ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO *รวม* บรรยายธรรม " เอตทัคคะ" เริ่ม 10 ก.พ. 63  (อ่าน 515 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - เอตทัคคะ(พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) 1 (10/2/2563)


พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร จริยวัตรพระอริยสาวก เอตทัคคะ(พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ) 2 (10/2/2563)

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร - สรุป และแนะนำการปฏิบัติ (10/2/2563)
เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านบรรลุก่อนใครและเป็นผู้ราตรีนาน

จริยวัตรของพระอริยสาวก

โดย...พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 05, 2020, 07:20:24 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
งานเอตทัคคะ ครั้งที่ ๒ "พระสารีบุตรเถระ" โดย พระอาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม ๐๘/๐๓/๖๓งานเอตทัคคะ ครั้งที่ ๒ "พระสารีบุตรเถระ" โดย พระสมทบ ปรกฺกโม ๐๘/๐๓/๖๓


ร่วมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม ในงาน “เอตทัคคะ"

และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ "พระสารีบุตรเถระ"

แสดงธรรมภาคเช้า โดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม

ภาคบ่าย โดย พระสมทบ ปรกฺกโม

ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม.
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 01, 2020, 03:52:25 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
งานเอตทัคคะ ครั้งที่ ๓/๑ "นางวิสาขา" โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสโส ๓๑/๐๕/๖๓ 
ร่วมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ขอเชิญร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม

ในงาน “เอตทัคคะ" และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ ภาคบ่าย

โดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสโส

ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม.  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านทิพยจักษุ
(ช่วงที่1) โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร (28 มิ.ย. 63)เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านทิพยจักษุ (ช่วงที่2)


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็นเลิศในด้านทิพยจักษุ

องค์แสดงธรรม พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563

ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 54 กรุงเทพฯ  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 30, 2020, 08:24:29 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 พระโสณาเถรี ผู้เป็นเลิศทางปรารภความเพียร
(ช่วงที่ ๑)

เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๕ พระนางเขมาเถรี ผู้เป็นเลิศทางปัญญา (ช่วงที่ ๒)


เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๕ พระโสณาเถรี/พระนางเขมาเถรี ผู้เป็นเลิศทางปรารภความเพียร/ปัญญา

องค์แสดงธรรม พระไพศาล วิสาโล พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ

วันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 01:27:29 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
  (ภาคเช้า) พระมหากัจจายนะเถระ โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ๐๙-๐๘-๖๓คลิกชมได้ที่   ===> https://www.youtube.com/watch?v=bX1CXPAwh5s&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=12  (ภาคบ่าย) พระมหากัจจายนะเถระ โดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง ๐๙-๐๘-๖๓
คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=Tv2OtiBI2kk&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=13

  (ภาคเช้า) และ (ภาคบ่าย) ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖ 

พระมหากัจจายนะเถระ ผู้เป็นเลิศด้านแสดงธรรมย่อให้พิสดาร

องค์แสดงธรรม ดร.สุภีร์ ทุมทอง

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ 


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 01:43:26 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
  ๑๓/๐๙/๖๓ (ภาคเช้า) เอตทัคคะฯ ครั้งที่ ๗ พระโมฆราชเถระผู้เป็นเลิศด้านทรงจีวรเศร้าหมอง  คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=zx5N2aGq5dg&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=14

  ๑๓/๐๙/๖๓ (ภาคบ่าย) เอตทัคคะฯ ครั้งที่ ๗ พระโมฆราชเถระผู้เป็นเลิศด้านทรงจีวรเศร้าหมอง  คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=ackptMt_3rg&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=15๑๓/๐๙/๖๓ (ภาคเช้า) เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๗

พระโมฆราชเถระ ผู้เป็นเลิศด้านทรงจีวรเศร้าหมอง

องค์แสดงธรรม พระมานพ อุปสโมและพระมหาสุรัช ปุญญาธิโก

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ 


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 01:47:51 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
๐๔/๑๐/๖๓ (ภาคเช้า) เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๘ พระราหุล ผู้เป็นเลิศด้านใคร่ศึกษา   คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=VcIKwMSavf4&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=16
๐๔/๑๐/๖๓ (ภาคบ่าย) เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๘ พระราหุล ผู้เป็นเลิศด้านใคร่ศึกษา
  คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=avFmw_xUIek&list=PLL4WMAjhDbGjiJRttqgfQPJvBP8PaRFsh&index=17


๑๓/๐๙/๖๓ (ภาคเช้า)(ภาคบ่าย) เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๘

พระราหุล ผู้เป็นเลิศด้านใคร่ศึกษา

องค์แสดงธรรม พระครูวินัยธรกิตฺติศักดิ์ โคตมสิสฺโสและพระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)

ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ


  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 30, 2020, 07:45:58 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 11227
  • ดูรายละเอียด
เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๙ พระมหากัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้านธุดงค์   คลิกชมได้ที่ = https://www.youtube.com/watch?v=BFW1Ad-d_5w
เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา  ครั้งที่ ๙ พระมหากัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้านธุดงค์
  คลิกชมได้ที่ ===> https://www.youtube.com/watch?v=vFxkGVWqHxQ&t=3340s
  เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๙

พระมหากัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้านธุดงค์

โดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม และ พระสมทบ ปรฺกกโม

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 30, 2020, 08:01:01 AM โดย ยาใจ »