ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO * รวม * บรรยายธรรม โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  (อ่าน 57571 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 1 คัมภีร์ปัฏฐาน 1สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 2 คัมภีร์ปัฏฐาน 2สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 3 คัมภีร์ปัฏฐาน 3สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 4 คัมภีร์ปัฏฐาน 4สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 5 คัมภีร์ปัฏฐาน


สาธยายพระอภิธรรมปิฎก ตอนที่ 1- 5 คัมภีร์ปัฏฐาน

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ


ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด
ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2015, 07:04:07 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2015, 07:05:30 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2015, 07:25:15 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ


ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด
ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2015, 07:26:42 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียดขอเชิญชม VDO  เรื่อง " ทานบารมี "
โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

บรรยายในงาน เสริมมงคลชีวิตประสิทธพรปีใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม 2557-1 มกราคม 2558
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2015, 07:23:44 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
พิธีทอดผ้าป่า ซื้อที่ดินวัดจากแดง
และ ฟังธรรมเทศนา จากพระผู้ทรงพระไตรปิฎก


ภัททันต สีลักขันธาภิวังสะ และ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศาลาหลังใหม่วัดจากแดง

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2015, 12:12:47 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
พิธีถวายสุธัมมศาลา (ศาลาหลังใหม่ วัดจากแดง)

และธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์การสร้างศาลา

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2558

ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2015, 10:22:33 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียดถาม ตอบ ปัญหาธรรมะ ปฐมบท

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ


ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด
ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2015, 07:03:55 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียดถาม ตอบ ปัญหาธรรมะ ภาค 1

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ


ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด
ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2015, 07:07:47 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
ถาม ตอบ ปัญหาธรรมะ ภาค 2   โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง กงกรรมกงเกวียนของพระจักขุยาลเถระ   โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง ความจริงที่ควรเปิดเผย   โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2015, 10:55:16 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
บรรยายธรรม เรื่อง ความไม่ประมาทในทางพระพุทธศาสนา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง คุณค่าของพระรัตนตรัย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง ประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากวันโอวาทปาติโมกข์  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2015, 12:20:14 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
บรรยายธรรม เรื่อง พุทธศาสนากับการปฏิรูปสังคมคุณธรรม  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง พุทธโอสถรักษาผู้ป่วยได้จริงหรือ  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


บรรยายธรรม เรื่อง รักแท้รักเทียม โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2015, 10:52:08 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน และ พระธรรมเทศนา

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2558

ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2015, 03:48:42 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด


เทศน์พระมาลัย เรื่อง "อารัมภกถา"
โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ในงานเทศน์พระมาลัย ณ ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
ปี ๒๕๕๗

เทศน์พระมาลัย เรื่อง "อริยสัจจกถา"
โดย พระมหาประนอม ธมฺมลงกาโร
ในงานเทศน์พระมาลัย ณ ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
ปี ๒๕๕๗

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
พิธีติดพระอุณาโลม และ พิธีสมโภชองค์พระศรีสมันตพุทธชินราช

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงส์การถวายพระอุณาโลม

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2015, 06:18:30 am โดย ยาใจ »