ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนเชิญศึกษา Online live สด หลักสูตรพระไตรปิฏกศึกษา -พระมหาประนอม เริ่ม 2กค.63  (อ่าน 308 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด


เรียน Online หลักสูตรพระไตรปิฏกศึกษา  โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


  คลิกชมได้ที่ ===> https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/

  หรือ ===> https://www.facebook.com/tipitakasikkhalai/
  ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย และ ติปิฏกสิกขาลัย
https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/
https://www.facebook.com/tipitakasikkhalai/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 28, 2020, 02:05:39 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
พิธีปฐมนิเทศโครงการพระไตรปิฎกศึกษา วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓


๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาลิสิกขา ตอนที่ ๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 28, 2020, 05:26:18 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 14, 2020, 05:30:52 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 07, 2020, 07:27:55 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๑๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 14, 2020, 05:31:07 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๑๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 21, 2020, 06:20:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๑๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 28, 2020, 05:19:54 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๒๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 11, 2020, 06:55:14 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๒๙ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๒๗ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๐ นิธิกัณฑสูตร  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา   ตอนที่ ๒๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๓๑ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๐ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 11, 2020, 07:11:41 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๒๙ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๒ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๓ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๔ กันยายน ๒๕๖๓  วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๓๒ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา   ตอนที่ ๓๑ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๗ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ ตอนที่ ๓๔ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๘ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๕ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๓ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๔ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓


  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 23, 2020, 06:27:42 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่  ๓๖  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๗ นิธิกัณฑสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๘ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๓๕ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา   ตอนที่ ๓๖ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา ตอนที่ ๓๗ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่ ๓๙ เมตตสูตร พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 28, 2020, 02:07:38 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10935
  • ดูรายละเอียด
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาขุททกปาฐะ  ตอนที่  ๔๐  พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร


๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ วิชาปาฬิสิกขา  ตอนที่ ๓๘ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  ขอบคุณข้อมูลจาก Youtube ติปิฏกสิกขาลัย

       ชมทั้งหมดได้ที่ ===>https://www.youtube.com/channel/UC27b5SU_B9Oe2Qc6swIpyLA/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 28, 2020, 02:13:18 PM โดย ยาใจ »