ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญฟังเสียงบรรยายธรรม "สุข..แบบไม่พึ่งพา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตโต)  (อ่าน 2302 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  " พระเชตวัน   "    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


   คลิกฟังเพิ่มเติมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/watch?v=WEwWlFCHf6c
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 22, 2020, 04:46:57 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  " ปาฏิหาริย์..พระพุทธเจ้า "    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


   คลิกฟังเพิ่มเติมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/watch?v=h4P7TRvYs9k

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
"การใช้ปัญญา..แก้ปัญหา" # 1     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


"การใช้ปัญญา..แก้ปัญหา" # 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

"การใช้ปัญญา..แก้ปัญหา" # 3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


   คลิกฟังเพิ่มเติมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg


ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 25, 2020, 01:05:33 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
"ชีวิตมี.สุข..เจริญ..ใจเข้มแข็ง"    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/watch?v=3JSMEZ8W0tA&t=1s
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2020, 01:15:10 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
"เพื่อนใจ..ศรัทธา" 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


"เว้นความชั่ว..ศีล"  2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

"ความเสียสละ..จาคะ"  3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)"ความเสียสละ..จาคะ"  4 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

"ความรู้..ปัญญา"   5  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2020, 12:55:00 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  ตื่นตัว..พุทธะสอนอะไร    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2020, 01:01:27 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
   ลาภยศ สร้างสรรค์ ประโยชน์สุข      สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
รักษา..พระไตรปิฎกบาลี      สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  รู้ เข้าใจ.. อรรถกถา  1   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)  รู้ เข้าใจ.. อรรถกถา  2   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2020, 01:12:14 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  รู้ เข้าใจ..อภิธรรม  1   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)  รู้ เข้าใจ..อภิธรรม  2   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 05, 2020, 04:25:44 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  ตั้งหลัก..เพื่อจุดเริ่มต้น    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2020, 02:19:31 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
"มัวรอกรรมอยู่ได้" # 1    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 13, 2020, 08:14:23 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
ก้าวหน้าได้..ถ้าแก้กรรม 2   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
  ความอยาก   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


   ความอยาก 2  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 01:12:20 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11578
  • ดูรายละเอียด
หลักธรรม.แก้.ความขัดแย้ง 1   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


หลักธรรม.แก้.ความขัดแย้ง  2    สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
   คลิกชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCGZJT3YpOReAH9bb2zgMIfg
ขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube punjanin
https://www.youtube.com/c/punjanin/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 06, 2020, 07:06:49 AM โดย ยาใจ »