ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส(27 มิ.ย.63)  (อ่าน 57 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10082
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 18, 2020, 07:16:54 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10082
  • ดูรายละเอียด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 10, 2020, 06:34:31 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10082
  • ดูรายละเอียด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขยายที่ตั้ง และก่อสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้ให้บริการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนิสิต-นักศึกษาทั้งสิ้น ๖๐๐ รูป/คน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ระดับต่างๆ ดังนี้ คือ
๑) ระดับประกาศนียบัตร                ๒) ระดับพุทธศาสตรบัณฑิต
๓) ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต     ๔) ระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ผู้ก่อตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้มีดำริให้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายที่ตั้งของวิทยาเขตจำนวน ๕ ไร่ และดำเนินการก่อสร้างอาคารขึ้น ๓ หลัง ประกอบด้วย
๑. อาคารสำนักงานหอฉัน และห้องเรียนรวม ๓ ชั้น (๑ หลัง)   ๒. อาคารห้องเรียนรวม ๓ ชั้น (๑ หลัง)
๓. อาคารหอประชุมนานาชาติ มี  ห้องประชุมใหญ่, ห้องสมุด, ห้องพิพิธภัณฑ์ และห้องวิปัสสนาภาวนา ๒ ห้อง (๑ หลัง)

เพื่อการธำรงปริยัติมุ่งเน้นปฎิบัติเพื่อเข้าสู่ปฎิเวธ และประโยชน์สูงสุดทางพระพุทธศาสนา ทางการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรและประชาชนทั่วไป

จึงขอกราบอาราธนา / กราบเรียนเชิญ / เรียนเชิญ  ท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เสริมที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษา เพื่อเป้าหมายดังกล่าวตามกำลังโดยพร้อมเพียงกัน
 

กำหนดการ

วันที่ ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๖๓  (ตรงกับวันขึ้น  ๕  ค่ำ  เดือน ๕)

เวลา ๐๗.๐๐ น.   ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เวลา ๐๙.๓๐ น.   พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๐๐ น.   พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์อนุโมทนา / รับของที่ระลึก

เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร  ๒๐๐  รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น.   เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นเสร็จพิธี

ท้ายที่สุด  ขออำนวยอวยพรให้  ท่านและครอบครัวเจริญงอกงามไพบูลย์ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และธนสารสมับติ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย สมความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ.


นายสาลี่ นิรามัย
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และครอบครัวนิรามัย
ประธานดำเนินการหมายเหตุ.       - ติดต่อสอบถาม ขอร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธี ได้ที่..นายสาลี่  นิรามัย โทร. ๐๘๑-๓๕๐-๖๐๖๘
                      - หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เดอะ พาซิโอ พาร์ค
                      - ชื่อบัญชี นายสาลี่ นิรามัย เลขบัญชี ๐๓๑- ๘ - ๐๗๐๘๑ - ๐
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 25, 2020, 06:29:52 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10082
  • ดูรายละเอียด
**** แจ้งเลื่อนวันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขยายที่ตั้ง และก่อสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จากวันที่ 28 มีนาคม  2563  เป็นวันที่ 27  มิถุนายน  2563
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 18, 2020, 07:21:17 PM โดย ยาใจ »