ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือใหม่ ชมรมกัลยาณธรรม *ล่าสุด*  (อ่าน 70246 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดธัมมานุวัตต์และศาสนวิถี  โดย สามเณรประมัย กาฬเนตร

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เคยกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า....
" เคยได้อ่านหนังสือธัมมานุวัตต์ของสามเณรประมัยแล้ว
และอาตมาถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติ
ใช้เป็นหลักวิชาการปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุด
สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี.... "

" การปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนานั้น
ต้องปฏิบัติตามลำดับ จากง่ายไปหายาก
จากหยาบไปหาละเอียด
จากสามัญ ไปสู่ความสุขุมลุ่มลึก
จากโลกียธรรม ไปสู่โลกุตตระธรรม
หนังสือ ธัมมานุวัตต์ นี้ก็เช่นกัน... "
นี่คือคำนิยม โดยท่าน ว.วชิระเมธี

อย่าเพิ่งเชื่อ เพียงเพราะเป็นคำสอนจากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ....
ลองมาค้นหาคำตอบดูว่า....
สามเณรประมัย กาฬเนตร เป็นใคร ???
ทำไมท่านจึงมีความสามารถเขียนหนังสือแนะนำการปฏิบัติ
จนครูบาอาจารย์หลายๆท่านแนะนำให้อ่านเป็นครูแนะแนวการปฏิบัติ

หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมทานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ไม่ได้จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/Dhammanuwat.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 05, 2012, 05:23:07 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสัจจะแห่งชีวิต

ชีวิตเรานี้ประกอบด้วยอะไร.... ???
รูปนาม ขันธ์ห้า
ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมาย
มาประชุมรวมกันเกิดเป็นสิ่งที่เราสมมุติเรียกชื่อแตกต่างกันไป
เมื่อเราแยกส่วนประกอบเหล่านั้นออกจากกัน
ชีวิต... ก็ ไม่มีอะไรเลย
วงจรแห่งชีวิต วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)


คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/SajjaHaengCheewit.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 17, 2012, 06:31:22 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสายกลาง โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

ในศาสนาพุทธมีคำว่าสายกลางอยู่มากมายหลายเรื่อง
ในทางโลก คนเรามักจะเลือกทางสุดโต่งอยู่คนละข้าง
และเมื่อเห็นคำว่าสายกลาง ก็มักจะเลือกให้อยู่ระหว่างทางที่สุดโต่งสองข้าง
ไม่เป็นไปข้างใดข้างหนึ่ง เกิดเป็นทางสายที่สามขึ้น
แต่แท้จริง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มีทางสายที่สาม
สายกลาง เป็นเพียงสภาวะที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ
เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 

คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/saiklang.pdf

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 30, 2012, 12:19:10 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดย ดร.สนอง วรอุไร

การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นโชคลาภอันสูงสุด
เพราะเราได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของเรา
ให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้
รุ่งอรุณแห่งความรู้แจ้ง ประกอบด้วย โยนิโสมนสิการ และ กัลยาณมิตร

ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ถือเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่
ท่านได้อุทิศแรงกายแรงใจนำธรรมะมาเผยแผ่แก่ทุกๆคน
เพื่อจะได้พัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่เข้ารู้แจ้ง

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำบรรยายในโอกาสต่างๆ
ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
เพื่อเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในโอกาสมงคลวาระครบ ๗๓ ปีของท่าน
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/karnpattana.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 02, 2012, 03:36:33 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดโพชฌงค์ โดย พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

บุคคลไม่อาจบรรลุธรรมได้
โดยการนั่งมองท้องฟ้า
โดยการคิดคำนึง
โดยการศึกษาพระไตรปิฎก แต่รากฐานที่สำคัญของการบรรลุธรรม คือ โพชฌงค์ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗ ประการ

เราได้เคยได้ยินเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยการสวดโพชฌงค์
ทั้งๆ ที่ โพชฌงค์ คือ องค์ธรรมเพื่อการรู้แจ้ง
เราลองมาศึกษากันดูว่า ทำอย่างไร เราจึงจะรู้แจ้งได้
โดยอาศัย หลักของโพชฌงค์ ๗ ประการ
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/PochChong.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 02, 2012, 03:33:40 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ เล่ม ๔
ผลการตอบรับจากการพิมพ์ ๓ เล่มแรก ได้มีผู้ชื่นชมเข้ามามาก
และเป็นกำลังใจให้กับท่าน อ.วศินเป็นอย่างดี
ทางชมรมจึงได้รวบรวมคำถามคำตอบจากเว็บไซต์เรือนธรรมมาจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ ๔
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/sonthana_Wasin4.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 05, 2012, 05:34:21 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
โดย อ.วศิน อินทสระ

กรรมมีหลายประเภท ทำหน้าที่และให้ผลแตกต่างกันไป
ทำให้เราบางครั้งรู้สึกว่า ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว
ลองมาอ่านกันดูสิครับ...ว่า
กรรมแต่ละประเภทให้ผล และทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
ทำไม ดูเหมือนว่า ทำดีแล้วไม่ได้ดี
แต่ที่แน่ๆ ไม่มีแรงอะไรสู้แรงกรรมได้ครับ
ใครทำกรรมอะไร ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 


คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/Lakgum.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 10, 2012, 04:25:40 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเพชรแห่งธรรม
โดย อ.วศิน อินทสระ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบรรยายทางสถานีวิทยุ
ของ อ. วศิน อินทสระ
โดยเลือกเอาบทสั้นๆ มารวมกันเป็นเล่ม
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่เป็นการบรรยายที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓
และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ ด้านศาสนาจากกระทรวงศึกษาธิการ
บทบรรยายเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งธรรม
และได้สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมานักต่อนักแล้ว
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก =>    http://www.kallayanatham.com/book/pech_hang_tham.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 14, 2012, 02:02:54 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดท้าให้ทำ โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

การบรรลุถึงพระนิพพาน ไม่สามารถทำได้โดยการอ่าน การฟัง การศึกษา พระปริยัติธรรมเท่านั้น
แต่ยังต้องหมั่นฝึกฝน หมั่นปฏิบัติ เรียนรู้กาย เรียนรู้ใจตนเอง
เป็นทางสายเอก ที่ต้องเดินไปคนเดียว

"ท้าให้ทำ" เป็นหนังสือที่ให้ท่านได้พิสูจน์คำสอนในพระพุทธศาสนา ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง
คือ ให้ขยันเจริญสติให้มาก จนเกิดปัญญา ที่เรียกว่า "ภาวนามยปัญญา"
ซึ่งเป็นปัญญาที่แท้และดับทุกข์ได้จริง

ท่านที่คิดว่าตนเองปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ผล
ไม่อยากปฏิบัติอีกแล้ว ไม่อยากฝึกฝนอีก
ลองมาอ่านดูว่า ท่านอาจารย์กำพล ท่านทำอย่างไร
จากคนที่เป็นทุกข์เพราะอัมพาต ขยับร่างกายไม่ได้
ตอนนี้ท่านไม่ทุกข์แล้ว....และท่านก็มา
ท้าให้ทุกท่านลองทำตามท่านดูบ้าง
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/thahaitham.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 29, 2012, 08:09:38 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดความดีและอานุภาพของความดี
โดย อ.วศิน อินทสระ

อะไรคือ ความดี ...???
อะไรคือ ความชั่ว ....???
ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดี....???
อานุภาพของความดีคืออะไร...???
วิธีการสร้างความดี...???

ในทางพุทธศาสนาถือว่า การกระทำใดๆ ทั้งกาย วาจา ใจ
ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน
และมีประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นความดี
การกระทำใดๆ ทั้งกาย วาจา ใจ
ที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความเพลิดเพลิน
แต่ไม่มีประโยชน์ ซ้ำยังอาจเป็นโทษด้วย
ก็ถือว่าเป็นความชั่ว
(ข้อความและfile หนังสือ จากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/kvamdee.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 05, 2012, 05:24:24 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดธรรมะสำหรับผู้ป่วย
โดย พอจ. ไพศาล วิสาโลความเจ็บป่วย เป็นธรรมดาของชีวิต คนเราทุกคนย่อมต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยด้วยกันทั้งนั้น

แต่ในยามที่เราเจ็บป่วยทางกาย การดูแลรักษาใจไม่ให้เจ็บป่วยตาม ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย หลายคนที่ป่วยทางกายเพียงเล็กน้อย แต่ป่วยทางใจมากกว่า ด้วยความคิดกังวลต่างๆ ทำให้อาการทรุดหนักลงเร็วกว่าเดิม

เราลองมาศึกษาและหาทางเยียวยารักษาใจกันดูบ้างไหม? บางครั้ง หากใจไม่ป่วย ร่างกายเราก็หายป่วยเร็วขึ้น

เหมือนดังพุทธพจน์ที่ว่า "ท่านพึงสำเหนียกว่า ถึงกายเราจะมีโรครุมเร้า แต่ใจของเรา จักไม่มีโรครุมเร้าเลย"

(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/book_180.pdf

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดลำธารริมลานธรรม
โดย พอจ. ไพศาล วิสาโล

เกร็ดประวัติและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้น
นอกจากเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่งดงามแล้ว
ยังเป็นภาพปรากฏแห่งธรรมที่มีชีวิตชีวา
อันเราสามารถแลเห็นและจับต้องได้
ทำให้ธรรมะมิใช่เป็นเพียงแค่หลักการทางนามธรรม
ที่ต้องใช้เหตุผล ในการทำความเข้าใจเท่านั้น
รูปธรรมแห่งธรรมะดังกล่าวสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คน
ในการน้อมนำมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ใช่แต่เท่านั้น เรื่องราวของท่านเหล่านั้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในอดีต
ยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติอันดีงาม
ของสงฆ์ที่นับวันจะเลือนหายไป ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
การนำเกร็ดประวัติของพระดีพระแท้ทั้งหลาย
มาเรียบเรียงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้ว
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก =>  http://www.kallayanatham.com/book/lamtharn2.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 19, 2012, 01:42:31 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดพระพุทธบารมีในอดีต
โดย อ.วศิน อินทสระ


ท่าน อ.วศิน อินทสระ ได้เขียนเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้า ในชาติต่างๆ ในแต่ละชาติ
ที่พระพุทธองค์ได้เกิดมา
ก็จะมีการบำเพ็ญบารมีในเรื่องต่างๆ มาตลอด
แต่จะมีบางชาติที่จะเน้นหนักเป็นบางเรื่อง
หรือที่เรารู้จักกันว่า ทศชาติ ทศบารมี
ท่านได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
เข้าไปไว้ในเรื่องราวแต่ละชาติของพระพุทธองค์ด้วย
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/buddhabaramee.pdf« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 06, 2012, 07:33:01 PM โดย ยาใจ »