ผู้เขียน หัวข้อ: * รวม * ธรรมพรปีใหม่ 2560 โดยพระอาจารย์หลายๆ รูป  (อ่าน 1261 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พระราชญาณกวี สุวิทย์ ปิยวิชฺโช
พระราชญาณกวี สุวิทย์ ปิยวิชฺโช วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ให้ธรรมและพร ความว่าในปีใหม่นี้ อะไรที่ควรให้ใหม่ก็ใหม่ อะไรที่ควรให้เก่าก็เก่า อะไรที่ดีต้องเก็บรักษา แต่ขณะเดียวกันของเก่าที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยน ต้องทิ้ง เปลี่ยนความคิดชีวิตก็ใหม่ ด้วยการเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดี และควรให้ความสำคัญกับการสร้างครอบครัวให้มีความสุขขอบคุณที่มา : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-

ดูทั้งหมดได้ที่ ===> Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcNL3ucFiAAX1YNK4uqLxVw


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 13, 2017, 05:38:53 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมและพรปีใหม่ - อมโรภิกขุ
พระอาจารย์อมโรเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ให้โอวาทธรรมเนื่องในโอกาสปีใหม่ และกล่าวถึงธรรมะของพระราชา โดยมีส่วนที่สำคัญ คือ ไม่คิดถึงตัวเอง การมีศีลและมีเมตตากรุณา« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:31:22 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พระวินัยโมลี
ปีใหม่นี้ควรทบทวนพฤติกรรมการกระทำของเราที่ผ่านมา ส่วนใดที่เป็นคุณงามความดี ก็จะมีกำลังใจทำต่อไป ส่วนใดที่ไม่ดี เป็ความผิดพลาด จะเตือนให้เราระมัดระวังและเริ่มต้นใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:32:08 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - ปสันโนภิกขุ
การใหัพรในพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าไม่ให้พร แต่ให้หลักการ เพื่อให้มนุษย์สร้างพรให้ตนเอง เหตุต้องมี ผลจึงปรากฎ เป็นหลักการของพระพุทธเจ้า พรที่ดีที่สุดคือขอให้มีกำลังใจ เพื่อจะได้สร้างสิ่งที่ดีงามในชีวิต การให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นกุศล เป็นการกระทำอันสมควร เหมาะสม ในฐานะที่เป็นมนุษย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:32:56 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พุทธทาสภิกขุ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:33:22 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พระไพศาล วิสาโล
ปีใหม่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ทำให้ชีวิตพ้นจากความเก่า ความจำเจ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยการปล่อยวางให้สิ่งที่ไม่ดี ให้กลายเป็นอดีตไป

สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เอามาสรุปเป็นบทเรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของเรา ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป แต่มันสามารถสอนธรรมให้กับเราได้ เตือนให้เราไม่ประมาท สอนให้เข้มแข็งและมีสติ

ปีใหม่ ทำชีวิตของเราใหม่ ไม่ใช่ใหม่เพราะมีงานใหม่ มีรถคันใหม่ มีบ้านหลังใหม่ แต่ใหม่เพราะเรามีคุณภาพจิตใหม่ ที่ประกอบด้วยสติปัญญา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:34:08 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พระอาจารย์สุเมโธ
พระราชสุเมธาจารย์ให้พร ให้คนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ เป็นโอกาสที่จะอฐิษฐานจิตให้เป็นคนดี หาเรารักษาจิตมีสติสัมปชัญญะ ปัญญาจะมอบรมเรา เราไม่ต้องห่วง สงสัย หรือ กลัวอนาคต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:35:20 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9500
  • ดูรายละเอียด
ธรรมพรปีใหม่ - พระภาวนาโพธิคุณ โพธิ์ จนฺทสโร
คนที่เกิดมาแล้วได้ทำประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์เป็นพุมธมามกะ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก พระองค์ได้นำคำสอนมาเผยแพร่ โดยเฉพาะฆราวาสธรรมที่พระองค์เคยประทานโอวาทให้ประชาชนคนไทย นำไปประพฤติปฏิบัติ
ตามรอยธรรมราชา กับคุณธรรม ๔ ประการที่สำคัญ คือ สัจจะ ทมะ ขันตี และ จาคะ ผู้ที่ปฏิบัติตามจะมีแต่ความเจริญ ความรุ่งเรือง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 12, 2017, 06:36:25 AM โดย ยาใจ »