กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
3
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงพระธรรมเทศนา วันที่  9  กันยายน  2561 ณ บ้านจิตสบาย
 
พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

แสดงพระธรรมเทศนา

อาทิตย์ที่  9  กันยายน  2561

ณ บ้านจิตสบาย*--------------------------------------------------------------------*

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์บ้านจิตสบาย http://www.jitsabuy.com/videos.html
4
พระอาจารย์มานพ อุปสโม บ้านจิตสบาย - 610902 - โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่ 5
พระอาจารย์มานพ อุปสโม

จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ เขาดิน หนองแสง จ.จันทบุรี

แสดงธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย

วันที่ 9 กันยายน 2561
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์บ้านจิตสบาย

  http://www.jitsabuy.com/videos.html
5ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรม สวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี
เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ศาลาไตรสิกขา
----------------------
และ เวลา 13.30 – 15.30 น.
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรม
ในหัวข้อ พรหมจรรย์ ตอนที่ 85
โดยอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
ณ ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม
----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/
6เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ“จิตตภาวนา เพื่อการพ้นทุกข์” แบบค้างคืน .ในวันศุกร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 2 คืน 3 วัน)

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต จากวัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

สมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้น โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ปิดรับสมัครวันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 12.00 น.(รับจำนวน 40 คน)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดในวันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 12.00 น.

ผู้มีรายชื่อต้องยืนยันการเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 ทางออนไลน์เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ต้องการสมัครคลิกที่นี่ >> https://goo.gl/forms/mGSDg5wKyuLAQYxD3


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ“จิตตภาวนา เพื่อการพ้นทุกข์” แบบค้างคืน ศุกร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 2 คืน 3 วัน)

สอนโดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต จากวัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

สมัครได้ทางออนไลน์ ปิดรับสมัครวันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดในวันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 12.00 น.
ผู้มีรายชื่อต้องยืนยันการเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. - 7 พ.ย. 2561 ทางออนไลน์เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ต้องการสมัครคลิกที่นี่ >> https://goo.gl/forms/mGSDg5wKyuLAQYxD3ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/

7ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ.อยุธยา สาขาที่ 20 วัดหนองป่าพง

รับบาตร 07.30 น.
แสดงธรรม 10.30 - 11.30 ณ ศาลาไตรสิกขา

----------------------
- บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 123, ปอ.พ.79
ติดต่อสอบถาม 02-448-3392
เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
ไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
และโปรดแต่งกายสุภาพ

ที่มา : Facebook บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
https://www.facebook.com/baanjitsabuy/
8ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม โดย
พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

แผนที่ bit.ly/mapbia
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าที่มา : Facebook  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives
https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/
9
กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

เยียวยาใจให้หายโกรธ

เปลี่ยนด้อยเป็นเด่น


เตรียมตัวพร้อมตาย


คุณค่าและความหมายของวันสวรรคต


มองให้ดี ทุกข์มีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์สติมาสมาธิเกิดความสงบอันประเสริฐ

บุญที่ถูกละเลย


มองตนก่อนโทษคนอื่นทุกข์เพราะความคาดหวัง


บุญใหญ่ที่ไม่ต้องใช้เงิน


มองไม่เป็น เห็นแต่ทุกช์ที่มา : Facebook วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ
https://www.facebook.com/Zensukato/
10

ที่มา : Facebook ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
https://www.facebook.com/visalo/
หน้า: [1] 2 3 ... 10