ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม ในงาน“เอตทัคคะ" ปี 63 เริ่ม วันที่ 10 ก.พ. 63  (อ่าน 364 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
  ร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม ในงาน“เอตทัคคะ

   
      ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมฟังธรรม และ ปฏิบัติธรรม ในงาน“เอตทัคคะ" และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

   
       ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ" แสดงธรรมโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร       ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ "พระสารีบุตร" แสดงธรรมโดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม และ พระสมทบ ปรกฺกโม

   

       ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ "นางวิสาขา" แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตฺติศักดิ์ โคตมสิสฺโส และ พระสมทบ ปรกฺกโม

   

       ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ "พระอนุรุทธเถระ" แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

   

       ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ "พระโสณาเถรี/พระนางเขมาเถรี" แสดงธรรมโดย พระไพศาล วิสาโล / พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต อกิญฺจโน) / พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ


   
       ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ "พระมหากัจจายนะเถระ" แสดงธรรมโดย ดร.สุภีร์ ทุมทอง

   

       ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ "พระโมฆราชเถระ" แสดงธรรมโดย พระมานพ อุปสโม

   

       ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ "พระราหุล" แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตฺติศักดิ์ โคตมสฺิสโส / พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)


   
       ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ "พระมหากัสสปะเถระ" แสดงธรรมโดย อาจารย์อุรุปัติ จรณธมฺโม


      
         

      ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔    

      ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://is.gd/TVwAsZ   

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ที่มา : https://web.ybatnet.org/th/news/detail.php?id=663&page=1

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 09, 2020, 03:21:26 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
ขอเชิญร่วมงาน..เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Hyo_25EX1pw
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 15, 2020, 06:38:04 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????ҾѸ?? 06, 2020, 08:14:53 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 02:47:01 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 28, 2020, 02:50:58 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10821
  • ดูรายละเอียด