สาระธรรม,ความรู้ที่เป็นประโยชน์ > แนะนำหนังสือดี

ดาวน์โหลด หนังสือ *ล่าสุด* - หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช

<< < (3/3)

ยาใจ:
การเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย
ต้องทำการศึกษาเส้นทางให้เข้าใจ รวมทั้ง
จัดเตรียมเสบียงและสัมภาระที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการเดินทางให้เรียบร้อยเสียก่อน

การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ที่จำเป็นต้อง
มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจทั้งหลักการ
และวิธีการทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย
คลิ๊ก =>    http://03.wimutti.net/pramote/books/Roadmap%20to%20Nirvana.pdf
ที่มา :  http://www.wimutti.net/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ไปที่เวอร์ชันเต็ม