ผู้เขียน หัวข้อ: คติธรรม - โดย หลวงพ่อชานนท์ ชยนนฺโท  (อ่าน 4323 ครั้ง)

เสรี ลพยิ้ม

  • รักธรรม
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 489
    • ดูรายละเอียด
คติธรรม - โดย หลวงพ่อชานนท์ ชยนนฺโท
« เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 11:51:17 am »
คติธรรม - โดย หลวงพ่อชานนท์  ชยนนฺโท

..."อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนเห็น แล้วจะเห็นในสิ่งที่ตนไม่เชื่อ
อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนรู้  แล้วจะรู้ในสิ่งที่ตนไม่เชื่อ
อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนเป็น แล้วจะได้เป็นในสิ่งทีตนไม่เป็น"
 
..."ถ้าหยุดคิดที่จะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วในตน
และหยุดดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขที่ยังมาไม่ถึง
นั่นแล เป็นจุดหนึ่งของการ ปล่อยวาง"
 
.."ต้นข้าวและรวงข้าวเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเมล็ดข้าวเปลือก
หากกระเทาะเอาเปลือกออกจากจากเมล็ดข้าวกลายมาเป็นข้าวสาร
นำไปปลูกก็ไม่ทำให้เกิดเป็นต้นข้าวและรวงข้าวฉันใด
ความเกิดขึ้นของสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายก็เช่นกัน
เพราะอาศัยเปลือกแห่งอวิชชาเป็นเครื่องปิดบัง
ถ้าทำลายเปลือกแห่งอวิชชาเสียได้ ความเกิดจะไม่มีอีกเลย"

..."การดูจิตคิดดีคิดชั่วนั้นเป็นเหตุ
ส่วนความพอใจและความไม่พอใจจึงเป็นผล
และผลอันนี้ทำให้เป็นต้นเหตุ คือเป็นสุขเป็นทุกข์ตามมา
(คิดดี_พอใจ_เป็นสุข คิดชั่ว_ไม่พอใจ_เป็นทุกข์)
ตัวตัณหาจึงเกิดขึ้นเพราะความอยาก
คืออยากได้สุขไว้และไม่อยากได้ทุกข์ จิตและสังขารจึงทำงานไม่
หยุด นั่นคือ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ จะดับทุกข์ต้องดับตัณหาก่อน
ดับตัณหาคือดับความทะยานอยาก "กามตัณหา ภวตัณหาและ
วิภวตัณหา  และนี่คือการดับทุกข์ อันเกิดจากตัณหา ส่วนทุกข์
ของขันธ์ดับไม้ได้ ถ้าพิจารณาอย่างและเห็นอย่างนี้จึงจะดับทุกข์
ของจิตได้ (ขันธ์กับจิตคนละอย่างกัน)"
 

..."การสร้างวัดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริง
แต่เป็นได้เแค่เพียงมรดกโลก
แต่การสร้างคนให้เป็นพระนั้น สำคัญยิ่งกว่า
เพราะจะได้มรดกธรรม เป็นทายาทธรรม
นำพาพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไป"


..."ทุกสิ่งในโลกนี้ถ้ารู้จักสิ่งนั้น แล้วไม่ยึด...เป็นธรรม
และธรรมนี้ถ้ารู้จัก แล้วไปยึด...เป็นกิเลสทั้งสิ้น "


..."ธรรมชาติทั้งมวลไม่มีชื่อและภาษา แต่ถูกบัญญัติขึ้นโดย
สมมติของผู้ที่เกิดมาหลังธรรมชาติ
ทั้งที่ผู้สมมติและสิ่งที่ถูกสมมติก็มาจากธรรมชาตินั่นเอง "


..."อดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้
แต่อนาคตเรากำหนดให้มีให้เป็นได้
ด้วยการเริ่มทำตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลย"..."ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนรักคนชัง ฉะนั้นจึงไม่ควรทำให้คนที่รักเรา
ต้องชังเรา แต่สามารถทำให้คนที่ชังเรากลับมารักเราได้ และถือ
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐ อย่าทำมิตรให้เป็นศัตรู แต่จงทำศัตรูให้เป็นมิตร"

..."โลกนี้ล้วนเป็นสมมติ  แม้แต่คำว่าสมมติยังถูกสมมติขึ้นมา"   


คติธรรม - โดย หลวงพ่อชานนท์  ชยนนฺโท