ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด หนังสือใหม่ ชมรมกัลยาณธรรม *ล่าสุด*  (อ่าน 70242 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดอานาปานสติ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ อานาปานสติ ว่า
ผู้ใดฝึกได้มาก   ย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์
ซึ่งจะทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์
และถึงพร้อมด้วยวิชชาและวิมุตติในที่สุด
อ.ุสุภีร์   ได้อธิบายถึง อานาปานสติ อย่างละเอียด
ทำให้เข้าใจถึงวิธีและอานิสงส์ของการทำอานาปานสติ
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/Anapanasti.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 06, 2012, 03:11:16 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดมองมุมวิปัสสนา
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน
วิปัสสนา คือการฝึกให้เกิดปัญญา ยอมรับความจริงเหล่านี้
สัตว์ทั้งหลายย่อมไหลไปตามกระแสตัณหา
มีสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกั้นและถอดถอนกระแสนั้น
อ.สุภีร์ได้มาชี้ให้เห็นความเป็้นจริง
และจุดมุ่งหมายในการทำวิปัสสนา
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/MongMoomVipassana.pdf

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดปฏิบัติตามลำดับ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


สมาธิ เป็นธรรมะตัวกลางในการที่จะทำให้เราเกิดปัญญา
แต่ไม่ใช่ว่า มาเริ่มต้น ก็ทำสมาธิเลย
อ. สุภีร์สรุปจากพระไตรปิฎกได้ว่า
มีอยู ๕ ขั้นตอน ในการที่จะทำให้เรามีสัมมาสมาธิได้ดี
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/patibat.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 06, 2012, 03:20:06 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดกายคตาสติ
โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง


พระพุทธองค์ทรงตรัสถึง กายคตาสติ ว่า
หากทำให้มากแล้ว จะมีผลมา มีอานิสงส์มาก
และทรงตรัสสอนถึงการทำกายคตาสติ 18 วิธี
ซึ่ง อ. สุภีร์ ได้นำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
พร้อมทั้งแนะนำว่า ผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ สมาธิยังไม่มากพอ
ก็ควรใช้ฐานกายนี้เป็นเจ้าเรือน ให้สติมาเกาะอยู่
เพราะฐานกายนี้ใหญ่ หนักแน่น มองเห็นง่าย
ทำให้สติไม่ล่องลอยไปไกล
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)


คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/kayanakasti.pdf

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเตรียมตัวก่อนตาย
โดย ดร.สนอง วรอุไร

ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความตายไม่ใช่สิ่งอัปมงคล

" มรณานุสติ " เป็นหนึ่งในอนุสติสิบ
อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

เพราะเราทุกคนต้องตายการระลึกถึงความตาย
เป็นการเตือนให้เราเตรียมตัวก่อนที่เราจะตายจริงๆคลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/treamtuo.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 14, 2012, 04:21:11 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสนทนาธรรม กับ อ. วศิน อินทสระ เล่ม ๕
โดย อ. วศิน อินทสระ

จากคำถาม คำตอบ ในเว็บ เรือนธรรม

ซึ่งได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง

และได้ช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้สนใจ

เกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนามาตลอด

บัดนี้ ได้รวบรวมจนถึงเล่มที่ ๕ แล้ว

(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม) คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/sonthana_Wasin5.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 29, 2012, 10:45:55 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
โดย อ. วศิน อินทสระ

อ. วศิน ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนการปรินิพพาน ของพระพุทธองค์

มาเล่าให้อ่านกัน จนถึงวันที่ปรินิพพาน และ ถวายพระเพลิง

ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ และแสดงให้เห็นถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
คลิ๊ก =>http://www.kallayanatham.com/book/karnpari.pdf
ที่มา : http://www.kallayanatham.com

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 29, 2012, 10:49:56 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดสนทนาภาษาธรรม เล่มที่ ๒๒

ท่าน อ. ดร. สนอง ได้เมตตาตอบปัญหาทางเว็บไซต์กัลยาณธรรม
มาจนถึงเล่มที่ ๒๒ แล้ว
ท่านได้เมตตาตอบปัญหาและแนะนำการดำเนินชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นหลัก
ท่านได้ชี้แนะให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป


คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/sontana22.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 10, 2012, 02:09:27 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดตายแล้วไปไหน
ดร.สนอง วรอุไร

" ชีวิตเลือกได้ "  " ชีวิตออกแบบได้ "
คุณเคยได้ยินคำโฆษณาเหล่านี้ใช่ไหม ??
แล้วคุณคิดว่าจะออกแบบได้อย่างไรล่ะ ?
ท่าน อ.ดร. สนอง ได้มาชี้แนะว่า
ก่อนตายทำอะไรไว้... ตายแล้ว จะไปไหน ??
ไปที่ชอบที่ชอบไงล่ะ......
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/kanlayanatam_book185.pdf« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 12, 2012, 03:41:47 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด" รู้กาย รู้จิต สิ้นทุกข์ " 
โดย อ. กำพล ทองบุญนุ่ม

กายและใจ มีไว้ให้รู้ 
รู้ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง
เมื่อรู้แล้วเราก็จะสิ้นทุกข์ได้
อ.กำพล มาท้าให้ลอง ท้าให้ทำ ท้าให้เจริญสติ
เมื่อมีสติแล้ว จะมีสุขเพิ่มขึ้น มีทุกข์ลดลง
คลิ๊ก =>   http://www.kallayanatham.com/book/book_191.pdfที่มา :   http://www.kallayanatham.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ??¹ 18, 2012, 05:34:27 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดการสร้างคุณภาพชีวิต   
โ ดย อ. วศิน  อินทสระ

การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข เป็นสิ่งที่ปราถนาของคนทุกคน

ท่าน อ. วศิน ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาตน ให้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐

จากบทบรรยายนั้น
ก็ได้มีผู้นำไปพิมพ์มากมายหลายครั้งมาจนถึงทุกวันนี้

(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/book_197.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2012, 02:21:39 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียด
ท่าน อ.พุทธทาส   คนไข้ที่ผมได้รู้จัก
บันทึกการรักษา ท่านพุทธทาส   
โดย นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล

... ไม่สบายทุกที ก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกัน.....
ท่านพุทธทาส ได้สอนธรรมะ
ให้เราเรียนรู้อริยสัจจากความเจ็บป่วย

จากหมอที่ไปรักษาอาการป่วยให้ท่านพุทธทาส
กลายมาเป็นนักเรียนที่มาเรียนธรรมะจากท่านพุทธทาสแทน
เรียนจากอาการเจ็บป่วยจริงของท่านพุทธทาส
ท่านพุทธทาสได้เปิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย
และการเรียนรู้สัจธรรมจากการเจ็บป่วย ให้กับหมอที่มารักษา
(ข้อความและ file หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/book_198.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 01, 2012, 02:23:12 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดพัฒนาชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิ   
โดย อ. วศิน  อินทสระ


ความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์
เพราะเขาย่อมดำเนินชีวิตตามความเห็นและความคิด
ถ้าเห็นผิดและคิดผิดก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิด
ไปสู่อันตรายและทุกข์ยากลำบาก
ถ้าเขาคิดถูกและเห็นถูกก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี
ได้พบกับความสุขและความสำเร็จอันดีงามในชีวิตคลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/book_171.pdf

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดเห็นถูก รู้แจ้ง ๑   
โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิมสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก   
ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดับทุกข์
พระพุทธองค์ทรงจัดเรื่องนี้ไว้ไนลำดับแรกของมรรคมีองค์แปด

ถ้าเรามีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตรงธรรมแล้ว
เราจะก้าวเดินต่อไปทางอริยมรรคได้เอง
ด้วยลีลาการเขียน การพูดของ

ท่าน อ.ประเสริฐ ท่านได้ชี้แนะ ชักนำ
และกระตุ้นเตือนเรา ได้อย่างตรงไปตรงมา และเจ็บๆคันๆ
เพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้อง
อันจะพาไปสู่การดับทุกข์ในที่สุดคลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/book_199.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 22, 2012, 09:01:46 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9330
  • ดูรายละเอียดดับ ว่าง สงบ เย็น
ธรรมะดีๆ จาก พระครูวินัยธร (หลวงพ่อเอี้ยน) 
สำนักวิปัสสนา วังสันติบรรพต (วัดวังเนียง) พัทลุงคลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/DapWang.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 26, 2012, 05:30:36 AM โดย ยาใจ »