ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือแจกฟรี - ท่าน ว.วชิรเมธี update *ล่าสุด*  (อ่าน 52030 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด"... ใครก็ตามที่มีทั้งกัลยาณมิตรและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง ก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นมีหลักประกันของชีวิตดีงามแล้ว..."


คลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/641/Good_life
คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/3653/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2012, 02:15:34 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


"วรรคทอง วรรคธรรม" เลือกคั้นกลั่นกรองพุทธสุภาษิตและพุทธศาสนสุภาษิตมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ จำนวน ๑๐๐ บท แปลออกสู่พากย์ไทย โดยวางกติกาในการเลือกพุทธภาษิตและสาวกภาษิตนั้นๆ ไว้ว่า ต้องเป็นบทสั้นๆ จดจำง่ายมีใจความลึกซึ้ง เหมาะแก่การท่องจำเป็นคติธรรมประจำใจ หรืออย่างน้อยที่สุดก็พอให้ได้เรียนรู้ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไป  ซึ่งมีทั้งภาษาบาลี ภาษาไทยและอังกฤษคลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/4074/คลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/2921/
คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/499/delightful_dutiesคลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/851/Mettadham


คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/2261/
คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/651/7fantastic

ถอดจากบทสัมภาษณ์  ท่าน ว.วชิรเมธี

- ความรักที่แท้จริงคืออะไร
- ความรักกับความทุกข์
- ความขัดแย้งในครอบครัวและการเยี่ยวยาด้วยความรัก
- ความรักและความเมตตาในทางพระพุทธศาสนา
- จะพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตาได้อย่างไร
- สติกับความโกรธ
- วิธีระงับความโกรธแบบง่าย ๆ


คลิ๊ก => http://www.dhammatoday.com/download/love_book.rar

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2013, 04:56:46 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด
คลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/610/
ที่มา :   http://www.ebooks.in.th


"โลกนี้มีพอสำหรับทุกคน แต่ยังคงขัดสนสำหรับผู้ไม่พอ"

ดาวน์โหลดและแบ่งปัน E-Book "มองไม่เห็นฝั่ง"
ว่าด้วยเรื่อง การจัดการความโลภ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/4147/ที่มา  :  feckbook ท่าน ว.วชิรเมธี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2012, 01:50:06 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดE-Book "ธัมมะ อกาลิโก - ธรรม ไม่จำกัดกาล"
รวบรวมหลักคิด แนวธรรมะ ของท่านพระคุณเจ้า ประกอบด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ / ท่านปัญญานันทภิกขุ /
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระไพศาล วิสาโล / ท่าน ว.วชิรเมธี   หนังสือประกอบภาพพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่มหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
http://www.bia.or.th/คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/5471/ที่มา : feckbook ท่าน ว.วชิรเมธี
http://www.ebooks.in.th/ebook
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 30, 2012, 05:37:49 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด
หนึ่งคนตาย ล้านคนตื่น (ฉบับปรับปรุง) free download


ความตายเกิดขึ้นง่ายๆ และเป็นสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บ วัยชรา หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน และเพราะความตายอยู่ใกล้ตัวเราถึงเพียงนี้ เกิดขึ้นกับตัวเรารวมถึงคนที่เรารักและรายล้อมรอบตัว  หากเราต้องสูญเสียคนที่รักและเมื่อความตายกล้ำกรายมาหาเรา เราพร้อมจะรับมือแล้วหรือยังคลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/5605/ที่มา : http://www.ebooks.in.th


ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดอริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมสำหรับดับทุกข์หรือแก้ปัญหาชีวิตโดยตรง พระพุทธองค์ทรงย้ำว่า "แต่ก่อนก็ดี บัดนี้ก็ดี เราสอนแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น" พระพุทธวัจน์นี้ชี้ให้เห็นว่า อริยสัจสำคัญขนาดไหน ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราควรจะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร สิ่งที่ตรัสรู้นั้นมีเนื้อหาอย่างไร และจะนำมาใช้ได้อย่างไร หนังสือ "อริยสัจ Today" เกิดขึ้นมาเพื่อตอบคำถามสำคัญสามคำถามนี้ แต่ด้วยความที่ตั้งใจจัดทำขึ้นมาสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุดนี้โดยเฉพาะ จึงเขียนให้มีเนื้อหาง่าย ๆ ไม่มาก เน้นสั้น กระชับ สำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ หากสนใจเนื้อหาสาระมากกว่านี้ ก็ย่อมจะสามารถตามไปสืบค้นเพิ่มเติมได้อีกจากแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปคลิ๊ก =>http://www.ebooks.in.th/ebook/5673/ที่มา : http://www.ebooks.in.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2012, 06:31:26 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ทำไมจึงสำคัญนัก ?

...........................

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
หากถามว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ชาวพุทธที่ห่างวัดหลายคนอาจตอบ แตกต่าง กันไปหลายคำตอบ แต่ถ้าถามชาว

พุทธที่ใกล้วัด ก็จะตอบตรงกันโดยไม่ต้องลังเลว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ “อริยสัจ ๔”  คำว่า “อริยสัจ” แปลได้ ๔ ความหมาย คือ

๑. สัจจะที่พระอริยะตรัสรู้

๒. สัจจะของพระอริยะ

๓. สัจจะที่ทำให้เป็นอริยะ

๔. สัจจะอย่างอริยะ คือ ความจริงอันถ่องแท้แน่นอน


อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มี ๔ ประการ เราจึงเรียกรวมกันว่า “อริยสัจ ๔”  ได้แก่

๑.ทุกข์ ได้แก่ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

๒.สมุทัย ได้แก่ สาเหตุของทุกข์คือตัณหาหรือความอยาก

๓.นิโรธ ได้แก่ ภาวะที่ปราศจากทุกข์หรือนิพพาน

๔.มรรค วิธีดับทุกข์หรือวิธีแก้ปัญหา ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือเรียกสั้นๆ ว่า มรรคมีองค์ ๘ คือ (๑) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ (๒) สัมมาสังกัปปะ   คิดชอบ (๓) สัมมาวาจา พูดชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ  กระทำชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ  (๖) สัมมาวายามะ    เพียรชอบ (๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ   (๘) สัมมาสมาธิ  ตั้งจิตมั่นชอบ


อริยสัจสำคัญอย่างไร ?

อริยสัจเป็นหลักธรรมระดับ “หัวใจของพุทธศาสนา” ธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรง แสดงสามารถประมวลงลงในอริยสัจได้ทั้งสิ้น หากมองในแง่ทฤษฎีความรู้ อริยสัจก็เป็น องค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้วยเหตุด้วยผล หากมองในแง่ของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน อริยสัจก็ถึงพร้อมด้วยภาคปริยัติ (ความรู้) ภาคปฏิบัติ (ประสบการณ์) ภาคปฏิเวธ (ผลของ การปฏิบัติ) หากมองในแง่ของความเป็นสัจธรรมสากล (cosmic law)  อริยสัจก็เป็นความจริง ที่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเองตลอดกาล ไม่ต้องแก้ไข ไม่ต้องเพิ่มเติม ไม่ต้องตัดออกแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งแตกต่างจากคำสอน หรือองค์ความรู้ของผู้รู้ทั่วไปที่เมื่อเวลาผ่านไปก็แสดงความล้าสมัยออกมา ให้ปรากฏ ต้องคอยปรับคอยแก้กันอยู่เนืองๆ หรือมีผู้ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ ขึ้นมาล้มล้างทฤษฎีเก่า อยู่ร่ำไป  แต่สำหรับอริยสัจแล้ว หาเป็นเช่นนั้นไม่ ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม คุณค่าของอริยสัจก็มิได้ลดน้อยถอยลงไปเลย ตรงกันข้าม กลับยังคงทันสมัยท้าทายกาลเวลา อยู่เสมอ ใครก็ตามนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะประจักษ์ผลนั้นๆ อย่างชัดเจนด้วยตนเอง ความเป็นสัจธรรมสากลที่ไม่ขึ้นต่อกาลเวลา และสถานที่ของอริยสัจดังกล่าวมานี้เอง ทำให้ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไอน์สไตน์เองก็ยังกล่าวยกย่องพระพุทธศาสนาเอาไว้ว่า

“ศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาล (cosmic religion) ศาสนา ซึ่งตั้งอยู่บนประสบการณ์ ซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่ไร้ข้อพิสูจน์ หากจะมีศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่พอจะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ละก็ศาสนานั้นคือ ศาสนาพุทธ​“​


อริยสัจต่างจากสัจจะทั่วไปตรงไหน ?


ในโลกนี้มีความจริงอยู่มากมายหลายแบบ อริยสัจจะก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง ในบรรดาความจริงที่มีอยู่มากมายนั้น แต่ที่อริยสัจจะ แตกต่างจากสัจจะ (ความจริง) ทั่วๆ ไปก็คือ ความจริงทั่วไปนั้น เมื่อใคร “รู้จัก” เข้าแล้ว ก็ไม่อาจทำให้ดับทุกข์ได้อย่างเบ็ดเสร็ดเด็ดขาด ตรงกันข้าม บางทีเมื่อรู้จักแล้ว อาจทำให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไป แต่ความจริงคืออริยสัจนั้น เมื่อใครก็ตาม “รู้จัก” (ด้วยการศึกษา)  และ “รู้แจ้ง” (ด้วยการลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน) แล้ว ก็จะทำให้คนคนนั้น “สามารถดับทุกข์ในชีวิตได้อย่างสิ้นเชิง” ความแตกต่างในข้อนี้มีตัวอย่างของ นักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลคนหนึ่งเป็นตัวอย่าง กล่าวกันว่า นักวิทยาศาสตร์ทางด้าน ฟิสิกส์คนหนึ่ง ค้นพบความจริงอันลึกซึ้งทางฟิสิกส์ว่า ปฏิสสารมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาใน หนึ่งนาทีการสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นนับล้านๆ ครั้ง (=ในมุมมองทางธรรมเท่ากับเขากำลังค้นพบ ภาวะอนิจจัง ทุกขัง  และอนัตตา) เขาค้นพบความจริงนี้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่ครั้น ค้นพบแล้ว เขาก็ยังคงมีชีวิตที่มีความทุกข์ท่วมท้นมากมาย ต่างกันกับผู้เจริญวิปัสสนาคนหนึ่งซึ่ง ค้นพบความจริงเดียวกันด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มข้น การณ์กลับปรากฏว่า ผู้เจริญวิปัสสนาเกิดการตื่นรู้ คลายความยึดติดถือมั่นในกายและจิต เกิดความสว่างไสว ในทางปัญญา และจิตหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง มีชีวิตที่มีความสุข สดชื่น รื่นเย็น กลายเป็นบุคคลคนใหม่ขึ้นมาในทันที


ชาวพุทธจะได้ประโยชน์จากอริยสัจได้อย่างไร ?

อริยสัจ ๔ มีประโยชน์นับอนันต์ ประโยชน์ในทางโลก อริยสัจสามารถใช้เป็นวิธีคิด วิธีมอง วิธีแก้ปัญหาได้ทุกกรณี เช่น เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ก็ลองพิจารณาด้วยวิธีคิด แบบอริยสัจว่า ๑.นี่คืออะไร (ทุกข์) ๒.มาจากสาเหตุใด (สมุทัย) ๓.ทางออกคืออย่างไร (นิโรธ) ๔.จะลงมือแก้ปัญหาต้องทำอย่างไร (มรรค)  คนที่มองปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิชิตได้ทุกปัญหา โดยไม่ต้องพึ่งพาการบนบานศาลกล่าว ไม่ต้องทรงเจ้าเข้าผี ไม่ต้องทำพิธีตัดเวรตัดกรรม ไม่ต้องอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์  แต่จะสามารถแก้ปัญหาทุกชนิด ด้วยสติปัญญาสามัญของมนุษย์ธรรมดาๆ นี่เอง ส่วน ประโยชน์ในทางธรรม ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ สมบูรณ์ เขาย่อมมีสิทธิ์บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ ในชาตินี้ ในชีวิตนี้ โดยไม่ต้องรอนับแสนล้านชาติภพอย่างที่เคยเข้าใจ กันมาแต่อย่างใด

อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐที่เป็นดั่งเพชรบนยอดมงกุฏที่ชื่อว่า พระพุทธศาสนา เป็นมณีแห่งปัญญาที่สามารถพิชิตปัญหานานาประดามีได้ทั้งหมดทั้งสิ้น (ถ้าใช้เป็น) เป็นสัจธรรมที่หนักแน่นเป็นแก่นสารดั่งภูผาไศลที่ไม่หวั่นไหวเพราะกาลเวลา และการถูกท้าทายโดยปวงปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วโลก เราชาวพุทธและชาวโลกมีของดี วิเศษอยู่ถึงเพียงนี้แล้ว เราน่าจะหันมาศึกษาและปฏิบัติอริยสัจกันอย่างจริงจังในชีวิต ประจำวัน จนผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นๆ สามารถทำให้เราดับทุกข์ส่วนตัวและ ทุกขสัจของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตนี้และในยุคสมัยอันยุ่งเหยิงของเรานี้  หาก เราเอาแต่ชื่นชมนึกนิยมในพุทธศาสนา แต่ทว่าไม่เคยสนใจนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เราท่านทั้งหลายก็คงไม่ต่างอะไรกับ “กบเฒ่า” ที่ “นั่งเฝ้ากอบัว” ไปวันๆ

 

อ่านฉบับเต็มได้จากหนังสือ "อริยสัจ Today"
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด E-Book อริยสัจ Today ไฟล์ .pdf หรือ ติดตั้ง app ebooks.in.th เพื่ออ่านผ่าน  iPad, iPhone, iPod, อุปกรณ์ที่เป็น Android หรืออุปกรณ์เครื่องอ่าน


ที่มา : http://www.dhammatoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1418%3A2012-05-31-04-40-38&catid=102%3A2009-09-16-06-30-24&Itemid=98&lang=th


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 26, 2012, 06:58:02 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


อหิงสา ปรโม ธัมโม
การไม่ใช้ความรุนแรง เป็นยอดแห่งธรรม
Non-Violence is the supreme Dharmaคลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/5822/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 11, 2012, 04:32:48 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด"...หลายคนที่ยังคงมีสุขภาพดี สติปัญญายังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ ควรนั่งลงถามตัวเองว่า เราจะเป็นสตีฟ จ๊อบส์ คนต่อไป ที่กำลังจะจากไปก่อนวัยอันควร หรือว่า เราจะออกแบบชีวิตของเราใหม่ให้ “งานก็สัมฤทธิ์ ชีวิตก็รื่นรมย์” หรือ “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข”
       หากเราไม่อยากจากไปก่อนวัยอันควร และมีเวลาไม่จำกัดจนเกินไปนัก หนทางหนึ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือ เราต้องหันกลับมา “ทบทวน” วิธีที่เราคิด วิธีที่เราทำงาน และวิธีที่เราใช้ชีวิตกันเสียใหม่
       ในพุทธศาสนา เรามีคำที่สำคัญมากอยู่คำหนึ่ง ซึ่งเป็นคำที่สตีฟ จ๊อบส์ (ในความหมายแฝงก็คือ “มนุษย์บ้างานทั้งหลาย”) อาจจะยังไม่คุ้นชิน นั่นก็คือ คำว่า “ทางสายกลาง” หรือคำว่า “ดุลยภาพ” คำๆ นี้ เป็นหัวใจประการหนึ่งแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ ใครก็ตามเข้าใจคำๆ นี้ เขาจะมีเวลาเหลือมากมายสำหรับอยู่ในโลกนี้ต่อไปอย่างรื่นรมย์
       ส่วนคนที่ไม่เข้าใจ และไม่สนใจ ก็อาจมีเวลาแสนจำกัด และอีกไม่นาน เวลานั้นก็คงหมดลงอย่างรวดเร็ว !.."

(คัดจากงานบรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๔)คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/3358/


ที่มา :  http://www.ebooks.in.th

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด"...ถ้าเรารู้จักมองโลกในแง่ดี อุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แท้ที่จริงมันก็คือครูของเรา มาสอนเราให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต คนที่ไม่แพ้ก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันว่าถ้าแพ้จะยืนยังไง คนที่ชนะตลอดไปบางครั้งก็เป็นคนที่โชคร้าย เพราะทำให้หลง อหังการ แล้วลำพองได้  ฉะนั้น ความแพ้ความชนะ ความถูกความผิด ความดีความชั่ว ถ้าเรามองให้ดีๆ สิ่งเหล่านี้เป็นครูสอนให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ได้มากขึ้น กลมกล่อมขึ้น มีภูมิต้านทานเพื่ออยู่ในโลกอย่างองอาจและกล้าหาญ.."


คลิ๊ก =>http://www.ebooks.in.th/ebook/2018/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88_%5B%E0%B8%A7.%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%5D/

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดE-Book งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ Vr Thai Magazine issue25 June 2012
บทสัมภาษณ์ในโอกาสที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ไปแสดงปาฐกถาธรรมที่ซิดนีย์
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/9932/ที่มา Feckbook : http://www.facebook.com/yajai.pornputtichai?ref=tn_tnmn#!/vajiramedhi

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


หลักธรรมที่รวบรวมและนำมาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้ จัดทำขึ้นมาสำหรับแจกจ่ายเป็นวิทยาทานแก่บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพของตน วิธีการจัดทำก็คือ ผู้เรียบเรียงคัดเลือกหมวดธรรมที่ต้องการ จากนั้นแปลคำและความให้ร่วมสมัย ส่วนภาษาอังกฤษได้คัดคำแปลจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มาลงกำกับไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจคำแปลในพากย์ภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบคำและความหมายให้ชัดขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ให้ถูกต้องถ่องแท้ผ่านการเทียบเคียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนอกจากนั้นแล้วก็ยังอำนวยประโยชน์ต่อชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้นอีกทางหนึ่งด้วยคลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/6584/
ที่มา :  http://www.ebooks.in.th
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 02, 2013, 06:34:16 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดอโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา ​
เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
ควรได้ประโยชน์อะไรบ้าง
ไม่มากก็น้อย  (พุทธพจน์ ๒๖/๓๕๙)
คลิ๊ก =>  http://www.ebooks.in.th/ebook/7804/ที่มา :  http://www.ebooks.in.th

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ มูลนิธิวิมุตตยาลัย ถือว่าเป็น“วันแห่งการให้” (The Giving Day) เพราะในวันดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับวันก่อตั้ง “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” อันเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประยุกต์ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งถือว่าเป็นการ “ให้การศึกษาฟรี” แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยอีกด้วย
       หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมานุสรณ์ใน “วันแห่งการให้” (The Giving Day) ครั้งที่ ๑ คติธรรมที่นำมาจัดพิมพ์เป็น นี้ กองบรรณาธิการคัดสรรมาจากผลงานเขียนของท่าน ว.วชิรเมธี จากหนังสือ ๕ เรื่อง ๕ เล่ม จำนวน ๑๐๐ คติธรรม มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเรา
       กุศลใดก็ตามที่เกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ศิษยานุศิษย์ขอน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา พร้อมทั้งขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอำนวยพรให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นสดมภ์หลักทางธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งในไทยและในต่างประเทศสืบไป
คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/11091/ที่มา :  http://www.ebooks.in.th


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 01, 2013, 08:09:48 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด


พระธรรมบท แปลโดย ท่าน ว.วชิรเมธี
ร่วมสมโภชเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๖คลิ๊ก => http://www.ebooks.in.th/ebook/13452/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97_%5B%E0%B8%A7.%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5%5D/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 05, 2013, 11:53:26 AM โดย ยาใจ »