ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO * รวม * บรรยายธรรม โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  (อ่าน 28158 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
บททดสอบความเป็นชาวพุทธสนทนาธรรม โดย พระมหาประนอม และ รศ เวทย์ บรรณกรกุล ภาค 3สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรยาย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

เนื่องใน สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด

สามารถติดตามข่าวสารวัดจากแดงได้ที่นี่
Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 07, 2017, 03:43:33 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
เทศน์พระมาลัย 1 อารมภกถาเทศน์พระมาลัย 2 นรก ตอนที่ 1เทศน์พระมาลัย 3 นรก ตอนที่ 2เทศน์พระมาลัย 4 เปรด ๑๒ จำพวกเทศน์พระมาลัย 5 สวรรค์ ตอนที่ 1เทศน์พระมาลัย 6 สวรรค์ ตอนที่ 2เทศน์พระมาลัย 7 ยุคพระศรีอริย์เทศน์พระมาลัย 8 อริยสัจจกถา

เทศน์พระมาลัย อารมภกถา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สามารถรับข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook  วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย


https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 31, 2017, 03:08:54 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
เทศน์มหาชาติ 1 อารมภกถา โดย พระมหาทวี โกสโลเทศน์มหาชาติ 2 กันฑ์ทศพร  โดย พระมหาไพบูลย์ พุทธวิริโยเทศน์มหาชาติ 3 กันฑ์หิมพานต์  โดย พระมหาวีรศักดิ์ ฐิตคุโนเทศน์มหาชาติ 4 ทานกันฑ์  โดย พระมหาณัฐพล กลฺยาณธมฺโมเทศน์มหาชาติ 5 กันฑ์วนประเวสน์   โดย พระครูธรรมรัตเทศน์มหาชาติ 6 กันฑ์ชูชก  โดย พระสุรชัย สุรชโยเทศน์มหาชาติ 7 กันฑ์จุลบพ  โดย พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโตเทศน์มหาชาติ 8 กันฑ์มหาพน  โดย พระมหาจรุณ จารุวณฺโน
เทศน์มหาชาติ 9 กันฑ์กุมาร  โดย พระมหาสุนทร สุนฺทโรเทศน์มหาชาติ 10 กันฑ์มัทรี   โดย พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโสเทศน์มหาชาติ 11 กันฑ์สักกบรรพ  โดย พระครูประคุณสรกิจเทศน์มหาชาติ 12 กันฑ์มหาราช โดย พระธวัชชัย ธีราลงฺกาโรเทศน์มหาชาติ 13 กันฑ์ฉกษัตริย์  โดย พระสุคาวีจิ กนฺตวีโรเทศน์มหาชาติ 14 นครกันฑ์ โดย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญเทศน์มหาชาติ 15 อริยสัจจกถา  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 31, 2017, 03:36:12 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร " โอวาทเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่ ๒ การเข้าถึงศีล"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "พรหมวิหาร 4"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "เกิดมาทำไม"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "กัลยาณมิตร"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "การเข้าถึงไตรสรณคมณ์ บันไดขั้นที่ 1" (19 ต.ค. 2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่5 วิปัสสนากรรมฐาน" (20 ต.ค. 2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่4 สมถะกรรมฐาน" (19 ต.ค. 2560)
โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนววิถีพุทธ

วันที่ 18-22 ตุลาคม 2560

โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 07, 2017, 03:57:08 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โอวาทพิธีเปิดวิปัสสนากรรมฐาน" (24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "ค้นหาความจริงจากตัวเราเอง"(24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม" (24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่ 5 ดวงตา 5 ดวง และตอบปัญหาธรรม"(25/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "คุณสมบัติของกัลยาณมิตรและการหยั่งรู้ในอริยสัจ 4"(25/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม" (25/11/2560)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โอวาทพิธีปิดวิปัสสนากรรมฐานและตอบปัญหาธรรม"(26/11/2560)โครงการจิตตภาวนา

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

โดย...พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง  จ.สมุทรปราการ

ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 29, 2017, 12:48:20 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียดพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร แสดงธรรมและนำเจริญภาวนา ครั้งที่ ๔๖ kanlayanatam

  วิดิทัศน์ แสดงธรรมและนำเจริญภาวนา

โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

งานแสดงธรรมและนำปฏิบัติ ครั้งที่ ๔๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 27, 2018, 05:58:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร-การเข้าถึงพระรัตนตรัย (2/7/2561)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "ธรรมะรับอรุณ" (4/7/2561)

โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561


วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 20, 2018, 04:45:21 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "เกิดมาทำไม ร่วมค้นหาคำตอบในชีวิต"(6/5/2561)พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโล "ตอบปัญหาธรรม " (6/5/2561)


โครงการ...จิตใส ใจสบาย ปี พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561

โดย...พระมหาประนอม ธมฺมาลังกาโร


(รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระประแดง สมุทรปราการ)

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
ถ่ายทอดสด วันที่ 6 มกราคม 2562

โดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรม สถาน

  คลิกชม ===> https://www.facebook.com/suratthanadharm/videos/1086012884904735/
ขอบคุณข้อมูลจาก  :  Facebook สุรัตนธรรม สถาน
https://www.facebook.com/suratthanadharm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2019, 11:38:37 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - มิลินทปัญหา (ปฐมบทพระนาคเสน-พระเจ้ามิลินท์ ) (3/3/2562)

  โครงการ...ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา (ฆราวาสถาม - พระตอบ


วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 09, 2020, 04:18:25 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียดชุด: มหาราชปริตร
บรรยายและสวดสาธยาย: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
ภาพประกอบ: คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณคาริญย์ หึกขุนทด คุณประมิตร ดวงพล
ควบคุมการผลิต: บจก. วีชายน์ เทเลคอม
อำนวยการผลิต: ดร.เขมนิจ บุราคม
ผลิต: พ.ศ. ๒๕๖๒

มหาราชปริตร เป็นการสวดมนต์ ๑๒ ตำนาน ที่ปรากฏในพระไตรปิฏก ๑๑ บท และเพิ่มอีก ๑ บท คือ ชยปริตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีคำที่โบราณจารย์แต่งประกอบขึ้น ส่วนอภยปริตรเป็นบทที่แต่งในยุคต่อมา
พระปริตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาในครั้งนั้น มีผลดีเกิดขึ้น จึงได้นำบทสวดดังกล่าวมาสวดสาธยายเพื่อให้ได้ผลดีเช่นครั้งนั้น (ปริตร แปลว่า ป้องกัน คุ้มครอง รักษา) พระปริตร คือ เครื่องคุ้มกัน หมายถึง บทสวดที่ให้ผลป้องกันภัยและให้ผลดีด้านต่างๆ แก่ผู้สวดและผู้ที่ได้ฟัง
มหาราชปริตร เป็นการสวด ๑๒ ตำนาน ได้แก่ ๑) มังคลปริตร ๒) รัตนปริตร ๓) เมตตปริตร ๔) ขันธปริตร ๕) โมรปริตร ๖) วัฏฏกปริตร ๗) ธชัคคปริตร ๘) อาฏานาฏิยปริตร ๙) อังคุลิมาลปริตร ๑๐) โพชฌังคปริตร ๑๑) อภยปริตร และ ๑๒) ชยปริตร

ในการสร้าง “มหาราชปริตร” ครั้งนี้ มิได้มีแค่การสวดพระปริตรทั้ง ๑๒ บท เท่านั้น คณะผู้จัดทำมีความประสงค์จะให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการสวดมนต์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุด ตลอดจนเรียนรู้เรื่องราวละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพระปริตรในแต่ละบท การบรรยายและการสวดสาธยาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่ทรงความรู้ยิ่งรูปหนึ่งของประเทศไทย พลังเสียงของท่านและทำนองการสวดของท่านยากที่จะหาใครเทียบได้ในเวลานี้

คณะผู้จัดทำขออานุภาพของคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจนอำนาจแห่งพระปริตรจงช่วยปกป้อง คุ้มครอง และรักษาท่านทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งปวง ปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายสมปรารถนาทุกประการ เทอญ.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชม ตลอดจนศึกษาขั้นตอนและวิธีการสวดมหาราชปริตรได้
ใน YouTube ทั้ง ๑๘ ตอน ดังนี้

EP.1 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑: พุทธมนต์
EP.2 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๒: การสวดมนต์
EP.3 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๓: เกี่ยวกับพระปริตร
EP.4 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๔: เริ่มต้นสวดมนต์
EP.5 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๕: มังคลปริตร
EP.6 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๖: รัตนปริตร
EP.7 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๗: เมตตปริตร
EP.8 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๘: ขันธปริตร
EP.9 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๙: โมรปริตร
EP.10 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๐: วัฏฏกปริตร
EP.11 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๑: ธชัคคปริตร
EP.12 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๒: อาฏานาฏิยปริตร
EP.13 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๓: อังคุลิมาลปริตร
EP.14 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๔: โพชฌังคปริตร
EP.15 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๕: อภยปริตร
EP.16 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๖: ชยปริตร
EP.17 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๗: เทวตาอุยโยชนคาถา
EP.18 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๘: แผ่เมตตา


      คลิกชมรวมได้ที่  ===> https://www.youtube.com/watch?v=30zg0qBOKVk&list=PLGzJXnZVNTe024hQTsyIS3TjfNYu3k0T7&fbclid=IwAR1fjeTjUkRbPj_qk4DHJNR9f4TppT8mswOUFrRBfgAQcuBo_BW_-AtJSvk

  ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ Fackbook  วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย และผู้ร่วมจัดทำทุกท่านด้วยคะ
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/
ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
EP.1 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑: พุทธมนต์

EP.2 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๒: การสวดมนต์

EP.3 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๓: เกี่ยวกับพระปริตร

EP.4 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๔: เริ่มต้นสวดมนต์

EP.5 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๕: มังคลปริตร


EP.6 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๖: รัตนปริตร

EP.7 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๗: เมตตปริตร


EP.8 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๘: ขันธปริตร


EP.9 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๙: โมรปริตร

EP.10 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๐: วัฏฏกปริตร

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
EP.11 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๑: ธชัคคปริตร


EP.12 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๒: อาฏานาฏิยปริตร

EP.13 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๓: อังคุลิมาลปริตร

EP.14 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๔: โพชฌังคปริตร

EP.15 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๕: อภยปริตร

EP.16 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๖: ชยปริตร

EP.17 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๗: เทวตาอุยโยชนคาถา


EP.18 ชุดมหาราชปริตร ตอนที่ ๑๘: แผ่เมตตา

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
ไฟล์เสียง อภิธรรมระยะสั้น(made easy)
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
และ อาจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์


คลิก  ===> https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/pm_pranom_apidham_made_easy?fbclid=IwAR2j3GcZ8CaiYYGEtC1dOK6kBku9Z6X5Jj35E3dBhXvYmmqBxMJfNctHctI*______________________________________*

  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 30, 2019, 07:27:04 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - สัมโมทนียกถา (1/11/2562)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - บันได 5 ขั้น (1/11/2562)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - ทำไมจึงต้องสวดมนต์ในขณะปฏิบัติธรรม (1/11/2562)


พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - ธรรมะตามจริตทั้ง 6 (2/11/2562)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - บันไดขั้นที่ 6 (2/11/2562)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - ความหมายของไตรสิกขา (3/11/2562)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - โอวาทปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (3/11/2562)
  โครงการ...จิตตภาวนา 

  วันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

โดย...พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทปราการ

ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 19, 2019, 10:11:13 AM โดย ยาใจ »