ผู้เขียน หัวข้อ: จิตนี้คือพุทโธ - คติธรรมคำสอน - หลวงปู่ดูลย์ อตุโล  (อ่าน 3063 ครั้ง)

เสรี ลพยิ้ม

  • รักธรรม
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 489
    • ดูรายละเอียด
จิตนี้คือพุทโธ - หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
พระราชวุฒาจารย์ (พระอตุโล ดูลย์)

คติธรรมคำสอน – หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

จิตนี้คือพุทโธ จิตนี้คือธรรม
เป็นสภาวะพิเศษที่ไม่ไปไม่มา
เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆ
จิตนี้เหนือความดีความชั่วทั้งปวง
ซึ่งไม่อาจจัดเป็นรูปหรือนามได้

จิตส่งออกไปเป็นสมุทัย
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์
จิตเห็นจิตเป็นมรรค
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ไม่มีอะไรจะถึงและไม่มีอะไรจะไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติถึงสิ่งที่ไม่มี และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี
คนในโลกนี้ต้องมีสิ่งที่มีเพื่ออาศัยสิ่งนั้นเป็นอยู่
ในทางโลกมีสิ่งที่มี ส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มี

คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดจึงได้รู้
แต่ต้องอาศัยความคิดเห็นนั้นแหละจึงรู้
ทุกข์ต้องกำหนดรู้ เมื่อรู้แล้วให้ละเสีย
ไปเก็บมันไว้ทำไม
การไม่กังวลการไม่ยึดนั่นแหละ
คือวิหารธรรมของนักปฏิบัติ

จิตนี้คือพุทธโยนิอันบริสุทธิ์ ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคน
สัตว์ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดกระดุกกระดิกได้ทั้งหมดก็ดี
พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดี
ล้วนแต่เป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งอันนี้เท่านั้น
และไม่แตกต่างกันเลย
ความแตกต่างทั้งหลายเกิดจากเราคิดผิดเท่านั้น
ย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวง
ทุกชนิดไม่มีหยุด

จิตคิด จิตเกิด จิตไม่คิด จิตไม่เกิด
จิตคิดจิตถูกทำลาย จิตไม่คิดจิตไม่ถูกทำลาย
ทิ้งหมดรู้หมด ทิ้งหมดได้หมด
ไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลย ไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลย

ทรงจิตเข้ามรรคจิต แล้วจิตพิจารณาจิต
รู้ธรรมในจิต แล้วถนอมมรรคจิต


คติธรรมคำสอน – หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
คติธรรมคำสอนพระราชวุฒาจารย์(พระอตุโล ดูลย์)
คัดเป็นบางตอนมาจาก หนังสืออตุโลไม่มีใดเทียม พ.ศ.๒๕๓๙