ผู้เขียน หัวข้อ: * รวม * VDO และเสียงธรรมบรรยาย โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง * ล่าสุด*  (อ่าน 56780 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด


บรรยายธรรม : ณ คณะวิศวฯจุฬาฯ กรุงเทพมหานคร
บรรยายโดย : อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
หัวข้อที่บรรยาย : เรื่อง ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
วันที่บรรยาย : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ajsupee.comที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2016, 05:48:57 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง " โพชฌงค์ ๗ " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ช่วงที่ ๑ จาก ๓
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง" โพชฌงค์ ๗ " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๘   พฤษภาพคม  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒  จาก ๓
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม   " โพชฌงค์ ๗ "  ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๓ จาก ๓
ขอบคุณที่มา youture  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ

ชมทั้งหมดได้ที่ => https://www.youtube.com/channel/UCVXMDgqRgnCz5khLKAQaqHQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 18, 2016, 02:04:36 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ความหมายและคุณค่าอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พุทธคยาอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒ ทุกข์และดับทุกข์ตามเงื่อนไข พุทธคยาอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวันอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อนัตตา; ธรรมเฉพาะพุทธศาสนา กูฏาคารศาลา ป่ามหาวันอ.สุภีร์ ทุมทอง - กราบบูชาสังเวชนียสถาน ๐๕/๐๓/๕๙ ตอนที่ ๑.ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปรินิพพานสถูปอ.สุภีร์ ทุมทอง - กราบบูชาสังเวชนียสถาน ๐๕/๐๓/๕๙ ตอนที่ ๒อ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ อริยสัจ ๔ ผลและเหตุ ๒ คู่ รามคามสถูปอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คำสอนพุทธะเลิศสุด สวนลุมพินีอ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ อริยชนสาวกพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน สาวัตถี
อ สุภีร์ ทุมทอง สังเวชนียสถาน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางแห่งความสุข สารนาถ พาราณสี
การเดินทางกราบบูชาสังเวชนียสถาน : ณ ประเทศอินเดีย, ประเทศเนปาล
ระหว่างวันที่ : ๑ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
บรรยายโดย : อ.สุภีร์ ทุมทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ajsupee.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2016, 06:51:08 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง " ทาน ศีล เมตตา " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ จาก ๔
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง " ทาน ศีล เมตตา "  ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๕   มิถุนายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒  จาก ๔
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " ทาน ศีล เมตตา "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๓ จาก ๔
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " ทาน ศีล เมตตา "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๔ จาก ๔

ขอบคุณที่มา youture  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ

ชมทั้งหมดได้ที่ => https://www.youtube.com/channel/UCVXMDgqRgnCz5khLKAQaqHQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2016, 02:30:50 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
ขอเชิญดาวน์โหลด ซีดีธรรมะชุด "อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ ๑๑" และ "อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ ๑๒"
โดย อาจารย์สุภีร์  ทุมทอง

เป็นซีดีรวบรวมคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิปัสสนาจารย์ ให้ความรู้ทั่วไป ครอบคลุมการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ ๔, ปฏิจจสมุปบาท, อริยมรรคมีองค์ ๘, กรรมและการให้ผลของกรรม, ไตรสิกขา ภพภูมิ แต่อธิบายย่อๆ ด้วยภาษาที่ง่ายๆ ให้เหมาะสมกับผู้เข้าปฏิบัติ เน้นให้ได้พื้นฐานความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้(1).ซีดีธรรมะชุด - อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ ๑๑
- บรรยายที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
- บรรยายที่ มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
วันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
- บรรยายที่ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ ๒๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙


ดาวน์โหลดข้อมูลซีดีแผ่นนี้ ได้ที่ ===> https://www.dropbox.com/sh/biyqfdudg7fdozs/AAAYP18fuc3qz5WNgOHdA2e1a?dl=0(2).ซีดีธรรมะชุด - อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ ๑๒
- บรรยายที่ อาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๔ มกราคม ๒๕๕๙
- บรรยายที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ถ.เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- บรรยายที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ดาวน์โหลดข้อมูลซีดีแผ่นนี้ ได้ที่ ===> https://www.dropbox.com/sh/ii9sa3ueln2xdhy/AAB6HiplfCuSdOreI4yTrcSSa?dl=0
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.ajsupee.com
https://www.youtube.com/ajsupee
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2016, 07:43:48 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
ที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "การบรรลือสีหนาทของพระสารีบุตร(๑)  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง " การบรรลือสีหนาทของพระสารีบุตร(๒) "  ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " การบรรลือสีหนาทของพระสารีบุตร(๓) "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " การบรรลือสีหนาทของพระสารีบุตร(๔)  "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอขอบคุณและอนุโมทนา ข้อมูลจาก youtube  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ

ชมทั้งหมดได้ที่ =>   https://www.youtube.com/watch?v=ME89q7AJ3Ow&list=PLxr4Jrgne4RQH4QxYU2O4oNYKUTcy5ADI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2016, 04:06:06 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด

ที่มา : Facebook ชมรม สุรัตนธรรม
https://www.facebook.com/suratthanadharm

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด


โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

ณ อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


WWW.YBAT.ORG


ที่มา : Facebook โสตทัศนูปกรณ์  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/YBATaudiovisual/

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา วันที่   ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ จาก ๓
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒ จาก ๓
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๓ จาก ๓


ขอขอบคุณและอนุโมทนา ข้อมูลจาก  youtube  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2016, 04:04:15 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรมฐาน "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " แนะนำการปฏิบัติ "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " การสำรวม "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " พิจารณากาย- ตอบปัญหา "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " กายคตาสติเพิ่มเติม "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " ตอบปัญหา 1 "


อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " สติปัฏฐาน (เพิ่มเติม) "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " สัมมาทิฏฐิ "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " สัมมาสังกัปปะ "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " ตอบปัญหา 2 "

อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง " ตอบปัญหา 3 "

โครงการ อริยมรรค โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2559

ณ อาคารธรรมนิเวศ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

WWW.YBAT.ORG


ที่มา : Facebook โสตทัศนูปกรณ์  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/YBATaudiovisual/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2016, 03:49:54 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "ฐานะ5ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่   ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง " ฐานะ5ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ "  ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " ฐานะ5ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๙ ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม  เรื่อง  " ฐานะ5ที่ทุกคนควรพิจารณาเนืองๆ  "   ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๕๙ช่วงที่

ขอขอบคุณและอนุโมทนา ข้อมูลจาก youtube  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ

ชมทั้งหมดได้ที่ =>   https://www.youtube.com/watch?v=14_znTB2CnE&index=1&list=PLxr4Jrgne4RS3H9uuxo00j43gss3LIicL
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2016, 03:00:41 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๕ กันยายน ๒๕๕๙บรรพชา ถึงสรณะ รับศีล ๘
อ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ฝึกสติรู้กาย
อ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๕ กันยายน ๒๕๕๙การฝึกจิตและมาร ๕---------------------------------------------------------

อ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๖ กันยายน ๒๕๕๙ฝึกธรรมฝ่ายปัญญาโพธิอ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๖ กันยายน ๒๕๕๙เหตุที่ทำให้เสื่อมและไม่เสื่อม
อ สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๖ กันยายน ๒๕๕๙เหตุปรารภความเพียร
-----------------------------------------------------------------
อ สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๗ กันยายน ๒๕๕๙ชีวิตเป็นของน้อย พึงรีบทำกุศล
อ. สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตอบปัญหาธรรม ๑
อ สุภีร์ ทุมทอง วังรีรีสอร์ท ๗ กันยายน ๒๕๕๙สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่อาจได้

:) ชมทั้งหมดได้ที่ ===> https://www.youtube.com/channel/UCNyHDct61FB-3nBHOBV2AfQที่มา : Youtube อ.สุภีร์   ทุมทอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 28, 2016, 01:34:04 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ช่วงที่
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง บรรยายธรรม เรื่อง  "อริยอุโบสถที่มีผลรุ่งเรืองแผ่ไพศาลมาก  " ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  ช่วงที่

ขอขอบคุณและอนุโมทนา ข้อมูลจาก youtube  ฐณิชาฌ์ ธรรมะ

ชมทั้งหมดได้ที่ =>   https://www.youtube.com/channel/UCVXMDgqRgnCz5khLKAQaqHQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2016, 05:37:06 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13228
  • ดูรายละเอียด
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "โอวาทเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง " แนะนำการปฏิบัติ"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "อริยมรรค"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "สัมมาทิฏฐิ"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "สัมมาสังกัปปะ"

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "สัมมาวาจา"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "สัมมาวายามะ"
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง "ตอบปัญหา- โอวาทปิดอบรม"

โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วันที่ 21-23 กันยายน 2559

ณ ห้องกุสินครา ชั้น 4 อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.ybat.orgที่มา : Facebook โสตทัศนูปกรณ์  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/YBATaudiovisual/« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2016, 12:37:19 pm โดย ยาใจ »