดาวน์โหลด  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm5
   
ศีล_สมาธิ_ปัญญา

โดย อ. วศิน อินทสระ
  ดาวน์โหลด  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm6
คติธรรม-คำกลอน / * รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« กระทู้ล่าสุด โดย ยาใจ เมื่อ ????¹ 10, 2019, 09:05:03 PM »
ที่มา : Facebook Nimmalo.com
https://www.facebook.com/nimmalo/
7
คติธรรม-คำกลอน / * รวม * คติธรรม - พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
« กระทู้ล่าสุด โดย ยาใจ เมื่อ ????¹ 10, 2019, 09:04:21 PM »
8


ที่มา : Facebook ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
9  ติดต่อสอบถาม 087-0829707 , 087-0829708
 
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook  www.facebook.com/suratthanadharm
10
คติธรรม-คำกลอน / จิตประภัสสร - พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
« กระทู้ล่าสุด โดย ยาใจ เมื่อ ????¹ 10, 2019, 08:30:18 PM »

  จิตประภัสสร 


ดวงอาทิตย์นั้นสุกสว่างตลอดเวลา แต่สาเหตุที่อากาศมืดครึ้ม มิใช่เพราะอาทิตย์อับแสง หากเป็นเพราะมีเมฆมาบดบัง แต่ก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเมฆเลือนหาย ความสว่างกระจ่างตาก็ปรากฏ ในทำนองเดียวกัน ไม่มีสุริยุปราคาครั้งใดยืนยาวเลย แม้ความมืดดูเหมือนจะกลืนกินอาทิตย์ทั้งดวง แต่แท้จริงดวงอาทิตย์ยังส่องสว่างดังเดิม เป็นแต่สายตาของเราต่างหากที่ถูกดวงจันทร์บดบัง

จิตของเราก็เช่นกัน สุกสว่างประภัสสรอยู่ตลอด แต่ที่ดูเหมือนเศร้าหมองนั้นเป็นเพราะมีกิเลสมาบดบัง เมื่อกิเลสจรหายไป ความแจ่มกระจ่างก็กลับมา กิเลสนั้นหาได้อยู่ประจำจิต หรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตไม่ แม้มันจะเกิดกับจิตก็ตาม เฉกเช่นเปลวไฟที่เกิดกับเนื้อไม้ แต่หาได้แฝงอยู่ในเนื้อไม้ไม่

เมฆเลือนหายเพราะแรงลมฉันใด กิเลสเลือนหายก็เพราะความตื่นรู้ เมื่อมีสติเกิดขึ้น ความหลงลืมก็หายไป พร้อมกับ“ตัวกู”ที่ถูกปรุงเพราะความหลง กิเลสจึงไม่มีที่ตั้ง ไม่สามารถบดบังหรือเคลือบคลุมจิตได้อีกต่อไป

เมื่อจิตหมองมัว ไม่ต้องทำอะไรกับจิต เพราะจิตสว่างไสวใสเย็นอยู่แล้ว กับกิเลสก็เช่นกัน ไม่ต้องทำอะไรกับมัน แค่มีสติรู้ตัว กิเลสก็หายไป เช่นเดียวกับความมืดที่ปลาสนาการไปทันทีที่ต้องแสงสว่าง

ยามชีวิตตกอับ จิตใจ เต็มไปด้วยความทุกข์ ราวกับดาวอับแสง พึงระลึกไว้เสมอว่าความมืดมัวนั้นเป็นของชั่วคราว ไม่นานชีวิตและจิตใจก็จะกลับเป็นปกติ เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกทดท้อเพราะความดีของเราไม่เป็นที่รับรู้ของผู้คน ขอให้มั่นใจว่าแม้บางคนจะมองไม่เห็น แต่ยังมีอีกมากมายที่เห็นประกายแห่งความดีของเรา เฉกเช่นผู้คนส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกดวงจันทร์บดบังจนมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ยามเกิดสุริยุปราคา แต่ในสายตาของผู้คนค่อนโลก ดวงอาทิตย์ยังเจิดจ้าไม่แปรเปลี่ยน


พระไพศาล วิสาโล

  ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Facebook วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ
https://www.facebook.com/Zensukato/
หน้า: [1] 2 3 ... 10