ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย ณ วัดยานนาวา โดย พระอาจารย์กฤช นิมมโล (18 ม.ค. 63)  (อ่าน 30702 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด• ปฏิทินธรรม เดือนกันยายน ๒๕๕๗ •

ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนกันยายน

วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ปฏิบัติภาวนา (พิเศษ)
โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
วิวัฏฏวนาราม จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์พิเศษมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ธรรมสถานฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : Facebook
https://www.facebook.com/dhammaprateep
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 15, 2020, 06:02:09 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด
วันเสาร์นี้ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติภาวนา
โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)ที่มา :
https://www.facebook.com/dhammaprateep
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 30, 2019, 02:44:27 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด


• ปฏิทินธรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ •

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)

-------------------------
วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรม "ปฏิบัติบูชา ถวายมหาสังฆทาน และทอดผ้าป่าเดือนเกิด"
รับศีล เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติภาวนา และธรรมบรรยาย
โดย พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)
วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า1 http://goo.gl/1GkVAx | หน้า2 http://goo.gl/0JO5Ff
-------------------------
วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์พิเศษมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-------------------------
วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

-------------------------
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระราชธรรมวาที
วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

-------------------------
• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 03, 2014, 06:49:00 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 03, 2014, 04:05:25 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด
••• แจ้งเปลี่ยนแปลง •••

วันเสาร์หน้า ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย
โดย พระมหายุทธนา คมฺภีรจิตฺโต
วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพฯ


ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร
(BTS สถานีสะพานตากสิน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 24, 2014, 10:44:45 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๗.๐๐น.


ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓
วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)


>> ดาวน์โหลดแผ่นพับ หน้า๑ http://goo.gl/1GkVAx | หน้า๒ http://goo.gl/0JO5Ff• กำหนดการ •

๐๙.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย / อาราธนาศีล-รับศีล
๐๙.๑๕ น. สมาทานกรรมฐาน / ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติภาวนา
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สวดมนต์ร่วมกัน
๑๐.๔๐ น. พิธีถวายมหาสังฆทาน / พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำรับพร
๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๒.๓๐ น. เข้าสู่ห้องกรรมฐาน / ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติบูชา
๑๖.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่าเดือนเกิด / พระสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา /
พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำรับพร
๑๗.๐๐ น. สิ้นสุดกิจกรรม


• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดวัน หรือตามเวลาที่สะดวก โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

>> ทางวัดมีอาหารกลางวันบริการผู้ร่วมกิจกรรม สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

>> เพื่อความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน ทางวัดได้จัดชุดสังฆทานจำหน่ายในราคา ๓๙๙ บาท (มีจำนวนจำกัด และไม่รับจองล่วงหน้า)

>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 24, 2014, 10:48:59 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
และ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติภาวนา

ทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)

-------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขา ๒๐ วัดหนองป่าพง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ปฏิบัติภาวนา (พิเศษ)
โดย พระอาจารย์มหาปัญญา วิสุทโธ
ธรรมสถานราชนครินทร์ จังหวัดจันทบุรี

-------------------------

• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 14, 2014, 02:51:12 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติบูชา ถวายมหาสังฆทาน และทอดผ้าป่าเดือนเกิด"


ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)

ธรรมบรรยายและนำการปฏิบัติภาวนา
โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน
วัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ


• กำหนดการ •

๐๙.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย / อาราธนาศีล-รับศีล
๐๙.๑๕ น. สมาทานกรรมฐาน / ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติภาวนา
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ สวดมนต์ร่วมกัน
๑๐.๓๐ น. พิธีถวายมหาสังฆทาน / พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำรับพร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๒.๓๐ น. เข้าสู่ห้องกรรมฐาน / ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติบูชา
๑๖.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่าเดือนเกิด / พระสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา /
พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำรับพร
๑๗.๐๐ น. สิ้นสุดกิจกรรม

• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดวัน หรือตามเวลาที่สะดวก โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

>> ทางวัดมีอาหารกลางวันบริการผู้ร่วมกิจกรรม สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนเกิดเท่านั้น

>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

>> เพื่อความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน ทางวัดได้จัดชุดสังฆทานจำหน่ายในราคา ๓๙๙ บาท (มีจำนวนจำกัด และไม่รับจองล่วงหน้า)

>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗

>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ (สามารถออกใบอนุโมทนา เพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย)


>> ดาวน์โหลดแผ่นพับ หน้า๑ http://goo.gl/1GkVAx

>> ประมวลภาพกิจกรรม http://youtu.be/ScSo5kibf2s
ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 02, 2014, 12:39:45 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด


• ปฏิทินธรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ •

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)

เสริมมงคลชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในเดือนธันวาคม

-------------------------

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรม "ปฏิบัติบูชา ถวายมหาสังฆทาน และทอดผ้าป่าเดือนเกิด"
รับศีล เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติภาวนา


โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน
วัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ


-------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จังหวัดชลบุรี

-------------------------

ทั้งนี้ งดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๐ และ ๒๗ ธันวาคม

-------------------------

• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓
ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 02, 2014, 07:05:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 12, 2014, 12:33:32 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดร่วมรักษาศีล ปฏิบัติภาวนา เสริมบารมี ตลอดปี ๒๕๕๘

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)


• ปฏิทินธรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๘ •
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
ร่มอารามสถาน คลอง ๑๐ จังหวัดปทุมธานี
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ปฏิบัติภาวนาเต็มวัน (พิเศษ)
โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกาโร
สำนักวิปัสสนาพัฒนาจิต จังหวัดตรัง
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๒๔ ม.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จังหวัดชลบุรี
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ธรรมสถานฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------


• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 06, 2015, 01:51:00 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดปีใหม่ ต้องดีกว่าปีเก่า...
วันเสาร์นี้ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘


ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมบรรยาย ต้อนรับศักราชใหม่
โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ
ร่มอารามสถาน คลอง ๑๐ จังหวัดปทุมธานี


ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร
(BTS สถานีสะพานตากสิน)


• หมายเหตุ •
>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
>> ทางวัดมีของว่างและเครื่องดื่มบริการผู้มาฟังธรรม สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?fref=nf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 21, 2015, 06:40:47 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดวันเสาร์นี้ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์กฤช นิมมโล
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า จังหวัดชลบุรี


ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร
(BTS สถานีสะพานตากสิน)


• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

>> ทางวัดมีของว่างและเครื่องดื่มบริการผู้มาฟังธรรม สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗

>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?pnref=story
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 27, 2015, 10:17:35 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดวันเสาร์นี้ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมรับฟังธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ธรรมสถานฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่


ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร
(BTS สถานีสะพานตากสิน)


หรือ รับชมสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)


• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

>> ทางวัดมีของว่างและเครื่องดื่มบริการผู้มาฟังธรรม สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗

>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?pnref=story
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2015, 10:53:57 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9756
  • ดูรายละเอียดขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกวันเสาร์
ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา (BTS สะพานตากสิน)


• ปฏิทินธรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ •
-------------------------

วันเสาร์ที่ ๗ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรม "ปฏิบัติบูชา ถวายมหาสังฆทาน และทอดผ้าป่าเดือนเกิด"


ปฏิบัติภาวนา เวลา ๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม จังหวัดศรีสะเกษ


ธรรมบรรยาย เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

-------------------------

วันเสาร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ดุษฎี เมธังกุโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร

-------------------------

วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย ท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร)
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี

-------------------------

วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ธรรมสถานฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่

-------------------------

• หมายเหตุ •

>> สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่สะดวก
>> ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแต่งชุดขาว แต่ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
>> ท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะมาได้ เช่น รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน / เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้นที่ท่าเรือสาทร / รถประจำทาง สาย ๑, ๑๕, ๑๗, ๓๕, ๗๕, ๑๖๓, ปอ.๕๐๔, ปอ.๕๔๗
>> ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ แจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณพันทิพา โทร. ๐๘-๑๙๑๙-๗๔๒๓

ที่มา : Feckbook ธรรมปทีป ธรรมประทีป วัดยานนาวา
https://www.facebook.com/dhammaprateep?pnref=story
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 26, 2015, 07:44:26 AM โดย ยาใจ »