ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมอบรมภาวนา ณ ร.พ. สมุทรปราการ โดย อ.ปิยะลักษณ์ (19-21 เม.ย.62)  (อ่าน 205 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด

ขอเชิญสาธุชนร่วมอบรม “ปรมัตถภาวนา”
วันศุกร์ที่ ๑๙ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
✨ อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ✨
(คอร์ส ๓ วัน คืน- แต่ทุกท่านสามารถมาร่วมงาน
ปฏิบัติธรรมบางวันได้ บางเวลา หรือไปกลับก็ได้
แต่หากท่านมาได้ตลอดคอร์ส ก็จะเป็นประโยชน์
ในการทำความเข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งขึ้น)

การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ


  สมัครล่วงหน้าได้ตามลิ้งค์นี้
https://goo.gl/z7is7n
หรือ สแกน QR code
หรือโทรติดต่อ ที่ โทร ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓,
๐๖๒-๔๕๘-๘๘๐๕ และ ๐๘๖-๘๔๑-๔๗๗๘ปรมัตถภาวนา คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เพื่อเข้าถึงสภาวะของปรมัตถธรรม ความเป็นจริงของชีวิต
คำว่า ภาวนาแปลว่าเจริญ หมายถึงฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้เจริญขึ้น ส่วนปรมัตถธรรม คือ ความจริง สรุปคือการระลึกรู้เข้ามาสู่สภาพความเป็นจริงแท้ๆ ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

ผู้เข้าอบรมต้องค้าง ๓ วัน ๒ คืน ที่ โรงพยาบาล
เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
(รายละเอียดเรื่องการค้างคืน และสิ่งที่ต้องเตรียม จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

⛱⛱อย่าลืม หิ้วถุงผ้า กระบอกน้ำ
และภาชนะส่วนตัวมาด้วย
เพื่อร่วมรณรงค์ลดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม⛱⛱

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: Kanlayanatam
และ Facebook Secret Magazine
...

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓,
๐๖๒-๔๕๘-๘๘๐๕ และ ๐๘๖-๘๔๑-๔๗๗๘
หรือเพิ่มเพื่อนที่ Id Line : Kanlayanatam
(มี@นำหน้า) และ Facebook kanlayanatam

☘️☘️☘️

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
...................

✨กำหนดการ “ปรมัตถภาวนา”
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล✨
...................

⭐️วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (วันแรก)
๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สมาทานกรรมฐาน เปิดการอบรม
๑๑.๑๕ -๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ฟังธรรม เดิน นั่ง ภาวนา ตามอัธยาศัย
๑๔.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. อบรมปรมัตถภาวนา
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. อบรมปรมัตถภาวนา
...

⭐️⭐️วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ (วันที่ ๒)
๕.๑๕ - ๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๖.๓๐ - ๗.๓๐ น. เจริญภาวนา เดินจงกรม
๘.๐๐ - ๘.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า
๙.๑๕ - ๙.๔๕ น. ฟังธรรม เดิน นั่ง ภาวนา ตามอัธยาศัย
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ฟังบรรยายปรมัตถภาวนา
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ฟังธรรม เดิน นั่ง ภาวนา ตามอัธยาศัย
๑๔.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. อบรมปรมัตถภาวนา
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ฟังธรรม – ตอบปัญหา
...

⭐️⭐️⭐️วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ (วันที่ ๓)
๕.๑๕ - ๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๖.๓๐ - ๗.๓๐ น. เจริญภาวนา เดินจงกรม
๘.๐๐ - ๘.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้า
๙.๑๕ - ๙.๔๕ น. ฟังธรรม เดิน นั่ง ภาวนา ตามอัธยาศัย
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตอบปัญหาทั่วไป
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ลากรรมฐาน ปิดการอบรม ส่งใบประเมินผล
............

✨ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรม คอร์ส “ปรมัตถภาวนา”✨

๑. ผู้ปฏิบัติธรรมกรุณาแต่งเสื้อขาวและกระโปรงหรือกางเกงสีสุภาพ

๒. ผู้ปฏิบัติธรรมควรตัดเล็บให้เรียบร้อย ไม่ทาสีเล็บ ไม่ตกแต่งร่างกาย ใบหน้า หรือใส่เครื่องประดับ

๓. ผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในสถานปฏิบัติธรรม

๔. ผู้ปฏิบัติธรรมควรนำยา ประจำตัวที่จำเป็น ของใช้ส่วนตัว หรือผ้าห่มมาเพิ่มในกรณีมีปัญหาสุขภาพ

๕. กรุณา ” ปิด” โทรศัพท์มือถือในระหว่างเข้าปฏิบัติธรรม

๖. การนั่งฟังธรรม ให้นั่งสำรวม เช่น นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ หรือบนเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้ ในอาการสงบ

๗. ผู้ปฏิบัติธรรมควรสำรวม กาย วาจา ให้สงบเรียบร้อย

๘. ควรมีสติสำรวมในการดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร

๙. ในระหว่างปฏิบัติธรรม ควรงดเว้น การพูดคุยที่ไม่จำเป็น หรือซักถามระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน เพราะจะรบกวนผู้อื่น หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ให้ฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่หรือสอบถามโดยตรงได้จากอาจารย์ผู้สอนเมื่อท่านเปิดโอกาสตามช่วงเวลา

๑๐. ขณะที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติ ไม่ควร อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ หรือทำกิจเล็กน้อยที่ไม่จำเป็น ควรหมั่นฝึกตนให้มีสติ กำกับอยู่กับกายใจของตนตลอดเวลา

๑๑. ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องไม่ เสพ เครื่องดองของเมา หรือนำยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสถานปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด

๑๒. โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดที่พักประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พอสมควร แก่ผู้ปฏิบัติ ขอความร่วมมือได้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดและรักษาเครื่องใช้ตามสมควร

๑๓. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องระลึกเสมอว่าเรามาเพื่อปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุขสะดวกสบาย จึงต้องอาศัยความอดทนเป็นพิเศษต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่ง และความไม่สะดวกบางประการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของผู้ปฏิบัติ

ตำแหน่งสถานที่จัดงาน :
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
๗๑ ถนนจักกะพาก ต.ปากน้ำ
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ

สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓, ๐๖๒-๔๕๘-๘๘๐๕ และ ๐๘๖-๘๔๑-๔๗๗๘
หรือเพิ่มเพื่อนที่ Id Line : @kanlayanatam (มี@นำหน้า)
https://line.me/R/ti/p/%40kanlayanatam  ที่มา : Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/


  เว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม
http://www.kanlayanatam.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 16, 2019, 07:43:38 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 16, 2019, 07:42:03 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 04, 2019, 06:52:55 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9453
  • ดูรายละเอียด