กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
2
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ "อสาธารณญาณ 6 ประการ (1)" (18 กุมภาพันธ์ 2561)
อาจารย์ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ "อสาธารณญาณ 6 ประการ (2)" (18 กุมภาพันธ์ 2561)
   โครงการศีกษาพระสุตตันตปิฎก ปี 2561 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

โดย อาจารย์ประเสริฐ  ตั้งอุดมเลิศ

ณ ห้องสาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2  อาคารว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/user/ybat1/videos3
พระอาจารย์มานพ อุปสโม บ้านจิตสบาย - 610107พระอาจารย์มานพ อุปสโม

จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ เขาดิน หนองแสง จ.จันทบุรี

แสดงธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 7 มกราคม 2561
*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html
4
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) -บ้านจิตสบาย 610211พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

แสดงพระธรรมเทศนา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ บ้านจิตสบาย*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html
5
พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์(ครรชิต คุณวโร) หลักการปฏิบัติกรรมฐาน ครั้งที่ 13 บ้านจิตสบาย-610106
พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์(ครรชิต คุณวโร) หลักการปฏิบัติกรรมฐาน ครั้งที่ 13

ณ บ้านจิตสบาย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html
6
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล บ้านจิตสบาย 610128พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม

ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html

7
พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) แสดงพระธรรมเทศนา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561   ณ บ้านจิตสบาย
พระครูโอภาสวุฒิกร(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) จาก วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา แสดงธรรม

ณ บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html
8กิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑


  กำหนดการ 

๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

13.00 น. พิธีรับศีล ๘ และรับโอวาท


  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (สวดสรภัญญะ)

09.30 น. ฟังธรรมเรื่อง “ความสำคัญของวันมาฆบูชา ”

13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย “ หัวใจพระพุทธศาสนา ” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

18.30 น. ฟังเทศนาเรื่อง โอวาทปาติโมกข์

19.30 น. เวียนเทียนรอบพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

06.00 น. ลาศีล ๘

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-462 5928,  02-464 1122

วัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอย ๑๐ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : เว็บไซต์วัดจากแดง  http://www.watchakdaeng.com/

http://www.watchakdaeng.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-27-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-1-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2-5334/
9
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรม สวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ศาลาไตรสิกข
----------------------
และ เวลา 13.30 – 15.30 น.
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม
ในหัวข้อ พรหมจรรย์ ตอนที่ 77
โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ณ ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม
----------------------
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพ
ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/
หน้า: [1] 2 3 ... 10