ผู้เขียน หัวข้อ: * รวม * คติธรรม - คำกลอน โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง  (อ่าน 93704 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด
คลื่นทะเล

บางครั้งก็ดูสวยดี

บางทีก็ดูโหดร้าย

ดูคล้ายจิตใจคน

ที่มันหมุนวนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดนิ่ง

ทั้งร้าย และดี มีสลับกันไป

ถ้ามีสติรักษาใจได้

สิ่งใดๆกระทบ ก็ไม่ทำให้โศกีโศกา

ไม่พาให้ใจต้องเป็นทุกข์


สติไม่มีขาย…อยากได้ต้องทำเอง

ลุงยุทธ…สะดุดคิด

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2022, 05:51:29 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียดคิดดี~พูดดี~ทำดี

ความดีเป็นกุศล มีผลทำให้ใจเป็นสุข

ความมีน้ำใจไมตรี

ความมีเมตตากรุณา

ความไม่เห็นแก่ตัว

ความกตัญญูกตเวที

การรู้จักให้อภัย

ผู้มีศีล มีธรรม

สิ่งเหล่านี้ ถ้ามีในใจท่านผู้ใด

ย่อมนำความสุขมาให้


สุขที่เป็นผู้รู้จักให้

ให้โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

โภคทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ

เป็นเพียงผลพลอยได้ จากการทำความดี

เป้าหมายของความดี

ทำให้ชีวิตมีความสุขทำดี…ดีทันที…ในขณะที่ทำ

ทำชั่ว…ชั่วทันที…ในขณะที่ทำ

ทำดีไม่มีเดี๋ยว…ทำชั่วต้องเดี๋ยวก่อนลุงยุทธ…สะดุดคิด
กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ :

Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

https://www.facebook.com/theerayuth.praft

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 09:17:38 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด☆*: .。. o ชีวิตเหมือนดั่งหยดน้ำค้าง o .。.:*☆
ไม่นานมันก็เหือดแห้งหาย
ดีใจ เสียใจ เดี๋ยวมันก็จางคลาย
อย่าได้ไปทุกข์กับมันเลย

เมื่อยังมีชีวิตอยู่
จงทำความดีต่อกันไว้
เมื่อใดที่จากไป
ก็ยังระลึกถึงกันอยู่
ทำความดีต่อกันในวันนี้
ดีกว่าที่จะคิดทำความดีในวันพรุ่งนี้
เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่า
พรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่

ก่อนที่เวลาจะหมดไป
ก่อนที่อะไรจะสายเกินแก้
ไม่มีอะไรแย่ ถ้าเราแก้ที่ปัจจุบัน
ยิ้มให้คนอื่นได้ชื่นใจ
อย่าลืมยิ้มให้กับใจตัวเองด้วยนะ

ทำความดี…สุขทันที…ที่ได้ทำ

ลุงยุทธ…สะดุดคิด
ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2022, 10:19:13 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด


ประวัติวันอาสาหฬบูชา

พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา

"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่

พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ

พระมหานามะ และพระอัสสชิ


ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

จนเกิด 5 เหตุการณ์สำคัญ ดังนี้


1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

2. วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ
ธัมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

3. เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกญทัญญะ

4. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

ใจความสำคัญของปฐมเทศนา
ในวันอาสาฬหบูชา เป็นการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญประการ คือ

มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด หรือสุดโต่ง อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข
เรียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค”

๒. การสร้างความลำบากให้แก่ตน
ดำเนินชีวิตอย่างทรมานกดข่มบังคับ
เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน เป็นต้น
การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตน
เรียกว่า “อัตตกิลมถานุโยค”

ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติ
ทางสุดโต่งเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง
ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
โดยมีหลักปฏิบัติตามองค์ประกอบ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์
หรือ มรรคมีองค์ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ
รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ
คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ
กล่าวคำวาจาสุจริต

๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ
การกระทำที่สุจริต

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ
ประกอบสัมมาชีพ หรือมีอาชีพที่สุจริต

๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ
~เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด
~เพียรละบาปอกุศล
~
เพียรสร้างบุญกุศล
~เพียรักษากุศลให้เจริญ

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ
มีสติระลึกได้ ไม่เผลอ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง
มีสติระลึกรู้ใน กาย เวทนา จิต ธรรม

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ คือ
มีจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ มั่นคง
ไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้งซ่าน

มัชฌิมา ทางสายกลาง
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘

อันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์
ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ :

Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

https://www.facebook.com/theerayuth.praft

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียดเข้าพรรษา~ออกพรรษา


~หมั่นให้ทาน

~รักษาศีล

~เจริญภาวนา

~มีเมตตา

~รู้อภัย

~ใจสงบเย็น


ลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2022, 09:41:09 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด~ อดีตผ่านไปแล้ว…

แก้ไขอะไรไม่ได้


~ อนาคตก็ยังมาไม่ถึง…

อย่าได้ทุกข์ร้อนใจไปล่วงหน้า

~จงหยุดทุกข์กังวลใจ…

ทั้งเรื่องในอดีต และอนาคต

~ ปัจจุบันสำคัญที่สุด…

จงทำที่ปัจจุบันให้ดี และเต็มที่

~ ปัจจุบันเราทำเช่นไร…

อนาคตเราก็จะได้เช่นนั้นลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2022, 05:26:13 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด
       วันแม่      

วันแม่นั้น...ใช่มีเพียง...แค่วันนี้

ใช่วันที่...มีใครมอบ...ดอกไม้หอม

ใช่เป็นวัน...ที่ลูกหลาน...พร้อมยินยอม

มานอบน้อม...ล้อมหน้าหลัง...ฟังดูดี


แท้ที่จริง...ทุกวัน...เป็นวันแม่

วันเหลียวแล...ให้ท่าน...นั้นสุขศรี

ทั้งกายใจ...ทำไป...ด้วยภักดี

เพื่อเป็นที่...พึ่งพิง...สิ่งบั้นปลาย


ท่านเลี้ยงเรา...เราเลี้ยงท่าน...นั้นสิ่งถูก

ให้เร่งปลูก...จิตแทนคุณ...ก่อนจะสาย

อย่าทำตัว...ลืมตน...จนน่าอาย

ทำแหนงหน่าย...ร้ายกับท่าน...นั้นไม่ควร


วันที่ท่าน...อยู่กับเรา...นั้นไม่มาก

ยามท่านจาก...อย่ามาร้อง...ทำโหยหวน

เมื่อท่านอยู่...รู้เอาใจ...ใช่ยียวน

เวลาล้วน...ทวนไม่กลับ...ลาลับไป


ท่านเลี้ยงเรา...ให้เติบใหญ่...ใคร่ครวญคิด

แม้ชีวิต...คิดให้ได้...อย่าสงสัย

จะเหนื่อยยาก...ลำบาก...สักปานใด

ไม่แหนงหน่าย...ให้แต่สุข...ทุกคืนวัน


แม่จ๋าแม่...ใครรักแท้...เท่าแม่รัก

ลูกประจักษ์...รักจากแม่...ไม่แปรผัน

จะดูแล...ให้แม่สุข...ทุกคืนวัน

จนถึงวัน...แม่ลาลับ...ไม่กลับเอย

คิดถึงแม่ และรักแม่สุดหัวใจ


ลุงยุทธ…สะดุดคิด

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด  ชีวิตนี้

ไม่มีอะไรแน่นอน

เมื่อมีคนรัก…ย่อมมีคนชัง

มีสมหวัง…ย่อมมีผิดหวัง

มีคนสนใจ…ย่อมมีคนไม่ใยดี


มีขึ้น…มีลง

มีทรง…มีทรุด

มีหยุด…มีไป

ทุกสิ่งผ่านมา…แล้วก็ผ่านไป

เหลือไว้แค่…ความทรงจำ

ดีหรือชั่ว…อยู่ที่ตัวทำ

สูงหรือต่ำ…อยู่ที่ทำตัว


เมื่อเข้าใจสัจธรรมของชีวิต

เข้าใจความไม่แน่นอนของสรรพสิ่ง

เมื่อเข้าใจ ยอมรับ และปล่อยวางได้

ใจก็ไม่เป็นทุกข์


ลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2022, 04:58:38 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด
เก่ง & ดี

ฝึกได้…เก่งได้

ดีได้…ฝึกได้

เก่ง ดี ต้องมีความอดทน

ขยันฝึก แม้ยังไม่เก่ง

แต่ขอให้เป็นคนดี มีคุณธรรมลุงยุทธ…สะดุดคิด
ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2022, 09:22:59 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียดชีวิตคนเรา
สั้นนิดเดียว เพียงเศษเสี้ยววินาทีก็ตายได้
อาหารกาย
เราสามารถหยิบช้อนป้อนให้กินได้ วันละหลายมื้อ
อาหารใจ
คนอื่นบอกให้เรารู้ได้ แต่จะหยิบป้อนให้เราไม่ได้

ความรู้
เราสามารถเรียนรู้กันได้
แต่ความจริง ต้องสัมผ้สประจักษ์ด้วยตัวเอง
การจะรู้รสได้จริง จะอิ่มได้จริง
ต้องกินเอง รู้เอง อิ่มเอง

เมื่อกายยังดี
ยังมี สติ-สัมปชัญญะดี
ให้หมั่นเจริญใน ทาน~ศีล~ภาวนา
ก่อนวันเวลาจะหมดไป


กาลเวลา
ไม่เคยหวนทวนกลับคืน
เหมือนกระแสน้ำ ไหลผ่านแล้วก็ผ่านไป
ผ่านแล้วก็ผ่านเลย
กาลเวลามันกลืนกินสรรพสิ่ง
รวมทั้งกลืนกินตัวมันเองด้วย


จงอย่าประมาทในชีวิต
อย่าได้คิดว่า
เรายังเด็กอยู่ ยังหนุ่มอยู่ ยังสาวอยู่
สรรพสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน
เพราะความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน
เด็กที่เกิดเมื่อวานนี้ วันนี้ตายแล้ว ก็มีให้เห็น
แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า
ชีวิตนี้เรายังอยู่อีกยาวนาน
แม้วันพรุ่งนี้ จะมีสำหรับเราหรือไม่
ก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ จริงไหมครับ


ลุงยุทธ…สะดุดคิด

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2022, 10:47:01 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด
  ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น

มักจะเกิดขึ้นได้เสมอ
วันนี้พบ พรุ่งนี้จาก
วันนี้ดีใจ พรุ่งนี้เสียใจ
วันนี้สุข พรุ่งนี้ทุกข์
วันนี้ได้มา พรุ่งนี้เสียไป
วันนี้เขารักเรา พรุ่งนี้เขาเกลียดเรา
วันนี้เขาพูดกับเรา พรุ่งนี้เขาเมินเฉยกับเรา

เคยหนุ่มสาว บัดนี้ก็แก่เฒ่า
ลูกเต้าเหล่าหลาน
ที่เคยอยู่กับเรา
วันนี้เขาก็ต้องจากเราไป
ไปศึกษา ไปทำงาน
ไปมีครอบครัวของตัวเอง
จวบจนวันสุดท้าย
ทุกคนก็ต่างคนต่างไป
ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดกาล

เมื่ออยู่ก็ทำตัวให้เขารัก
ยามจากไปก็ให้เขาคิดถึง
หมั่นทำความดีตั้งแต่วันนี้
แม้ทำความดีวันละนิด
ยังดีกว่า เพียงแค่คิด แต่ไม่ทำ
เมื่อรู้จักให้ ต้องรู้จักรับ และรู้จักวาง
ชีวิตจึงจะว่างจากทุกข์
ได้พบสันติสุขที่แท้จริง


ลุงยุทธ…สะดุดคิด


ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 14, 2022, 11:18:39 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด  ทุกข์เพราะไม่รู้จักพอ

จิตที่คิดจะให้มันเบา

จิตที่คิดจะเอามันหนัก

รู้จักวาง ก็ว่างจากทุกข์


  ยึดมาก ก็ทุกข์มาก

ยึดน้อย ก็ทุกข์น้อย

ไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์


ฝึกได้ ถ้าใจเรามุ่งมั่น

สิ่งสำคัญต้องฝึกทุกวันสม่ำเสมอ

อย่าดูถูกตัวเอง ว่าเราทำไม่ได้

อย่าดูถูกคนอื่น ว่าเราเก่งกว่าเขา

เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2022, 10:37:34 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียดชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

ความตายผัดผ่อนกันไม่ได้

ไม่รู้จะตายอย่างไรที่ไหนเมื่อใด

เตรียมตัวไว้ไม่ประมาทนั่นแหละดี


ลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2022, 05:45:46 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียด
" วันพ่อ " โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
« ตอบ #358 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2022, 05:44:33 pm »
วันพ่อ...คิดถึงพ่อ...ให้ฝึกจิต

ฝึกให้คิด...พูดทำดี...มีสุขสันต์

ฝึกละบาป...ทำความดี...ทุกคืนวัน

ใจมุ่งมั่น...คือรู้หมั่น...ภาวนา


ให้ทุกวัน...เป็นวัน...คิดถึงพ่อ

รู้จักพอ...รู้ละวาง...ใจหรรษา

ฝึกให้ใจ...มีเมตตา...กรุณา

มีปัญญา...พาพ้นโศก...วิโยคเอย


ลุงยุทธ…สะดุดคิดขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2023, 07:16:10 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13787
  • ดูรายละเอียดปีเก่าผ่านไป…ปีใหม่ผ่านมา

เป็นเรื่องธรรมดา สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนไป

ปีเก่าปีใหม่ ไม่สำคัญเท่า

เราพัฒนาตนมากขึ้นหรือไม่

ใจสุข สงบ เย็น ได้มากน้อยเพียงใด

เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแค่ไหน

เรายอมรับความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด

สุดท้ายเราปล่อยวาง

ว่างจากทุกข์ได้มากน้อยแค่ไหน

ปีใดๆจะมีคุณค่า ถ้ารู้จักพัฒนาตน


บุญรักษา พระคุ้มครอง

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

มีใจที่ รู้ ตื่น เบิกบาน นะครับลุงยุทธ…สะดุดคิด

---------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2023, 02:30:38 pm โดย ยาใจ »