ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDOคลิกใจให้ธรรม_พระพุทธเจ้าทรงเคารพอะไร(พระมหาวิเชียร ชินวํโส)และอื่นๆ  (อ่าน 10577 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  จิตกับเจตสิก  (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.263  23/01/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:35:42 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  อะไรปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมอง  (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.264 30/01/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม

      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:35:27 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_    อะไรปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศล(พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.267 20/02/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:35:04 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  โยนิโสมนสิการ(พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.271 20/03/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:34:49 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  ทำไมเราไม่เห็นความจริง(พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.271 03/04/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:34:27 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  ศรัทธาหัวเต่า(พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.275 17/04/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:34:04 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  รู้จักเครื่องมือในการพัฒนาจิต(พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.277  1/05/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:33:45 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  สุขทุกข์ ใครทำ   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.279  15/05/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2022, 11:32:47 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  อวิชชา   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.284  19/06/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2022, 10:30:45 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  ความเศร้าหมองของวิปัสสนา   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.287  10/07/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2022, 10:20:17 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  หลงรู้ หลงผิด เมื่อเจอวิปัสสนูปกิเลส   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.289  24/07/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2022, 09:21:05 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.291  7/08/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2022, 08:51:40 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  น้อมธรรมเข้ามาใส่ตัว   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.294  28/08/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2022, 05:16:15 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  คู่แห่งบุรุษ 4 คู่    (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.297  18/09/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2022, 09:29:42 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คลิกใจให้ธรรม_  คำบริกรรมสำหรับผู้เริ่มภาวนา   (พระมหาวิเชียร ชินวํโส) T.299  2/10/65


ขอบคุณข้อมูลจาก :  Youtube  คลิกใจให้ธรรม


      ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/c/ClickJai/videos« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2022, 10:32:00 am โดย ยาใจ »