ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือใหม่ ชมรมกัลยาณธรรม *ล่าสุด*  (อ่าน 70244 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๓๗

" รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฏก "


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_37.pdf


ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๓๗


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm
ที่มา : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 26, 2018, 11:37:20 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสติปัฏฐาน ๔

โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)


  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/Satipattarn4.pdf

ที่มา : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 26, 2018, 11:43:55 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๓๘

"  ก้าวไปในบุญ "


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_38.pdf


ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๓๘


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm
ที่มา : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 26, 2018, 03:50:53 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด" พุทธวจน "

ผลงานเขียน ของ ท่านพระญาณติโลกเถระ
 
รวมรวม ชำระ คำแปลโดย พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ


วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/Puttawajana2010.pdf

ที่มา : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 26, 2018, 11:47:54 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๓๙

"  ผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม ๑ "


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_39.pdf


ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๓๙


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 12, 2018, 02:42:01 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๔๐

"  ผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม ๒ "


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_40.pdf


ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๔๐


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2019, 11:03:54 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด   
สืบสานพระราชปณิธาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
  คลิกดาวน์โหลด ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf[/size]
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 30, 2019, 02:08:59 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดภาวนา ไม่เลิกไม่ละ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/PawanaMailerk.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 21, 2018, 02:30:07 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดอนัตตา_บังคับบัญชาไม่ได้
โดย ภิกษุรูปหนึ่ง

มาทำความเข้าใจให้แจ่งแจ้งทุกแง่มุม กับ “อนัตตตา”
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 07, 2019, 03:23:52 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด

   คลิก ===>  http://www.kanlayanatam.com/ebook/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C4.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 07, 2019, 03:24:26 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


เชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๔๑

"  คุณธรรมนำความรู้  "


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_41.pdf


ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๔๑


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 12, 2019, 08:12:11 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด   
ลำดับแห่งการพ้นทุกข์

พระอาจารย์ ครรชิต อกิญจโนคลิก ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/LamdabPontook.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 18, 2019, 06:12:21 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


เชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๔๒

"  ส่งเสริม  ธรรมฉันทะ  ลด  ละ  ตัณหา " 


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_42.pdf

ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๔๒


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 14, 2019, 07:15:38 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


เชิญอ่านออนไลน์ วารสารโพธิยาลัย เล่มที่ ๔๓

"  อัปปมาพธรรม " 


  ===> http://www.kanlayanatam.com/book/podhiyalai_43.pdf

ขอเชิญอ่านย้อนหลังทุกฉบับ ได้ทางเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โพธิยาลัย เล่ม ๑-๔๓


  ===> http://www.kanlayanatam.com/podhiyalai.htm  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 29, 2019, 01:51:46 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด
อนัตาแห่งธรรม

โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
  ดาวน์โหลด  ===> http://www.kanlayanatam.com/ebook/Rnatta.pdf  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/tammabook.htm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 19, 2019, 05:09:37 PM โดย ยาใจ »