ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญชม VDO เรื่อง " พระอุรุเวลกัสสปเถระ“ โดย พระพรหมบัณฑิต,พระสมทบ (๐๖/๐๓/๖๕)  (อ่าน 38 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12661
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

๐๒ (๐๖/๐๓/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓

วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระอุรุเวลกัสสปเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน “มีบริวารมาก”

และภาคบ่าย พระสมทบ ปรกฺกโม องค์แสดงธรรม

พระธรรมทินนาเถรี ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร"

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2022, 05:35:44 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 12661
  • ดูรายละเอียด
๐๑ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


๐๒ (๐๘/๐๕/๖๕) งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒


งานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทศาสนา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาคเช้าโดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เป็นเลิศด้าน "มหาอภิญญา"

และภาคบ่าย พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ

พระกุมารกัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศด้าน "แสดงธรรมได้วิจิตร" และ พระมหาจุนทะ พระน้องชายพระสารีบุตร

ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ ภาษีเจริญ กทม. ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Youtube  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.youtube.com/user/ybat1/videos
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2022, 05:35:20 am โดย ยาใจ »