กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

ที่มา : Facebook Theerayuth Vecharoenying
https://www.facebook.com/theerayuthv
2  ของมีค่า...ไม่มีราคา 


ของมีค่า...มักไม่ค่อย...มีราคา

ไม่ต้องหา...ไม่ต้องซื้อ...ก็มีให้

อากาศนั้น...มีค่ายิ่ง...ต่อใครใคร

ทุกเพศวัย...สัตว์น้อยใหญ่...ได้มาฟรี


พุทธธรรม...นั้นเป็นธรรม...อันล้ำค่า

ไร้ราคา...ไร้เงินตรา...ได้ทุกที่

ธรรมนำสุข...ทุกทิวา...และราตรี

ชีวิตนี้...เดินตามธรรม...คำสอนเอยธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่มา : Facebook Theerayuth Vecharoenying
https://www.facebook.com/theerayuthv
4

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย และฝึกจิตภาวนา

ในงาน “ปลุกพระในใจ...เสกให้ถึงธรรม”

วันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

ณ วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Yuth Vecharoenying
https://www.facebook.com/yuth.vecharoenying
5วันแม่ 

วันแม่นั้น...ใช่มีเพียง...แค่วันนี้
ใช่วันที่...มีใครมอบ...ดอกไม้หอม
ใช่เป็นวัน...ที่ลูกหลาน...พร้อมยินยอม
มานอบน้อม...ล้อมหน้าหลัง...ฟังดูดี

แท้ที่จริง...ทุกวัน...เป็นวันแม่
วันเหลียวแล...ให้ท่าน...นั้นสุขศรี
ทั้งกายใจ...ทำไป...ด้วยภักดี
เพื่อเป็นที่...พึ่งพิง...สิ่งบั้นปลาย

ท่านเลี้ยงเรา...เราเลี้ยงท่าน...นั้นสิ่งถูก
ให้เร่งปลูก...จิตแทนคุณ...ก่อนจะสาย
อย่าทำตัว...ลืมตน...จนน่าอาย
ทำแหนงหน่าย...ร้ายกับท่าน...นั้นไม่ควร

วันที่ท่าน...อยู่กับเรา...นั้นไม่มาก
ยามท่านจาก...อย่ามาร้อง...ทำโหยหวน
เมื่อท่านอยู่...รู้เอาใจ...ใช่ยียวน
เวลาล้วน...ทวนไม่กลับ...ลาลับไป

ท่านเลี้ยงเรา...ให้เติบใหญ่...ใคร่ครวญคิด
แม้ชีวิต...คิดให้ได้...อย่าสงสัย
จะเหนื่อยยาก...ลำบาก...สักปานใด
ไม่แหนงหน่าย...ให้แต่สุข...ทุกคืนวัน

แม่จ๋าแม่...ใครรักแท้...เท่าแม่รัก
ลูกประจักษ์...รักจากแม่...ไม่แปรผัน
จะดูแล...ให้แม่สุข...ทุกคืนวัน
จนถึงวัน...แม่ลาลับ...ไม่กลับเอย

คิดถึงแม่ และรักแม่สุดหัวใจ
ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๑๒ สิงหาคม

ที่มา : Facebook Theerayuth Vecharoenying
https://www.facebook.com/theerayuthv
6
ไร้มีเป็น 

เมื่อไม่เป็น...สิ่งใดใด...ก็ไม่ทุกข์

ไม่มีสุข...ไม่มีทุกข์...ให้ยึดถือ

ไม่มีเรา...ไม่มีเขา...เป็นอยู่คือ

หมดยึดถือ...เป็นสิ่งใด...ไร้ทุกข์เอย


ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่มา : Facebook Theerayuth Vecharoenying
https://www.facebook.com/theerayuthv
7
                       

คลิกดาวน์โหลดได้ที่ ===> http://book.watnyanaves.net/
ที่มา : เว็บไซต์ วัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net/th/home

8
01. กิจกรรมอาสาฬหบูชา 27-7-61


229. วิปัสสนาภูมิตอนตาหู 25-7-61


230. วิปัสสนาภูมิตอนจมูกลิ้นกายใจ 26-7-61


231. ตอนปรารภความเพียร 27-7-61ที่มา : Youtube พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
https://www.youtube.com/channel/UC5CHCmmfw4s7X9VosizlkYw
9
หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ  วัดสวนสันติธรรม
 
 วันที่   3 - 24  มิถุนายน   2561
ทำดี ละชั่ว พัฒนาจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610603A ซีดี ๗๖)

ไม่บรรลุมรรคผล เพราะเราไม่เอา :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610603B ซีดี ๗๖)

ภาวนาให้เต็มฝีมือ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610609A ซีดี ๗๖)

เส้นทางของคนต้องอดทน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610609B ซีดี ๗๖)

วิธีเจริญปัญญาของนักดูจิต :: ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610610 ซีดี ๗๖)

กุญแจไขความลับของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610616A ซีดี ๗๖)

เจริญเมตตาไว้ ศีลมาทุกข้อ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610616B ซีดี ๗๖)
เรียนแล้วไม่ภาวนา กิเลสไม่กระเทือน :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610617A ซีดี ๗๗)
พระธรรมวินัยงดงาม :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610617B ซีดี ๗๗)
น้ำขึ้นให้รีบตัก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610623A ซีดี ๗๗)
ทุกข์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610624A ซีดี ๗๗)หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงธรรม  ณ  วัดสวนสันติธรรม

วันที่   3 - 24   มิถุนายน   พ.ศ. 2561


ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง 
เว็บไซต์ทางการ: www.dhamma.com
Facebook Page: fb.com/dhammateachings
Instagram: instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom
10
พระวรฤทธิ์ โอภาโส - ปริจเฉทที่ 5 เรื่อง วจีกรรม 4  (ภาคเรียนที่ 3/42 (23/7/2561)

พระวรฤทธิ์ โอภาโส-ปริจเฉทที่ 5 เรื่อง  มโนกรรม 3  (ภาคเรียนที่ 3/43)(4/8/2561)
  โครงการ ศึกษาพระอภิธรรม ปี 2561 (ภาคเรียนที่ 3) 

โดย พระวรฤทธิ์ โอภาโส (วันเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กทม.)

(วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561) , (วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561)

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.30-11.30 น

ณ ชั้น 3 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
หน้า: [1] 2 3 ... 10