ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ - อาจารย์วศิน อิสทสระ  (อ่าน 359 ครั้ง)

ยาใจ

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 9916
    • ดูรายละเอียด  อานาปานสติสมาธินี้ 

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมาก
ว่าเป็นยอดของกรรมฐาน
เป็นธรรมเครื่องอยู่สบาย
ประจำวันของพระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระพุทธสาวกทั้งหลาย

ทำให้สบายกายสบายใจ
บรรเทาความกลัดกลุ้มรุ่มร้อน
เป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษในทางธรรม
เป็นเหตุให้บรรลุถึงวิชชาและวิมุตติ
...

ดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ
อันบุคคลใดอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว

บุคคลนั้นย่อมสามารถทำสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์

ผู้ใดอบรมแล้ว ทำให้มากแล้วซึ่งสติปัฏฐาน ๔

ผู้นั้นย่อมทำโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์
ผู้ใดอบรมแล้ว ทำให้มากแล้วซึ่งโพชฌงค์ ๗

ผู้นั้นย่อมทำวิชชา (ความรู้แจ้ง)
และวิมุตติ (ความหลุดพ้น) ให้บริบูรณ์”
(วิสุทธิมรรค เล่ม ๒ ข้อ ๘๕ และ ม. อุปริ. เล่ม ๑๔ ข้อ ๑๙๓)
....

  วิธีเจริญอานาปานสติสมาธิ 

ผู้จะเจริญอานาปานสติ
เมื่อได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียน

หรือด้วยการน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้ว

นั่งตั้งกายให้ตรง
เอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

หรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่อย่าพิง
(เพื่อให้ร่างกายตั้งตรงจริงๆ)
...

แล้วหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ
ผ่อนหายใจออกช้าๆ

ทำดังนี้หลายๆ ครั้ง
จนรู้สึกว่าจิตสงบพอสมควร
แล้วจึงหายใจตามปกติ
มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา

เมื่อหายใจเข้า-ออก อาจนับไปด้วย
(นับในใจ) ว่า ๑-๑, ๒-๒ ไปจนถึง ๑๐-๑๐

แล้วตั้งต้นใหม่

อันนี้สำหรับผู้เริ่มทำ
..

แต่ผู้ที่ทำจนชำนาญแคล่วคล่องดีแล้ว
ไม่ต้องนับก็ได้ เพียงแต่เมื่อหายใจเข้า
ก็มีสติรู้ว่า “เข้า”

เมื่อหายใจออกก็มีสติรู้ว่า “ออก”

การทำดังนี้ ทำให้ใจสงบ ทำให้จิตประณีต

ทำให้ใจเยือกเย็น เป็นที่อยู่อย่างสบายของใจ
และสามารถทำให้อกุศลบาปธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วในใจสงบระงับได้อย่างรวดเร็ว

..

มหาสติปัฏฐานสูตร เล่ม ๑๐ ข้อ ๒๗๓-๓๐๐
ทีฆนิกาย มหาวรรค (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐)
หนังสือ พระไตรปิฎกฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
เพจอาจารย์วศิน อินทสระขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Kanlayanatam
https://www.facebook.com/Kanlayanatam-174670492571704/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 30, 2019, 07:25:15 AM โดย ยาใจ »