ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม *รวม* VDO " พระคาถาธัมมบท " โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโลและอื่นๆ  (อ่าน 132 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"ที่มาของสองพระอรหันต์พี่น้อง"

พระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙

"คาถาของพระจูฬปัณถก" จากพระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
"สถานะไม่สำคัญขอให้ขยันเป็นใช้ได้"อดีตชาติของพระจูฬปัณถก พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙

 
จาก  พระคาถาธัมมบท เรืองที่ ๒๕
พระจูฬปัณถก (ยาว ๘ นาที)
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

ฟังทั้งหมดที่ท่านบรรยายไว้
ที่ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali


พระคาถา ลำดับที่ ๒๕
อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน
สญฺญเมน ทเมน จ
 ทีปํ กยิราถ เมธาวี                 
ยํ โอโฆ นาภิกีรติ.

ผู้มีปัญญา พึงทำเกาะ (ที่พึ่ง)
ที่ห้วงน้ำท่วมทับไม่ได้
ด้วยความหมั่น ด้วยความไม่ประมาท
ด้วยความระวังและด้วยความฝึก.


สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 01, 2020, 06:08:59 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"อดีตชาติของพระนันทเถระ" จากพระคาถาธัมมบท๑๓ และ ๑๔ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙


"การบรรลุธรรมของท่านพระนันทเถระ" จากพระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ. ๙"เหตแห่งการบรรลุธรรมของท่านพระนันทเถระ" จากพระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ. ๙"อดีตชาติ การบรรลุธรรม ของพระนันทเถระ"
จาก  พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๓ และ ๑๔
แบ่งเป็น ๓ ไฟล์ รับฟังต่อกันได้เลย

พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.


ท่านสามารถฟังพระคาถาธัมมบททั้งหมด
ที่ท่านบรรยายไว้ที่ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
จากลิ้งค์ด้านล่างนี้


https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali


ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฺฐี สมติวิชฺฌติ
เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ.
ยถา อคารํ สุจฺฉนฺ วุฏฺฐี น สมติวิชฺฌติ
เอวํ สุภาวิตํ จิตฺตํ ราโค น สมติวิชฺฌติ.
“ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใด,
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้น.
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใด,
ราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้น.  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 16, 2020, 07:18:09 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"ต้นเรื่องและที่มาของพระนางสามาวดี" จากพระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙


"อานิสงส์อุโบสถศีล" จากพระคาถาธัมมบท "พระนางสามาวดี" พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (พิรัญรักษ์) ปธ. ๙"๓ ดาบสกับ ๓ เศรษฐีบรรลุธรรม" จากพระคาถาธัมมบท"พระนางสามาวดี" พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙"วิบากกรรมของพระนางสามาวดี" จากพระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
"บทสรุปในเรื่องพระนางสามาวดี" พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
จากพระคาถาธัมมบท"พระนางสามาวดี"
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

ฟังทั้งหมดที่ท่านบรรยายไว้
ที่ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา
เอตํ วิเสสโต ญตฺวา อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ อริยานํ โคจเร รตา
เต ฌายิโน สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ
ความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุ
ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าย่อมไม่ตาย
ผู้ใดประมาทแล้ว
ผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว;
บัณฑิตรู้ความนั่นโดยแปลกกันแล้ว
(ตั้งอยู่) ในความไม่ประมาท
บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท ยินดีใน
ธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลาย,
บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้น
มีความเพ่ง มีความเพียรเป็นไปติดต่อ,
บากบั่นมั่นเป็นนิตย์ เป็นนักปราชญ์
ย่อมถูกต้องพระนิพพาน
อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.


  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 16, 2020, 07:12:25 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"โฆสกเศรษฐี ยอดนักบุญ" พระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
"โฆสกเศรษฐี ผู้มีบุญแต่ปางก่อน" จาก พระคาถาธัมมบท พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
"โฆสกเศรษฐี ยอดนักบุญ"
https://youtu.be/iSV6lAumiXE
ตัดตอนจาก  พระคาถาธัมมบท
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.

ฟังทั้งหมดที่ท่านบรรยายไว้
ที่ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali


อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ปมาโท มจฺจุโน ปทํ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา
เอตํ วิเสสโต ญตฺวา อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ อริยานํ โคจเร รตา
เต ฌายิโน สาตติกา นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ
ความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุ
ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าย่อมไม่ตาย
ผู้ใดประมาทแล้ว
ผู้นั้นย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว;
บัณฑิตรู้ความนั่นโดยแปลกกันแล้ว
(ตั้งอยู่) ในความไม่ประมาท
บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท ยินดีใน
ธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลาย,
บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่านั้น
มีความเพ่ง มีความเพียรเป็นไปติดต่อ,
บากบั่นมั่นเป็นนิตย์ เป็นนักปราชญ์
ย่อมถูกต้องพระนิพพาน
อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 19, 2020, 06:04:55 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"พระโสเรยยเถระ" พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๔๓ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๔๓
จิตตวัคค์ที่ ๓ เรื่อง "พระโสเรยยเถระ"
https://youtu.be/Ik2a5JzbdOg
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพฯ

ออนไลน์ธรรมบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
สนับสนุนโดย กลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง ๑๐๑

ท่านสามารถฟังพระคาถาธัมมบท
ที่ท่านพระอาจารย์บรรยายทั้งหมด ย้อนหลังได้ใน


https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali


พระคาถา
"""""""""""""
น ตํ มาตา ปิตา กยิรา
อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
เสยฺยโส นํ ตโต กเร.


 มารดาบิดาไม่สามารถกระทำความสุข
คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
 และนิพพานสมบัตินั้นๆ ให้ได้
แม้แต่ญาตินอกนี้
ก็ไม่สามารถกระทำให้ได้เช่นกัน
จิตอันตั้งไว้ดีแล้ว
ย่อมสามารถกระทำความสุขนั้นๆ ให้ได้
ประเสริฐยิ่งกว่า เหล่าญาติทั้งหลายเหล่านั้น

เพลงประกอบไตเติ้ล  เพลงบรรเลงขิม  จันทร์  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 19, 2020, 06:27:16 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
"ปัญหาของพระอานนท์เถระ" พระคาถาธัมมบท ๑๘๓-๑๘๔-๑๘๕ พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙ (170663)  พระคาถาธัมมบท   ลำดับที่ ๑๘๓ - ๑๘๔ - ๑๘๕ 
เรื่อง ปัญหาของพระอานนท์เถระ


  บรรยายออนไลน์โดย
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร


สนับสนุนโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
..........


  ท่านสามารถติดตามรับฟังพระคาถาธรรมบท
ย้อนหลัง ได้จาก ๒ อัลบั้ม ในระบบ
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_paliและ
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada02

.....


  พระคาถา ๑๘๓
...................
สพฺพปาปสฺส อกรณํ 
กุสลสฺส อุปสมฺปทา
 สจิตฺตปริโยทปนํ 
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

การไม่ทำบาปทั้งปวง,
การยังกุศลให้บริบูรณ์
และการยังจิตของตนให้ผ่องใส
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


  พระคาถา ๑๘๔
...................
ขนฺตี ปรมํ ตโป ติติกฺขา 
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
 น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
 น สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต

ขันติคือความอดทน
เป็นข้อปฏิบัติอันประเสริฐ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า
พระนิพพาน ประเสริฐ,
ผู้ที่มักเบียดเบียนผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่บรรชิต
,ผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่สมณะ


  พระคาถา ๑๘๕
..................


อนูปวาโท อนูปฆาโต 
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
 ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค 
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

การไม่ใส่ร้ายไม่นินทา,
การไม่เบียดเบียนไม่ทำร้าย,
การสำรวมในปาติโมกขสังวรศีล,
การรู้ประมาณในอาหาร,
การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัด
และการประกอบความเพียร
ขวนขวายในอธิจิตคือสมาธิ
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
.........


สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
..........


เพลงประกอบไตเติ้ล  เพลง "คำหวาน" 
จากภาพยนตร์เรื่อง "โหมโรง"  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 25, 2020, 05:29:08 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
พระคาถาธัมมบทลำดับที่ ๑๘๖-๑๘๗ เรื่อง "อนภิรตภิกขุ" พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙ 240663

พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๘๖-๑๘๗
พุทธวัคค์ ๑๔ เรื่อง "อนภิรตภิกขุ"
https://youtu.be/Y70eszoVQTE
บรรยายออนไลน์๑๐ โดย
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพ

สนับสนุน โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

ท่านสามารถฟังพระคาถาธัมมบท ที่บรรยายแล้ว
ย้อนหลังได้จาก ๒ อัลบั้ม ในระบบ SoundCloud
อัลบั้ม ๑
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali

และ อัลบั้ม ๒
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada02


พระคาถา ที่ ๑๘๖
น กหาปณวสฺเสน               ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ
อปฺปสฺสาทา ทุขา กามา       อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต

ความพอใจในกามคุณทั้งหลาย
ย่อมไม่มีแม้ด้วยฝนกหาปณะ
กามคุณทั้งหลาย
เป็นสิ่งที่มีความน่ายินดีน้อย 
เป็นสิ่งให้ทุกข์

ผู้มีปัญญารู้เช่นนี้แล้ว

พระคาถาที่ ๑๘๗
อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ      รตึ โส นาธิคจฺฉติ
ตณฺหกฺขยรโต โหติ      สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก


ย่อมไม่ได้ ซึ่งความยินดี
แม้ในกามคุณอันเป็นทิพย์
ผู้มีปัญญาซึ่งเป็นสาวก
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ย่อมเป็นผู้ยินดีในพระนิพพาน
อันเป็นภาวะสิ้นตัณหา

เพลงประกอบไตเติ้ล
"ลาวดำเนินทราย"
สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 01, 2020, 06:18:13 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
พระรัฏฐปาลเถระ ผู้ออกบวชด้วยศรัทธา จาก คอร์ส "เถรเถรีคาถา" พระมหากีรติ ธีรปัญโญ ณ ธรรมสถานว่องวานิช


  พระรัฏฐปาลเถระ ผู้ออกบวชด้วยศรัทธา
จาก คอร์ส " เถรเถรีคาถา"
พระมหากีรติธีรปัญโญ
ณ ธรรมสถานว่องวานิช

รัฏฐปาลสูตร แบบอย่างของคนหนุ่มที่สมบูรณ์พร้อม
แต่ตัดสินใจออกบวชเพราะเห็นความลวงของโลก
นี้คือแรงบันดาลใจในการบวชของพระอาจารย์มหากีรติ

ในค่ำแรกของการภาวนา คอร์ส "เถรเถรีคาถา"
เราตั้งคำถามแรก กราบเรียนถามท่าน
ว่าใน "เถรคาถา" ที่เรานำมาสาธยายกันนั้น
มีพระสูตรไหน ที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ
ในการตัดสินใจออกบวชของท่าน

ในขณะที่ ชีวิตกำลังประสบความสำเร็จ
ในการศึกษาการงาน ฯลฯ
ลองฟังกันดูค่ะ พร้อมคาถา สำคัญ
"ธัมมุสเทส ๔" เป็นของฝาก

๑) ตอบคำถาม (๑) ในคอร์ส "เถรเถรีคาถา"
https://www.youtube.com/watch?v=78r6fi4MpL4
(คำถาแรก เรื่อง รัฏฐปาลสูตร
คำถามที่ ๒ กรรมฐานหัวหอม
..อย่าพลาด ลองฟังดู)

๒) ช่วงสวดสาธยาย "รัฏฐปาลสูตร" พร้อมคำอธิบาย
https://youtu.be/5JniOKAV3Rw

๓) ประวัติย่อ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ
https://youtu.be/79rHfiXiH7w


ธัมมุทเทส ๔:
"อุปะนียะติ โลโก อัทธุโว
อะตาโณ โลโก อะนะภิสสะโร
อัสสะโก โลโก สัพพัง ปะหายะ คะมะนียัง
อูโน โลโก อะติตโต ตัณหาหาโส"


รัฏฐปาลเถระ

เหตุที่บวช :
เพราะโลกไม่เป็นอย่างที่อวด

"โลกอันชรานำไป ไม่ยั่งยืน
ไม่เป็นใหญ่ แต่เป็นอื่น ไม่มีที่ต้านทาน
ไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่ให้เขาก็เผาถ่าน
โลกพร่องตลอดูกาล ไม่อิ่มอยาก เป็นทาสตัณหา ฯ"

  รัฏฐปาลเถระ 


รฎฺฐปาลตฺเถรคาถา ๗๖๙ - ๗๓๕

๑. ปัสสะ จิตตะกะตัง พิมพัง    อะรุกายัง สะมุสสิตัง.
อาตุรัง พะหุสังกัปปัง             ยัสสะ นัตถิ รุวัง ฐิติ.
๒. ปัสสะ จิตตะกะดัง รูปัง      มะณินา กุณฑะเลนะ จะ.
อัฏฐิง ตะเจนะ โอนัทธัง          สะหะ วัตเถหิ โสภะติ.
๓. อะลัตตะกะกะตา ป่าทา      มุขัง จุณณะกะมักขิตัง.
อะลัง พาลัสสะ โมหายะ        โน จะ ปาระคะเวสิโน.
อัฏฐะปะทะกะตา เกสา          เนตตา อัญชะนะมักขิตา.
อะลัง พาลัสสะ โมหายะ       โน จะ ปาระคะเวสิโน
๕. อัญชะนีวะ นะวา จิตตา     ปูติกาโย อะลังกะโต.
อะลัง พาลัสสะ โมหายะ       โน จะ ปาระคะเวสิโน.
๖. โอกะหิ มิคะโว ปาสัง        นาสะทา วาคุรัง มิโค.
ภุตุวา นิวาปัง กัจฉามะ        กันทันเต มิคะพันธะเก.
๗.ฉินโน ปาโส มิคะวัสสะ     นาสะทา วาคุรัง มิโด.
ภุตุวา นิวาปัง กัจฉามะ      โสจันเต มิคะลุกทะเก.


ดูเถิด ร่างกาย วิจิตร   
แผลติด ยกโยง โครงคล้อง
ปนป่วย มากฝ่าย หมายปอง
ไม่ครอง ข้ามค่ำ คำซู
ดูสิ วิจิตร เรือนร่าง
๒.
ด้วยแก้ว อำพราง ต่างหู
กระดูก หนังทาบ ฉาบชู
ครองผ้า ค่อยดู พริ้งพราย
๓. สองเท้า ทาครั่ง ปลั่งแดง
ใบหน้า ปัดแป้ง เฉิดฉาย
พอหลอก พาลให้ งมงาย
บัณฑิต ไม่ง่าย เห็นดี

๔. ผมเผ้า แปดปอย ซอยดัด
ขอบตา ผิวผัด แต้มสี
พอหลอก พาลพร้อม ยอมพลี
บัณฑิต รู้หนี ทางตาย

๔. กระบอก กลึงช่วย สวยเด่น
กายเน่า ก็เช่น แต่งได้
พอหลอก พาลให้ งมงาย
บัณฑิต ไม่ง่าย เห็นงาม

๖,๗.ดุจพราน ดักกวาง ถ่างบ่วง
กวางรู้ กลลวง โลดข้าม
กินเหยื่อ จากจร สอนความ
พรานไพร ไห้ห่าม คร่ำครวญฯ

แปลเป็นบทกวี โดย "ปปัญจา"

  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 01, 2020, 06:17:42 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
ว่าด้วยนามแห่งความดีและที่มาของราชาแห่งดาวดึงส์ (ท้าวสักกะ) พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
  ว่าด้วยนามแห่งความดี
และที่มาของ ราชาแห่งดาวดึงส์ (ท้าวสักกะ)"
https://youtu.be/0OotQa-Nq8w
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
บรรยายที่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

ท่านสามารถฟังย้อนหลัง พระคาถาธัมมบท
ทั้งหมดได้จาก 

https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali

และ
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada02


  พระคาถาที่ ๓๐ 

อปฺปมาเทน มฆวา เทวานํ เสฏฺฐตํ คโต
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ หิตฺวา ยาติ สุเมธโส.
ท้าวมฆวะ ถึงความเป็นผู้ประเสริฐ
กว่าเทพยดาทั้งหลาย
เพราะความไม่ประมาท;
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท,
ความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อ.

..

ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่
๗. เรื่องท้าวสักกะ [๒๑]

  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 09, 2020, 12:21:23 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10603
  • ดูรายละเอียด
“อานันทเถรปัญหา” พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๙๓ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล(นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙
  อานันทเถรปัญหา
พระคาถาธัมมบท ลำดับที่ ๑๙๓
พระมหาไพโรจน์ญาณกุสโล  (นิรัญรักษ์)ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
สนับสนุนโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช


เพลงไตเติ้ล “บรรเลง สปา ๗”
ท่านสามารถฟังย้อนหลังพระคาถาธัมมบท  ทั้งหมดได้จาก   

https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada_pali

และ
https://soundcloud.com/kanlayanatam/sets/phramahaphairod_yanakusalo_dhammapada02


  พระคาถาธัมมบท  ลำดับที่ ๑๙๓  พุทธวัคค์  ๑๔ 
ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ      น โส สพฺพตฺถ ชายติ
 ยตฺถ โส ชายติ ธีโร             ตํ    กุลํ สุขเมธติ
บุรุษอาชาไนยซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยาก
เป็นบุคคลที่ไม่เกิดทั่วไปในทุกตระกูล
(ดังนั้น)ตระกูลใดมีบุรุษอาชาไนยผู้เป็นบัณฑิต
             เกิดอยู่ตระกูลนั้นย่อมได้รับความสุข


  ขอบคุณข้อมูลจาก  Youtube  Achara Klinsuwan

https://www.youtube.com/channel/UCrM4LyUa1AHQ9idFsO_av_g/featured
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 09, 2020, 12:33:06 PM โดย ยาใจ »