ผู้เขียน หัวข้อ: วันอาสาหฬบูชา - อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง  (อ่าน 108 ครั้ง)

ยาใจ

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 12940
    • ดูรายละเอียด


ประวัติวันอาสาหฬบูชา

พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา

"ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่

พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ

พระมหานามะ และพระอัสสชิ


ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

จนเกิด 5 เหตุการณ์สำคัญ ดังนี้


1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา

2. วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือ
ธัมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

3. เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกญทัญญะ

4. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

ใจความสำคัญของปฐมเทศนา
ในวันอาสาฬหบูชา เป็นการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญประการ คือ

มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด หรือสุดโต่ง อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

๑. การหมกหมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมความเรียกว่า เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข
เรียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค”

๒. การสร้างความลำบากให้แก่ตน
ดำเนินชีวิตอย่างทรมานกดข่มบังคับ
เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน เป็นต้น
การดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตน
เรียกว่า “อัตตกิลมถานุโยค”

ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติ
ทางสุดโต่งเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง
ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
โดยมีหลักปฏิบัติตามองค์ประกอบ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์
หรือ มรรคมีองค์ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ
รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ
คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ
กล่าวคำวาจาสุจริต

๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ
การกระทำที่สุจริต

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ
ประกอบสัมมาชีพ หรือมีอาชีพที่สุจริต

๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ
~เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิด
~เพียรละบาปอกุศล
~
เพียรสร้างบุญกุศล
~เพียรักษากุศลให้เจริญ

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ
มีสติระลึกได้ ไม่เผลอ มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง
มีสติระลึกรู้ใน กาย เวทนา จิต ธรรม

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ คือ
มีจิตที่ตั้งมั่น แน่วแน่ มั่นคง
ไม่หวั่นไหว ไม่ฟุ้งซ่าน

มัชฌิมา ทางสายกลาง
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘

อันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์
ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ :

Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2022, 10:10:19 am โดย ยาใจ »