ผู้เขียน หัวข้อ: คติธรรม - หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  (อ่าน 17611 ครั้ง)

เสรี ลพยิ้ม

  • รักธรรม
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 489
    • ดูรายละเอียด
คติธรรม - หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
« เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 11:22:05 am »
42 คติธรรม – หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

คติธรรม ที่ ๑.
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี

คติธรรม ที่ ๒.
งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข
ทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงาน

คติธรรม ที่ ๓.
ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า
ทำงานแข่งกับเวลา
พัฒนาตัวเองและสังคม
ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

คติธรรม ที่ ๔.
ยิ่งให้ ยิ่งได้

คติธรรม ที่ ๕.
จิตที่คิดจะให้ สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

คติธรรม ที่ ๖.
น อนริยํ กริสฺสามิ
เราจักไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม

คติธรรม ที่ ๗.
ทำดีแล้วช่วยตัวเองได้

คติธรรม ที่ ๘.
จงอยู่กันด้วยความรัก

คติธรรม ที่ ๙.
รักลูกให้ถูกทาง

คติธรรม ที่ ๑๐.
อย่าอยู่ให้เป็นทุกข์ แต่อยู่อย่างสบายใจ

คติธรรม ที่ ๑๑.
คิดดูให้ดี คิดดูให้ดี
ร่างกายนี้ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับอยู่ทุกเวลานาที
ถ้าไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้วจะมีค่า มีราคาที่ตรงไหน

คติธรรม ที่ ๑๒.
ขอให้ชาวพุทธคิดว่า
“ดี ชั่ว สุข ทุกข์ เสื่อม เจริญ
เป็นเรื่องของตนเอง”

คติธรรม ที่ ๑๓.
ศาสนาต้องอยู่คู่โลก
พระธรรมต้องอยู่คู่ใจคน
ทำดีด้วยตน
ชักชวนให้คนอื่นให้ทำดี
สนับสนุนคนดี ให้ทำดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.

คติธรรม ที่ ๑๔.
ใจมีธรรม เป็นใจอันเดียวกัน
ใจที่มีกิเลสนั้นมีหลายใจ

คติธรรม ที่ ๑๕.
จงทำตนให้เป็นไท อย่าทำตนให้เป็นทาส

คติธรรม ที่ ๑๖.
ชาวพุทธต้องไม่ไปสู่ ๓ สถานที่
๑. อย่าไปหาหมอดู
๒. อย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผี
๓. อย่าไปกราบไหว้สถานที่ศํกดิ์สิทธิ์ที่ทำให้งมงาย

คติธรรม ที่ ๑๗.
เผาศพทั้งที เผาผีเสียบ้าง

คติธรรม ที่ ๑๘.
ร่างกายเป็นของผสม ง่ายต่อการแตกสลาย

คติธรรม ที่ ๑๙.
อยู่เพื่อทำหน้าที่
ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
ทำงานเพื่องาน

คติธรรม ที่ ๒๐.
คนชั่วโกรธง่าย

คติธรรม ที่ ๒๑.
ให้ความไม่มีโรค ได้ความไม่มีโรค

คติธรรม ที่ ๒๒.
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา

คติธรรม ที่ ๒๓.
พระพุทธศาสนาไม่มีคำว่า “ดลบันดาล”

คติธรรม ที่ ๒๔.
ประพฤติธรรมเพื่อขัดเกลาตนเอง

คติธรรม ที่ ๒๕.
วันนี้เจ้าอยู่กับฉัน
พรุ่งนี้มันไม่แน่

คติธรรม ที่ ๒๖.
การที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
มีอำนาจมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก

คติธรรม ที่ ๒๗.
พิจารณาตัวเอง
ตักเตือนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง

คติธรรม ที่ ๒๘.
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาคือ ธรรมะ

คติธรรม ที่ ๒๙.
อยู่อย่างผู้รู้ ไม่เป็นทุกข์

คติธรรม ที่ ๓๐.
พ่อแม่คือพระในบ้าน

คติธรรม ที่ ๓๑.
เราควรถามตัวเองว่า
เราเกิดมาทำไม
เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำคืออะไร
และเราได้กระทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง

คติธรรม ที่ ๓๒.
หลับเพื่อตื่น ตื่นเพื่อหน้าที่

คติธรรม ที่ ๓๓.
ช่วยให้เขารู้แจ้ง
เห็นจริงในธรรม

คติธรรม ที่ ๓๔.
คนในสังคมยังมืดบอดอยู่อีกมาก
จึงต้องช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมอันถูกต้องให้มากยิ่งขึ้น

คติธรรม ที่ ๓๕.
พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำ
พระธรรมเป็นทางเดิน
พระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินชีวิต

คติธรรม ที่ ๓๖.
ผู้หวังความก้าวหน้า
ให้หมั่นเข้าใกล้ผู้รู้
ฟังคำสอนด้วยความเคารพ
นำคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ

คติธรรม ที่ ๓๗.
นรกสวรรค์อยู่ที่ใจ

คติธรรม ที่ ๓๘.
นํ้ามนต์ชโลมกาย
พระธรรมชโลมใจ

คติธรรม ที่ ๓๙.
อย่าเรียนเพื่อหาช่อง แต่เรียนเพื่อปิดช่อง

คติธรรม ที่ ๔๐.
จงช่วยกันสอนธรรม
 อย่าช่วยกันเสกของขลัง

คติธรรม ที่ ๔๑.
ไปพบพระ ฟังธรรมะ ชีวิตจะสดใส

คติธรรม ที่ ๔๒.
ทำหน้าที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


42 คติธรรม – หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ)  รวบรวมข้อมูล