ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO * รวม * บรรยายธรรม โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  (อ่าน 20387 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
บททดสอบความเป็นชาวพุทธสนทนาธรรม โดย พระมหาประนอม และ รศ เวทย์ บรรณกรกุล ภาค 3สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรยาย โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

เนื่องใน สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559

ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด

สามารถติดตามข่าวสารวัดจากแดงได้ที่นี่
Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 07, 2017, 03:43:33 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
เทศน์พระมาลัย 1 อารมภกถาเทศน์พระมาลัย 2 นรก ตอนที่ 1เทศน์พระมาลัย 3 นรก ตอนที่ 2เทศน์พระมาลัย 4 เปรด ๑๒ จำพวกเทศน์พระมาลัย 5 สวรรค์ ตอนที่ 1เทศน์พระมาลัย 6 สวรรค์ ตอนที่ 2เทศน์พระมาลัย 7 ยุคพระศรีอริย์เทศน์พระมาลัย 8 อริยสัจจกถา

เทศน์พระมาลัย อารมภกถา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สามารถรับข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook  วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย


https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 31, 2017, 03:08:54 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
เทศน์มหาชาติ 1 อารมภกถา โดย พระมหาทวี โกสโลเทศน์มหาชาติ 2 กันฑ์ทศพร  โดย พระมหาไพบูลย์ พุทธวิริโยเทศน์มหาชาติ 3 กันฑ์หิมพานต์  โดย พระมหาวีรศักดิ์ ฐิตคุโนเทศน์มหาชาติ 4 ทานกันฑ์  โดย พระมหาณัฐพล กลฺยาณธมฺโมเทศน์มหาชาติ 5 กันฑ์วนประเวสน์   โดย พระครูธรรมรัตเทศน์มหาชาติ 6 กันฑ์ชูชก  โดย พระสุรชัย สุรชโยเทศน์มหาชาติ 7 กันฑ์จุลบพ  โดย พระมหาบุญเจิด กุสลจิตฺโตเทศน์มหาชาติ 8 กันฑ์มหาพน  โดย พระมหาจรุณ จารุวณฺโน
เทศน์มหาชาติ 9 กันฑ์กุมาร  โดย พระมหาสุนทร สุนฺทโรเทศน์มหาชาติ 10 กันฑ์มัทรี   โดย พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโสเทศน์มหาชาติ 11 กันฑ์สักกบรรพ  โดย พระครูประคุณสรกิจเทศน์มหาชาติ 12 กันฑ์มหาราช โดย พระธวัชชัย ธีราลงฺกาโรเทศน์มหาชาติ 13 กันฑ์ฉกษัตริย์  โดย พระสุคาวีจิ กนฺตวีโรเทศน์มหาชาติ 14 นครกันฑ์ โดย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญเทศน์มหาชาติ 15 อริยสัจจกถา  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ที่มา : Facebook วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 31, 2017, 03:36:12 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร " โอวาทเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่ ๒ การเข้าถึงศีล"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "พรหมวิหาร 4"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "เกิดมาทำไม"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "กัลยาณมิตร"
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "การเข้าถึงไตรสรณคมณ์ บันไดขั้นที่ 1" (19 ต.ค. 2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่5 วิปัสสนากรรมฐาน" (20 ต.ค. 2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่4 สมถะกรรมฐาน" (19 ต.ค. 2560)
โครงการวิปัสสนากรรมฐานและพัฒนาครูตามแนววิถีพุทธ

วันที่ 18-22 ตุลาคม 2560

โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 07, 2017, 03:57:08 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โอวาทพิธีเปิดวิปัสสนากรรมฐาน" (24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "ค้นหาความจริงจากตัวเราเอง"(24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม" (24/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "บันไดขั้นที่ 5 ดวงตา 5 ดวง และตอบปัญหาธรรม"(25/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "คุณสมบัติของกัลยาณมิตรและการหยั่งรู้ในอริยสัจ 4"(25/11/2560)
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม" (25/11/2560)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "โอวาทพิธีปิดวิปัสสนากรรมฐานและตอบปัญหาธรรม"(26/11/2560)โครงการจิตตภาวนา

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

โดย...พระมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง  จ.สมุทรปราการ

ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 29, 2017, 12:48:20 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียดพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร แสดงธรรมและนำเจริญภาวนา ครั้งที่ ๔๖ kanlayanatam

  วิดิทัศน์ แสดงธรรมและนำเจริญภาวนา

โดยพระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

งานแสดงธรรมและนำปฏิบัติ ครั้งที่ ๔๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 27, 2018, 05:58:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร-การเข้าถึงพระรัตนตรัย (2/7/2561)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "ธรรมะรับอรุณ" (4/7/2561)

โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561


วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 20, 2018, 04:45:21 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร "เกิดมาทำไม ร่วมค้นหาคำตอบในชีวิต"(6/5/2561)พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโล "ตอบปัญหาธรรม " (6/5/2561)


โครงการ...จิตใส ใจสบาย ปี พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561

โดย...พระมหาประนอม ธมฺมาลังกาโร


(รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง พระประแดง สมุทรปราการ)

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
ถ่ายทอดสด วันที่ 6 มกราคม 2562

โดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรม สถาน

  คลิกชม ===> https://www.facebook.com/suratthanadharm/videos/1086012884904735/
ขอบคุณข้อมูลจาก  :  Facebook สุรัตนธรรม สถาน
https://www.facebook.com/suratthanadharm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2019, 11:38:37 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9548
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - มิลินทปัญหา (ปฐมบทพระนาคเสน-พระเจ้ามิลินท์ ) (3/3/2562)

  โครงการ...ปุจฉา-วิสัชนา มิลินทปัญหา (ฆราวาสถาม - พระตอบ


วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 4 เพชรเกษม 54 แยก 6 บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/playlists