ผู้เขียน หัวข้อ: ซีดีหมวด B : หมวดบุคคล  (อ่าน 27311 ครั้ง)

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:50:26 am »
                     B16 อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B16 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอริยสัจจ์ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)      (2)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B16 -   D002      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องกายคตาสติ - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื้องแนวการปฎิบัติธรรม อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M002      [ปกซีดี]         สาระธรรมจากพระสุตตันติปิฎก - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง (ชมรมคนรู้ใจ)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องนิสสยะ (แผ่นที่ 1 - 12) - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนา โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M005      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ - ทางพ้นทุกข์ จากเด็กน้อยในแดนธรรม โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M006      [ปกซีดี]         จิตตภาวนา - อ.สุภีร์ ทุมทอง (ณ.อาครมมาตา 9-13 พค 51)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M007      [ปกซีดี]         พระสูตรแนวปฎิบัติ 3 - อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M008      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องหลักการภาวนา - อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M009      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องการปฎิบัติธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย - อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M010      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องศึกษาและปฎิบัติธรรม ที่เบ๊นซ์ทองหล่อ - อ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-6)      (6)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M011      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย พุทธธรรมภาคปฎิบัติ อ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 1, 3)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M012      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M013      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง วิปัสสนา ดูกายดูใจ อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M014      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องหลักภาวนา 2 โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M015      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง พระสูตรแนวปฎิบัติ อ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-5)      (45)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M016      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง วิปัสสนาเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 1- 11)      (11)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M017      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย มหาสติปัฎฐานสูตร และอานาปานัสสติสูตร โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M018      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ชุดพุทธธรรมสวนหลวง โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-4, แผ่นที่ 7-11)      (9)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M019      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - พระสูตรศึกษา๑ และ ๓ อ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-4)      (4)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M020      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องปฎิบัติธรรมเบื้องต้น โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 3, 6-8, 12-22)      (15)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M021      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องที่ห้องพุทธคยา ชมรมคนรู้ใจ พค 2551-ตค 2552 (12ครั้ง) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M022      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง ปฎิสัมภิทามรรค มหาวรรค ญาณกถา (แผ่นที่ 1-2) -อ.สุภีร์ ทุมทอง       (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M023      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องจิตสงบเมื่อพบธรรม โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 1-2, 4-7, 10)      (8)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M024      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องเส้นทางอริยะ โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่ 1-2, 4-5)      (4)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M025      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องบรรณาการ..แด่บุพการี โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M026      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย สมาธิภาวนาที่ฐณิชาฌ์รีสอร์ท (แผ่นที่1-2, 4-5) โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง      (4)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M027      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องหลักการพัฒนาจิต  โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M028      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง โพธิปักขิยธรรม1 โดย  อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M029      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอริยสัจ ปฎิจจสมุปบาท นิพาน โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M030      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องรวมธรรม (แผ่นที่1-5) โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (5)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M031      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องพรหมจรรย์  (แผ่นที่ 1-2) โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M032      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องปรมัตถธรรม - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M033      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องพุทธธรรม ณ อเมริกา - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M034      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย เรื่องอานาปานสติ 16 ขั้น ตามอธิบายในคัมภีร์ปฎิสัมภิทามรรค - โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M035      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องหลักปฎิบัติเพื่อโสดาบัน โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M036      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้นศึกษาค้นหาความหมายวิปัสสนา โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M037      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมะสำหรับฆราวาส โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B16 -   M038      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องอริยมรรคมีองค์๘ ภาคปฎิบัติ- โดยอ.สุภีร์ ทุมทอง (แผ่นที่1-2)      (2)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2014, 03:06:36 pm โดย shad »

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:50:46 am »
                     B17 อาจารย์ทรงเกียรติ ลิ้มนันทลักษณ์      
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B17-   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องรวมคำถาม-ตอบ พระอภิธัมมัตถสังคหะ 9 ปริเฉท อ.ทรงเกรียรติ ลิ้มนันทรักษ์      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B17-   D002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องภูมิ31 และ กรรม16 - อ.ทรงเกรียรติ ลิ้มนันทรักษ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B17 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องวิปัสสนาญาณ ๑๖ - โดยอาจารย์ทรงเกียรติ ลิ้มนันทลักษณ์ (เปิดด้วยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นซีดีรุ่นใหม่)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B17 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องมงคล 38 - โดยอาจารย์ทรงเกียรติ ลิ้มนันทลักษณ์ (แผ่นที่ 1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B17 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องเอตทัคคะ 01-22 อ.ทรงเกียรติ ลิ้มนันทรักษ์ อ.สมไชย รอดโพธิ์ 23-31      (1)

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:51:08 am »
                     B18 อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B18 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องฝึกสติในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B18 -   D002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องชีวิต ไม่ใช่ของเล่น โรงแรมตวันนา 9สค55 โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M001      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ เรื่องสอนแม่ปฎิบัติธรรม คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ - ใหม่แกะกล่อง โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M003      [ปกซีดี]         อบรมธรรมวัดจากแดง 3-5พค 2551 - โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M004      [ปกซีดี]         อบรมธรรมวัดพุทธปัญญาอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M005      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  ใหม่แกะกล่องและธุดงค์..ไม่หลงทางและบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M006      [ปกซีดี]         เพลงธรรม บทเพลงเรียนรู้ธรรม โดยจีวัน-อ.ธีรยุทธ เวชเริญยิ่ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B18 -   M007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องงานยุ่งทั้งวัน..จะปฎิบัติธรรมได้อย่างไร โดยอ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง      (1)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2014, 03:07:10 pm โดย shad »

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:51:31 am »
                     B19 อาจารย์อาณัติชัย เหลืองอมรชัย      
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B19 -   D001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องปฎิจจสมุปบาท-อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B19 -   D002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน-อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย      (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B19 -   D003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ปฎิจจสมุปปบาท (แผ่นที่1-9) (เปิดด้วยคอม) โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย      (9)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B19 -   D004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย ปัฎฐาน (แผ่นที่1-8) (เปิดด้วยคอม) โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย      (8)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B19 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องวิปัสสนา อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย (แผ่น1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B19 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องสมถกรรมฐาน อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย (แผ่น1-3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B19 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องปฎิจจสมุปบาท โดย อ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย (แผ่นที่1-4)      (4)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2012, 05:28:11 pm โดย shad »

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:51:51 am »
                     B20 อาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B20 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - โดย ศจ. อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง (แผ่นที่ 1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B20 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย- การปฎิบัติธรรม โดยอุบาสิกาอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง อบรมแม่ชี ธค. 2535      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B20 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องปฎิจจสมุปบาท ยอดแห่งธรรมปฎิบัติ เพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน โดย อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B20 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง นิวรณ์ เครื่องปิดกั้นหนทางเจริญ โดยอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง      (1)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 02:36:54 pm โดย shad »

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:52:15 am »
                     B21 อาจารย์สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์      
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B21-   D001      [ปกซีดี]         ธรรมะจากภาพ (การ์ตูนธรรมะ) หนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไม เล่ม ๕ โดยอ.สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์          (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B21 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย  เรื่องมนุษย์เกิดมาทำไม เล่ม 12 มนุษย์พันธุ์แท้ อ.สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B21 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย  เรื่องประกันชีวิตปิดอบาย ไม่ไปนรก อ.สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B21 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยาย  เรื่องมนุษย์เกิดมาทำไม เล่ม 8 อภิธรรมเชิงแนวปฎิบัติ - อ.สุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์      (1)

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:52:38 am »
                     B22 อาจารย์แนบ มหานีรานนท์/และกลุ่มศิษย์อ.แนบ มหานีรานนท์      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B22 -   M001      [ปกซีดี]         รหัสว่าง      
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B22 -   M002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องวิสุทธิ 7 อาจารย์แนบ มหานีรานนท์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B22 -   M003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องสนทนาธรรมพิเศษ 94 ปี อ.ปราณี สำเริงราชย์ (กลุ่มศิษย์อ.แนบ มหานีรานนท์)       (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B22 -   M004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องประชุมธรรม มค-มีค 40 อ.ปราณี สำเริงราชย์ (กลุ่มศิษย์อ.แนบ มหานีรานนท์)       (1)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 07, 2012, 02:02:03 am โดย shad »

shad

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • กระทู้: 217
  • ดูรายละเอียด
Re: หมวด B : หมวดบุคคล
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:53:04 am »
                     B00 บุคคลอื่นๆ      
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย "หลักใจสำหรับผู้ป่วย" เรื่องผิว่าความตายมาพราก - โดยคุณหมออมรา มลิลา      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องชวนลูกปฎิบัติธรรม โดยคุณพ่อเต้อของน้องเมและมิ้น (ดิสพงษ์ ยอดมณฑป) ให้เสียงโดย ทพญ ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A003      [ปกซีดี]         เสียงธรรมเรื่องทางสายตรง 10 มงคลธรรมแห่งเต๋า - เจือจันทร์อัชพรรณ      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A004      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  อภิณหปัจจเวกขณ์ ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ เรียบเรียงโดย อ.พร รัตนสุวรรณ (เสียงอ่านโดยคุณสวัสดิ์ อมรสิทธิ์)      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A005      [ปกซีดี]         สาธยายสติปัฎฐานสูตร - ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ      (1)
ออดิโอ-ซีดี …...   B00 -   A006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องความตายใกล้ตัวโดย พญ. อมรา มะลิลา      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B00 -   D001      [ปกซีดี]         คำบรรยายชั้นมหาอภิธรรมิกโท - อ.ธนเดช เพ็ญศรี 69 ไฟล์      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B00 -   D002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  ชุดอภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ - ศ.ดร.ระวี ภาวิไล      (1)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B00 -   D003      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายคัมภีร์วิสุทธิมรรค - โดย อาจารย์ ธรรม นิยมกิจสัมฤทธิ์ (แผ่นที่1-3)      (3)
ดีวีดี-เอ็มพี 3 ….   B00 -   D004      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องถาม-ตอบ ปัญหาธัมมะจากพระไตรปิฎกชุดที่1-11 สว่างใจด้วยแสงธรรม โดยอ.สุชาติ สุวรรณประทีป      (1)
ดีวีดี-วีซีดี ….....   B00 -   D005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องโครงการ จิตใส ใจสบาย โดย ยุวพุทธกสมาคม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M001      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - อ.เสถียร โพธินันทะ (แผ่นที่ 1 - 3)      (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M002      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ - พูดให้คิด โดยสุขภัทร ทองเพ็ง (ท่านจันทร์)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M003      [ปกซีดี]         บทสนทนาธรรมคุณเผื่อ สุปิงคลัด วิทยุสังฆทนาธรรมซีดีแจกในงานฌาปณกิจศพคุณผื่อ 21 พค 2552      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M004      [ปกซีดี]         เพลงธรรมดนตรีพินแก้วพลิกชีวิตใหม่ชุดแรงบันดาลใจ และบรรยายธรรม - วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ ชมรมเพื่อนคุณธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M005      [ปกซีดี]         เสียงสนทนา หนังสือธรรมรอบกองไฟ - ขวัญเพียงหทัย      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M006      [ปกซีดี]         ธรรมวัดสังฆทานรวม เรื่องไม่เอาน่าอย่าซีเรียส เสียงโดยคุณชมพู่ (นวพร สุปิงคลัด)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M007      [ปกซีดี]         การศึกษาอภิธรรมตามคัมภีร์บาลีเรื่องจิตตสังคหะ - อาจาร์จำรูญ ธรรมดา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M008      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาสัมปชัญญบรรพ -อ.อมร พร้อมจรรยากุล (แผ่น 1-3)        (3)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M009      [ปกซีดี]         อานุภาพของพลังจิต - ดร.อาจอง ชุมสายณ อยุธยา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M010      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องชีวประวัติพุทธสาวก  - อ.จำเนียร ทรงฤกษ์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M011      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  ถามตอบปัญหาธรรมะที่น่าสนใจ  -อ.สุชาติ สุวรรณประทีป (แผ่นที่ 1)      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M012      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องปริยัติเพื่อการปฎิบัติ-บันทึกการอบรมวิปัสสนารุ่น 57  -อ.วรรณสิทธิ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M013      [ปกซีดี]         เสียงธรรม  ท่านถาม-เราตอบ  โดยเว็บอนุรักษ์ธรรม คนเดินทาง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M014      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข..โดยนพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M015      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องอนุปุพพิกถา - อาจารย์ปราโมช น้อยวัฒน์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M016      [ปกซีดี]         เสียงธรรมห้องแห่งสติ - โดยทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง (แผ่นที่ 1-5)      (5)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M017      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องโสฬสปัญหาจากพระสูตร จูฬนิเทส เล่ม 6 โดยอ.ปราณีต ก้องสมุทร      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M018      [ปกซีดี]         ธรรมธรรยายเรื่องเวลา..เหลือ..น้อย อ.บูรพา ผดุงไทย เสียงโดย มทิณา หาญทรงคามิน      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M019      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย โดยชมรมศาล อัยการ (แผ่นที่1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M020      [ปกซีดี]         เสียงธรรม พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งป่าหิมพานต์ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ คณะละครรังสิมันต์ ชมรมกัลยาณธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M021      [ปกซีดี]         ตอบปัญหาธรรม โดยอาจารย์วรรณสิทธิ ไวทยะเสรีและอาจารย์นิยม ฤทธิ์เสือ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M022      [ปกซีดี]         เสียงธรรมะรายการ เรื่องครอบครัวสร้างสุขด้วยธรรม-รายการสาระดีๆจากหนูดี      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M023      [ปกซีดี]         ชีวประวัติและการเผยแผ่ธรรมะของอาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M024      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ โลกทิพย์ อ.พร รัตนสุวรรณ โดยคุณสวัสดิ์ อมรสิทธิ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M025      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่องธรรมบท- อ.คุณารักษ์ นพคุณ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M026      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย  เรื่อง ปกิณกะบาลีประจำวัน วันอาทิตย์ ตอนที่1-37      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M027      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมวินัยที่คฤหัสถ์ควรรู้ โดย ณ.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก 15-23มค53 แผ่นที่(1-2)      (2)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M028      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - เรื่องทิฎฐิวิสุทธินิเทศและทศพลญาณ โดยนพ.กนก พฤฒิวทัญญู       (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M029      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ  เรื่องพระอานนท์ เงาพระพุทธองค์ ประพันธ์ โดยพันเอกพิเศษ ทองคำศรีโยธิน เสียง พันโทธนากร เฟื่องฟุ้ง      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M030      [ปกซีดี]         เสียงอ่านหนังสือ อัศจรรย์..โลกใบนี้ ดร.ฐานุพงษ์ สิริสุขสวัสดิ์ (อ่านโดย พท.ธนากร เฟื่องฟุ้ง)         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M031      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องการปฎิบัติธรรมระดับปุถุชน  โดยนพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ         (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M032      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย รวมเรื่องกรรม 5 ธค 2554 โดย ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M033      [ปกซีดี]         เสียงธรรม เรื่องทศชาดก โดย คนเดินทาง (แผ่นที่1-10)      (10)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M034      [ปกซีดี]         รวมธรรมบรรยายเรื่อง ธรรมอารีย์ โดย  มูลนิธิบ้านอารีย์(แผ่นที่1-4)      (4)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M035      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง มรรคานุคา ผู้เดินตามมรรค โดย  อาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M036      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องธรรมบรรยายเพื่อจิตใส ใจสบาย 2554 โดย ยุวพุทธิสมาคม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M037      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องทำบุญตักบาตร สดับธรรม โดย มูลนิธิบ้านอารีย์      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M038      [ปกซีดี]         เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก อานนทธรรม ชุดที่1- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม      (1)
ซีดี-เอ็มพี 3 …..   B00 -   M039      [ปกซีดี]         เสียงธรรม เรื่องแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก ธรรมปฎิบัติ ชุดที่2- โดยมูลนิธิอุทยานธรรม      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V001      [ปกซีดี]         วีซีดีเรื่อง อรหันต์ผลิกผ่ามือ - โดยอ.วรากร ไรวา (แผ่นที่ 1-2)      (2)
วีซีดี …….….....   B00 -   V002      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย - เรื่องพระในบ้าน - โดยพ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V003      [ปกซีดี]         ชีวิตที่วัดป่าบ้านตาด      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V004      [ปกซีดี]         ชีวประวัติและการเผยแผ่ธรรมะของอาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V005      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่อง พรหมวิหารธรรมธรรมะแห่งความเป็นสากล โดยอ.พล.อ.ตน.พ.บุญเลิศ จุลเกียรติ      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V006      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยายเรื่องธรรมะชนะโรค โดยศุภภร ธรรมชูวงศ์(แผ่นที่1-2)      (2)
วีซีดี …….….....   B00 -   V007      [ปกซีดี]         ธรรมบรรยาย เรื่องพ้นทุกข์ด้วยมรรค 8 โดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม      (1)
วีซีดี …….….....   B00 -   V008      [ปกซีดี]         มงคลตื่นข่าว โดย รายการแสงธรรมส่องชีวิต (อ.สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน)      (1)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2013, 01:12:43 pm โดย shad »